T.C. YERKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

08 Haziran 2023 00:00:00

KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş(TEİAŞ) tarafından aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan tel altına isabet eden kısımlardan irtifak haklarının, direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet hakkının tapuda idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespiti ve tescil davalarında;
1-Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş yatırım programında 14.D.09.0060-6 proje numarası ile yer alan 380 Kv Reşadiye -Yozgat İç Anadolu DGKÇS EİH. sahası altında kalan bir kısım taşınmazların mülkiyet/irtifak hakkının tespit edilecek bedel karşılığı 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü adına kamulaştırma kararı alındığı,
2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Yerköy Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10)gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
4-Duruşmanın Yerköy Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, Mahkemenin davetiye uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama işlemi yapılacağı,
5-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim AŞ(TEİAŞ) yönetilmesi gerektiği,
6-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
7-Otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,
Hususlarında keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

Dosya
Esas No

İli/İlçesi/
Köyü

Ada Parsel No

Mülkiyet Kam.
Alanı (m²)

İrtifak
Kam.
Alanı (m²)

Duruşma Tarihi
Saati

Malikin Adı Soyadı

2023/210

Yozgat/Yerköy
Derebağı

660

-

5.528,56

20/07/2023
09.00

Hürü Özkan, Erdoğdu Karaduman, Zuhude Karaduman, Tahir Karaduman(mirasçıları Ayten Karaduman, Efendi Karaduman, Enes Karaduman, Fatih Karaduman, İzzet Karaduman)

2023/210

Yozgat/Yerköy
Yukarıihsangazili

589

-

6.024,19

20/07/2023
09.00

Hürü Özkan, Erdoğdu Karaduman,Zuhude Karaduman, Tahir Karaduman(mirasçıları Ayten Karaduman, Efendi Karaduman, Enes Karaduman, Fatih Karaduman, İzzet Karaduman)

2023/212

Yozgat/Yerköy
Terzili

241/11

-

1.282,45

20/07/2023
09.55

Ali Seyfi, Melik Seyfi, Muhammed Enes Seyfi, Ramazan Seyfi, Selma Seyfi, Semih Seyfi, Serpil Badır, Seyfettin Seyfi, Sündüs Seyfi, Zeynep Çağlar

2023/212

Yozgat/Yerköy
Terzili

241/12

61,02

-

20/07/2023
09.55

Ali Seyfi, Melik Seyfi, Muhammed Enes Seyfi, Ramazan Seyfi, Selma Seyfi, Semih Seyfi, Serpil Badır, Seyfettin Seyfi, Sündüs Seyfi, Zeynep Çağlar

2023/214

Yozgat/Yerköy
Karlı

101/16

-

1.664,51

20/07/2023
10.05

Remzi Uygun, Yaşar Uygun, Mehmet Uygun, Hakan Uygun, Gönül İmamoğlu

2023/216

Yozgat/Yerköy
Derebağı

616

-

2.170,88

20/07/2023
09.25

Belgizar Erdaş, Sultan Koçak

2023/218

Yozgat/Yerköy
Zencir

163/19

-

2.551,34

20/07/2023
10.10

Kürşat Başer, Ahmet Başer

2023/218

Yozgat/Yerköy
Zencir

163/20

195,95

-

20/07/2023
10.10

Kürşat Başer, Ahmet Başer

2023/220

Yozgat/Yerköy
Yakuplu

123/8

-

86,71

20/07/2023
09.30

Mustafa Biçer

2023/222

Yozgat/Yerköy
Çayköy

144/8

-

535,33

20/07/2023
10.30

Aynur Acer, Fatih Şahin, Gülay Sarıkaya, Münevver Şahin, Necati Şahin, Neziha Pehlivan

2023/224

Yozgat/Yerköy
Sedir

123/30

-

2.325,03

20/07/2023
10.20

İsa Taşkıran

2023/224

Yozgat/Yerköy
Sedir

123/31

168,97

-

20/07/2023
10.20

İsa Taşkıran

2023/226

Yozgat/Yerköy
Süleymanlı

104/22

-

1.277,70

20/07/2023
10.15

Hamdi Alkan

2023/228

Yozgat/Yerköy
Kocaoğlu

101/13

-

3.182,45

20/07/2023
10.25

Abdullah Ünal mirasçıları (Ferhat Ünal, Hatice Ünal, Murat Ünal, Sedat Ünal)

2023/230

Yozgat/Yerköy
Kayadibi

180/6

-

1.408,86

20/07/2023
10.35

Orhan Çelebi mirasçıları (Ercan Mete Pehlivan,İhsan Özcan Pehlivan, Leyla Özmen Pehlivan, Orcan Pehlivan, Yasemin Pehlivan)

