T.C. İstanbul Anadolu 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

10 Temmuz 2024 00:00:00

ESAS SAYISI 2023/805

Davacı, GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı, İBRAHİM KUZUBAŞOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davası nedeniyle;
Davalı İBRAHİM KUZUBAŞOĞLU yönünden daha önce adres araştırması ve T.K. İlgili maddeleri hükümlerince tebligat yapılmış ise de, tebliğ imkansızlığı olduğundan bugüne kadar adı geçen davalıya tebliğin yapılamadığı anlaşıldığından, dava dilekçesi, birleşen dava dilekçesi tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davalı İBRAHİM KUZUBAŞOĞLU'na dava dilekçesi, birleşen dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zaptı ile duruşma gününün tarafınıza tebliğine karar verilmiş olup, iş bu ilanın HMK'nın 126. - 127 maddeleri hükümlerince 2 haftalık kesin süre içerisinde davaya karşı beyanda bulunmanız beyanda bulunmadığınız takdirde davaya yokluğunuzda devam edilerek karar verileceği, duruşma gününün 17/10/2024 günü saat 10:15 olduğu, 7201 sayılı tebligat kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
İş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır. 05/06/2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02058482