T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

24 Şubat 2024 00:00:00

KAMULAŞTIRMA İLANI

DOSYA NO :2023/633 Esas Kamulaştırmayı yapan davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 2023/633 ESAS Van İli Tuşba İlçesi Topaktaş Mah. 126 ada 56 Parsel

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01990028