2023/232

Yozgat/Yerköy
Zencir

158/40

-

1.525,89

20/07/2023
10.40

Lomen Başer mirasçıları (Ayla Tezal Başer,Hasan Hüseyin Başer,Öztürk Başer,Rifat Başer

2023/234

Yozgat/Yerköy
Salihli

101/63

-

1.582,74

20/07/2023
10.45

Esme Uslu, Gülhanım Uslu Sop, İhsan Uslu, Leyla Uslu, Mustafa Uslu, Nuh Uslu, Selvi Onar

2023/238

Yozgat/Yerköy
Kayadibi

180/2

-

96,25

20/07/2023
09.40

Abdurahman Şahin, Avşar Şahin, Feride Gök, Gökmen Gök, Nazife Pekşen, Rifat Gök, Zehra İpek,Fatma Özdemir,Hülya Şahin,Muhammer Şahin, Remziye Kalaz, Ayfer Gök

2023/240

Yozgat/Yerköy
Derebağ

501

-

2.249,61

20/07/2023
09.45

Emin Aytaç mirasçıları (Cemile Duygu, Sultan Yalçın, Şakir Aytaç, Adem Aytaç, Dilek Aytaç, Emin Aytaç, Güllü Üstün, Gülten Yarar, Melek Yalçın, Muhammet Aytaç, Musa Aytaç, Ömer Aytaç, Adnan Aytaç, Döndü Aytaç, İhsan Aytaç, Serkan Aytaç, Yasin Aytaç, Özcan Aytaç, Şahine Aytaç

2023/242

Yozgat/Yerköy
Zencir

144/13

-

2.230,60

20/07/2023
09.50

Fermude Bağbaşı mirasçıları Divaler Bağbaşı, Emine Bağbaşı, Fatma Bağbaşı, Fermude Bektur, İfakat Şahin, Ayşe Başak, Durmuş Şahin, Hatun Emrebaş, Haydar Şahin, Nazik Bağbaşı, Meliha Şahin, Murat Bağbaşı, Mustafa Bağbaşı, Zeliha Dönmez

2023/244

Yozgat/Yerköy
Terzili

273/126

-

6.177,67

20/07/2023
09.20

Nuriye Erbaş, Şükrü Seyfi, Gülüşan Karlıkbaşı mirasçıları (Duran Karlıkbaşı, Fatma Karlıkbaşı, Süleyman Karlıkbaşı, Veysel Karlıkbaşı, Keziban Kılıçkaya, Hacer Doğan, Harun Kılıçkaya, Sultan Ulutaş, Yurdagül Ekici, Zeki Kılıçkaya, Makbule Erbaş, Remziye Pehlivan, Abide Pehlivan, Bayram Pehlivan, Hakkı Pehlivan, Nuriye Pehlivan, Nuruş Can)

2023/244

Yozgat/Yerköy
Terzili

273/127

168,95

-

20/07/2023
09.20

Nuriye Erbaş, Şükrü Seyfi, Gülüşan Karlıkbaşı mirasçıları (Duran Karlıkbaşı, Fatma Karlıkbaşı, Süleyman Karlıkbaşı, Veysel Karlıkbaşı, Keziban Kılıçkaya, Hacer Doğan, Harun Kılıçkaya, Sultan Ulutaş, Yurdagül Ekici, Zeki Kılıçkaya, Makbule Erbaş, Remziye Pehlivan, Abide Pehlivan, Bayram Pehlivan, Hakkı Pehlivan, Nuriye Pehlivan, Nuruş Can)

2023/246

Yozgat/Yerköy
Salihli

101/30

225,00

6.665,15

20/07/2023
10.00

Musa Uslu mirasçıları (Bekir Uslu, Ali Uslu, Bilal Uslu, Fatma Şimşek, Mehmet Uslu, Yusuf Uslu, Duran Uslu, Ferhat Uslu, Hatice Uslu, İsa Uslu, Musa Uslu, Nazmiye Bülbül, Nevin Tümer, Sevim Polat, Zeynep Erkol, Fatma Okatan, Melek Duygu, Necati Uslu, Ayan Uslu, Kadir Uslu, Leyla Şahin, Nuray Şahin, Zeynep Aygar

2023/248

Yozgat/Yerköy
Yukarıihsangazili

106/5

-

1.670,12

20/07/2023
09.35

Ali Aydın mirasçıları (Buket Küçüker, Demet Şentürk, Leyla Aydın,Mustafa Aydın, Hanım Aydın (Özerdem), Şeyh Mehmet Özerdem), Mehmet Aydın,

