​T.C. ŞANLIURFA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

25 May 2024 00:00:00

Sayı :2023/1045

Esas 26/04/2024

Konu : İlan hk.

Davacı EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , BÜŞRA ELİHSEN, FATMA ELİHSEN, SACİDE ELİHSEN, UMEYME ELİHSEN arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Rücuen Tazminat) davası nedeniyle; Davalılardan Büşra Elihsen ve Umeyme Elihsen'n adresleri tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden dolayı dava dilekçesinin işbu davalılara ilanen tebliğine karar verildiğinden;
"Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken13/12/2020 tarihindeki olay nedeniyle yaralanan Polis Memuru Abdulsamet GÜNAL'a 18/04/2023 tarihinde12.359,99 TL tutarında nakdi tazminat ödenmesine sebebiyet verildiğinden, Nakdi tazminat ödemesine sebebiyet vermek suretiyle davacı idarenin 12.359,99 TL hazine zararına sebebiyet veren davalılardan 12.359,99.TL ' nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsile alınarak davacı idareye verilmesine" işbu dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere davalılar Büşra Elihsen ve Umeyme elihsen'eilanen tebliğine, 6100 S.K. 127,129,194,195, ve 324 Md. gereğince bu ilanın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, cevap dilekçesinde savunmalarını ispata yaracak tüm vakıaları sırasıyla bildirmesi, tüm delillerini tanıklarının isim ve adreslerini bildirmesi, ve delil avansını yatırması gerektiği ve davanın duruşma tarihinin 26/09/2024 günü saat 11.30 olduğu İHTAR OLUNUR.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02037868