T.C. YUMURTALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

23 Şubat 2024 00:00:00

İLAN

ESAS NO : 2021/321 Esas

Davacı , RAMAZAN KARALÜRT ileDavalı , YUMURTALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, miktarı ve hudutları yazılı bulunan dava konusu taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize şahsen veya bir vekille müracaat etmeleri , aksi takdirde dosyadaki mevcut belge ve delillere göre karar verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 27/11/2023

İLİ

ADANA

İLÇESİ

YUMURTALIK

KÖY/MAH. MEVKİ

DEVECİUŞAĞI Mh.

MİKTARI

3.024 M2

HUDUTLARI

: Dava Konusu Adana İli, Yumurtalık İlçesi, Deveciuşağı Mahallesinde bulunan 217 ada 6 parsel ile 186 ada 4 parselin adasında bulunan tescil harici taşınmaz.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01988931