T.C. YEŞİLOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ

28 Kasım 2023 00:00:00

ESAS NO : 2021/489 Esas

İ L A N
Mahkememize açılan iş bu davanın yargılamasında verilenara karar uyarınca, Aşkın ve Sadiye oğlu, 21/01/1995 doğumlu, 65026064436TC Kimlik numaralı, Muğla ili, Kavaklıdere ilçesi, Yeni mah/köy, 34 Cilt, 50 Aile sıra no, 112 sırada nüfusa kayıtlı Yunus Turgut'tan alacak veya borçlu olanların iş bu ilanın 2. İlan tarihinden itibaren 1 ay içinde ellerinde bulunan belgeler ile birlikte mahkememizin 2021/489 Esas sayılı dosyasına başvurmaları (bu çağrı kefalet sebebi ile alacaklı ve borçlu olanlarıda kapsar) aksi takdirde TMK'nun 621. Maddesi gereğince bu tür hak ve alacaklarını mirasçılarına karşı ileri süremeyecekleri hususu ilan olunur.25/10/2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01918370