​T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

21 May 2024 00:00:00

ESAS NO : 2024/156 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER

: Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Duruçay Köyü

ADA NO

: 176

PARSEL NO

: 6

YÜZÖLÇÜMÜ

: 124,2 m² irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI

: : Ahmet Çalıkoğlu

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI

: TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/156 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02034392