T.C. İSTANBUL ANADOLU 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

09 Aralık 2023 00:00:00

Sayı : E.57227111-2022/806-Ceza Dava Dosyası

İSTANBUL ANADOLU 24.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN
İLANEN TEBLİGAT
ESAS NO : 2022/806
KARAR NO : 2023/418
KARAR TARİHİ : 04/04/2023
SUÇ : Hakaret, Kamu Malına Zarar Verme
SANIK KİMLİĞİ : DENİZ KASIRĞA, Faruk ve İnci kızı 05/03/1989 doğumlu, Şırnak, Cizre, Kale nüfusuna kayıtlı.. (TC Kimlik No : 20797256480)
KARAR ÖZETİ : Sanığın "Hakaret ve Kamu Malına Zarar Verme" suçundan dolayı yapılan yargılaması sonucunda sanık hakkında tüm suçlardan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına hükmedilmiştir.
Adı geçen sanığa mahkeme kararı bütün aramalara rağmen kendisinin yada konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.
7201 sayılı Kanunun 29.maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır. Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile İstanbul Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 06/12/2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01947008