T.C.BEYKOZ İCRA DAİRESİ

14 Haziran 2024 00:00:00

Örnek No:54*

2019/2468 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/2468 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

2.158.162,73

1

Taşıt

34JR8899 Plakalı , 2002 Model , BMW Marka , M5. Tipli , 60642775 Motor No'lu , WBSDE91090GJ22541 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Rengi Mavi , İhaleye konu araç 14.08.2023 Tarihli 34 / 2699441 seri numaralı Beykoz Çevre Yolları Bölgesi Trafik Denetleme Şb. Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen Araç Trafikten Men Tutanağında aracın trafikten men nedeninin Hacizli Yakalamalı olduğu, aracın kilometresinin alınmadığı, otoparka alındığı bilgileri vardır. Aracın anahtarı olmayışı sebebi ile motor kontrolü, kilometre bilgisi ve kaporta değişen bilgisi alınamamıştır. Aracın genel durumu dikkate alındığında, anahtarın ve ruhsatın olmayışı, oto parktaki konumu, yerleştirme durumu fiziki şartların yetersizliği vs. nedeniyle normal kullanım şartlarında oluşan görselliğini ve teknik işleyişini etkileyecek aşınma ve yıpranmalar detaylı bir şekilde incelenip tespit edilememiştir. 34 JR 8899 plaka sayılı araç için düzenlenen *Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı nda; * Araç çalışır durumda değil, Motor şanzuman arızalı, araçta yağ kaçakları mevcut. ifadelerinin yer aldığı görülmüştür. Araç rayiç bedel tespitlerinde; 1 Aracın modeli ve yılı, 2 Kullanım şekli, 3 Oluşan hasarın aracın orijinalliğini etkileyip etkilemediği, 4 Aracın daha önce değer kaybına uğrayacak bir kazaya karışıp karışmadığı,5 Gerçekleşen kaza sonucunda araç sahibinin bir kayba uğrayıp uğramadığı, 6 Aracın kaza tarihi itibariyle kasko değeri, Gibi faktörler göz önüne alınarak değerlendirilmektedir. 34 JR 8899 plaka sayılı aracın Tramer kayıtları incelenmiş olup 5 adet kazaya karıştığı tespit edilmiştir. Kaza ayrıntıları; Tarih: 10.12.2013KTT-Çarpma Tarih: 09.12.2013 Çarpma 2.186 TL Tarih: 31.10.2011 Çarpma Tarih: 18.06.2009 Çarpma 4.724 TL Tarih: 06.02.2009 KTT-Çarpma şeklindedir. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü nün 23/03/2015 tarih ve 82084579/1722/10471 sayılı, Hacze Konu Olan Eksik Parçalı Araçlar konulu yazısının 4.maddesi gereği ihaleden sonra tescil kurullarına yazılacak olan tescil yazılarında, aracın eksik bulunan parçalarının bildirilerek, söz konusu eksik parçalarının yasal yoldan temin edilmesi ve bunların belgelendirilmesi halinde tescil ve muayene işleminin yapılması, eksik parçaların yasal yoldan temin edilmediği, belgelenme yapılmayarak ilgili hakkında gereğinin takdir ve ifası için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulunulması hususunun açıkça hatırlatılması gerekmektedir. Ayrıca fiili haciz ve kıymet takdi esnasında araçların ruhsat bilgilerine göre tam araç vasıflarını etkileyen motor ve şasi numarası, kaporta aksamları ile diğer teknik ve elektronik aksamlarına ilişkin belirgin özellikler ayrıntılı olarak tespit edilmiş olup fotoğrafların çekilmesi ve eksik bulunan parçaların aracın kıymetine etkisine ilişkin değerlendirmede bulunulmuş ve yukarıda eksik olarak parçalar mezkur araç vasıflarını etkileyen unsurlar olarak belirlenmiştir. Yukarıdaki değerlendirmeler neticesinde 34 JR 8899 plakalı aracın değerinin2.158.162,73.00 TL olduğu belirlenmiştir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:06
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:06

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 10:06
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 10:06

23/05/2024(İİK m.114/4)

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02048102