​T.C. YOZGAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

14 Haziran 2024 00:00:00

Sayı :2023/534 Esas 11/06/2024 Konu : Mehmet Yıldıırm

İLAN

YOZGAT SULH HUKUK MAHKEMESİ'nden
Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle; Dava konusu Yozgat ili Merkez ilçesi Karacalar Köyü; 143/2, 112/16, 102/32, 101/23, 101/ 39, 101/51, 101/94, 112/14, 113/49, 112/37, 112/59,113/88, 111/3, 111/10, 115/14, 116/48, 129/16, 133/22, 130/1, 133/48, 132/5, 116/36, 133/2, 138/53, 134/10, 139/2, 135/44, 140/79, 112/64 Ada parsellere kayıtlı taşınmazların maliklerinden Mehmet YILDIRIM'ın (TC:29687455972) tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup adı geçen davalının duruşma günümüz olan 10/10/2024 gün ve saat 09:55'de mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini vekil ile temsil ettirmesi hususu dava dilekçesi ve sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususları duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02048276