2023/209

Yozgat/Yerköy
Hacıuşağı

115/276

-

288,99

20/06/2023
09.00

Ali Çiçek, Emrullah Çiçek, Lütfi Çiçek, Beyza Nur Ateş, Duygu Sema Temiz, Elif Nur Temiz, Emine Yıldırım, Fatma Muktadir, İbrahim Şimşek, Münir Çiçek, Müzeyyen Muktadir, Rabia Akbaba, Sümeyra Talu, Yakup Temiz, DSİ Genel Müdürlüğü, TEİAŞ

2023/211

Yozgat/Yerköy
Salihli

104/22

-

3.693,43

20/06/2023
09.05

Necati Kaplan, İlyas Kaplan, Nazife Şener, Nazire Kaplan, Ramazan Kaplan, Yıldız Coşkun, Yılmaz Kaplan

2023/213

Yozgat/Yerköy
Terzili

229/21

-

1.040,33

20/06/2023
09.10

Ali Reyhan, Ayşe Köse, Duran Reyhan, Kamer Erdoğan, Nazik Murat, Seyfullah Reyhan

2023/217

Yozgat/Yerköy
Derebağı

620

-

514,79

20/06/2023
09.20

Hanime Erciyas

2023/219

Yozgat/Yerköy
Zencir

144/7

-

3.115,53

20/06/2023
09.25

Ali Çetinkaya, Hacı Hasan Çelikkaya, İsmail Çelikkaya, Rukiye Doğan, Zekerya Çelikkaya

2023/221

Yozgat/Yerköy
Yakuplu

119/46

-

3.703,25

20/06/2023
09.30

Bayar Arslan, Dönüş Arslan, Fatma Arslan, Feride Arslan, Furkan Arslan, Gülhanım Arslan, Meliha Arslan

2023/221

Yozgat/Yerköy
Yakuplu

119/47

255,96

-

20/06/2023
09.30

Bayar Arslan, Dönüş Arslan, Fatma Arslan, Feride Arslan, Furkan Arslan, Gülhanım Arslan, Meliha Arslan

2023/223

Yozgat/Yerköy
Yukarıihsangazili

969

-

1661,71

20/06/2023
09.35

Ali Rıza Kılıç,

2023/223

Yozgat/Yerköy
Yukarıihsangazili

144/8

255,89

-

20/06/2023
09.35

Ali Rıza Kılıç,

2023/224

Yozgat/Yerköy
Süleymanlı köyü

110/9

-

5.083,29

20/06/2023
09.40

Ülviye Kahraman

2023/224

Yozgat/Yerköy
Süleymanlı köyü

110/10

3,51

-

20/06/2023
09.40

Ülviye Kahraman

2023/227

Yozgat/Yerköy
Yakuplu

123/26

-

2.445,33

20/06/2023
09.45

Celal Ünal, Sedat Ünal, Vedat Ünal

2023/227

Yozgat/Yerköy
Yakuplu

135/1

-

1.221,92

20/06/2023
09.45

Celal Ünal, Sedat Ünal, Vedat Ünal

2023/229

Yozgat/Yerköy
Yukarıihsangazili

1552

-

616,10

20/06/2023
09:50

Buket Küçüker, Demet Şentürk, Leyla Aydın, Mustafa Aydın, Hanım Aydın, Şeyh Mehmet Özerdem

2023/229

Yozgat/Yerköy
Yukarıihsangazili

1553

139,70

-

20/06/2023
09:50

Buket Küçüker, Demet Şentürk, Leyla Aydın, Mustafa Aydın, Hanım Aydın, Şeyh Mehmet Özerdem

2023/231

Yozgat/Yerköy
Zencir

149/6

-

5.438,19

20/06/2023
09:55

Bekir Selçuk

2023/233

Yozgat/Yerköy
Zencir

163/9

-

4.995,22

20/06/2023
10.00

Abdulgalip Tekin, Abdultalip Tekin, Elif Tekin, Elif Akdoğan, Filiz Tekin, Kadir Tekin, Nejat Tekin, Nejla Keskinkılıç, Sultan Tekin

2023/237

Yozgat/Yerköy
Zencir

149/12

-

7.871,09

20/06/2023
10.05

Ahmet Başer, Kürşat Başer, Namiye Tanıt, Serpin Dölarslan

2023/237

Yozgat/Yerköy
Zencir

149/13

168,96

-

20/06/2023
10.05

Ahmet Başer, Kürşat Başer, Namiye Tanıt, Serpin Dölarslan

2023/239

Yozgat/Yerköy
Terzili

242/7

-

986,47

20/06/2023
10:10

Abdullah Can, Abidin Can, Esme Yazıcı, Fatma Can, Hatice Duman, Lokman Can, Loman Can, Makbule Sevinç, Mehmet Can, Nazan Demiral, Nazlı Can, Nazik Can

