T.C.İSTANBUL ANADOLUSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

03 Mart 2024 00:00:00

Örnek No:55*

2018/16 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Tuzla İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 2235 Parsel, tarla vasıflı taşınmazın tamam. Taşınmazın üzerinin boş olduğu , arsa vasfında olan taşınmazın güney kısmında abide sokak ile ada sokak kesişimi kısmında trafo binasının bulunduğu gözlemlendi. Mahallinde yapılan incelemede, değerleme konusu taşınmazın çevresine okullar Sağlık ocakları, Avm , eğlence merkezleri, marinaya, caddeye ve denize yakın konumda etrafı bahçeli ve kısmen de havuzlu konutlar yapılaşmış sakin bölgede kalmakta, ulaşımı rahat olan taşınmazın topoğrafik yapısının eğimli olmadığı , belediye hizmetlerinden tam yararlanır. konumda olduğu görülmüştür.
Adresi : İstanbul İl, Tuzla İlçe,Cami Mah., Abide, Ada Ve Alacalı Sokaklar Arasında Bulunan Boş Tarla Tuzla / İSTANBUL
Yüzölçümü : 6.640 m2
İmar Durumu :Dosya içine alınan belgelerden ; Tuzla Belediye başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09/02/2018 tarihli yazısında , Tuzla ilçesi Merkez mahallesi 2235 parsel sayılı taşınmazın 02/02/2013 tastik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla Evliya Çelebi , yayla, istasyon ve Cami Mahalleleri 4. Etap Uygualam imar planında Kısmen yol, kısmen Dini tesis alanında kısmen de E:1,60 emsalli ayrık niza ön arka ve yan bahçe çekme mesafesinde konut alanında kalmakta olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 73.040.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 14:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 14:05

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 14:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2024 - 14:05

01/03/2024 e-imzalıdır(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

BASIN NO:ILN01995291