T.C. MERSİN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

18 May 2024 00:00:00

İ L A N


ESAS SAYISI : 2024/11 Satış

DAVALI KENAN EVREN TC.14948387352 Satışa konu Mersin İli, Mezitli İlçesi, DavultepeMah. 126 ada 8parselde kayıtlı taşınmazın Satış Memurluğumuzca yapılan 10/03/2024 tarihli kıymet takdirinde değeri bilirkişilerce 18.880.000,00 TL olarak belirlenmiş olup, .Tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilgiliye ilanen tebliğ olunur.16/05/2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02034137