2023/241

Yozgat/Yerköy
Derebağı

500

-

368,94

20/06/2023
10:15

Ertan Şanal, Gülcan Şahin, Güldane Şanal, Hakan Şanal, Makbule Şanal, Selda Karagöz, Serkan Şanal, Nurcan Şanal,yurdagül Sarıca, Haydar Şanal,Tahsin Şanal, Zakire Uslu, Zübeyde Erdaş

2023/243

Yozgat/Yerköy
Zencir

171/53

-

1.389,04

20/06/2023
10.20

Erol Özcan, Adem Özcan, Cengiz Özcan, İbrahim Özcan, Nejla Türker, Nuh Özcan, Hatice Zünbül, Havva Durna, Hüseyin Özcan, Leyla Özcan, Makbule Kır, Gülümser Özcan, Yurdagül Dinçer, Nuriye Şahin, Suriye Şaşmaz

2023/243

Yozgat/Yerköy
Zencir

171/54

168,96

-

20/06/2023
10.20

Erol Özcan, Adem Özcan, Cengiz Özcan, İbrahim Özcan, Nejla Türker, Nuh Özcan, Hatice Zünbül, Havva Durna, Hüseyin Özcan, Leyla Özcan, Makbule Kır, Gülümser Özcan, Yurdagül Dinçer, Nuriye Şahin, Suriye Şaşmaz

2023/245

Yozgat/Yerköy
Terzili

273/73

-

3.498,60

20/06/2023
10:25

Adil Solmaz, Ali Solmaz, Bekir Murat, Çiğdem Dörtyol, Döndü Can, Emine Solmaz, Erol Solmaz, Fatma Murat, Feride Doğruyol, Gamze Nur Murat, Nurten Kula, Halil İbrahim Solmaz, Haluk Sinan Solmaz, Hasan Hüseyin Solmaz, Hayriye Aytaç, İlyas Murat, İlyas Emre Murat, Kadir Solmaz, Kamer Kul, Mihriban Erciyas, Mustafa Murat, Neriman Atik, Nübüvet Seyfi, Orhan Solmaz, Osman Nuri Solmaz, Samet Murat, Tuncer Solmaz, Zeynep Koca, Zübeyde Murat

2023/247

Yozgat/Yerköy
Derebağı

515

-

1.683,01

20/06/2023
10:30

Arife Erdoğan, Akile Altay, Aydın Aytaç, Ayten Cömert, Elif Sarıkaya, Elmas Öztürk, Ferdi Ekinciler, Hacer Erol, İsa Aytaç, İsmail Ekinciler, Kumru Aytaç, Melek Yılmaz, Muzaffer Altay, Neziha Turhan, Serap Şahin, Zafer Ekinciler, Zekiye Aytaç

2023/249

Yozgat/Yerköy
Süleymanlı

103/16

168,97

4.401,33

20/06/2023
10.35

Arif Arslan, Atiye Yardım, Ayfer Arslan, Ayşe Demir, Bahattin Yardım, Bekir Yardım, Canan Tanyılmaz, Celal Yardım, Cemalettin Yardım, Çelebi Seçen, Dönüş Kaplan, Dönüş Şahin, Dönüş Yardım, Elmas Doğan, Erkan Seçen, Fadime Akyürek, Fadime Öztürk, Fatma Yardım, Fırat Yardım, Fikriye Düz, Gamze Tanyılmaz, H.duran Seçen, Hacer Kılıkoğlu, Hacer Yardım, Hakan Seçen, Hakan Yardım, Halil Arslan, Hasan Tanyılmaz, Hatice Seçen, Hatun Bayındır, Havva Demirer, Hülya Koca, Kenan Seçen, Murat Yardım, Mustafa Arslan, Mustafa Yardım, Mustafa Yardım, Münevver Ulutaş,neriman Demirkol, Nuri Yardım, Nuriye Yardım, Osman Yardım, Osman Yardım, Saniye Önal, Sevim Doğan, Sinan Tanyılmaz, Suna Berber, Şakire Deniz, Tülay Çelik, Şengül Seçen, Ümit Yardım, Zahide Arslan, Zahide Türkel, Zeliha Yardım, Zeynep Şahin, Züleyha Çetin

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01840620