KV Web

Türkçe dünya dili olacak

Türkçe dünya dili olacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, "Dil Bayramı"nın yıl dönümü vesilesiyle önemli mesajlar vererek, YTB tarafından Türkçe'nin unutulmaması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Eren, yurt dışındaki vatandaşların, soydaş ve kardeş topluluklar ile Türkiye'de burslu olarak eğitim alan uluslararası öğrencilerin Türkçe becerilerini geliştirmek için her yıl onlarca proje hayata geçirdiklerini kaydetti.

27 Eylül 2020 13:01:02

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, "Dil Bayramı"nın yıl dönümü vesilesiyle önemli mesajlar vererek, YTB tarafından Türkçe'nin unutulmaması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Eren, yurt dışındaki vatandaşların, soydaş ve kardeş topluluklar ile Türkiye'de burslu olarak eğitim alan uluslararası öğrencilerin Türkçe becerilerini geliştirmek için her yıl onlarca proje hayata geçirdiklerini kaydetti.

Türkçe’nin; korunması, gelişmesi ve gelecek nesillere aktarılması adına kutlanan “Dil Bayramı”nın yıl dönümü vesilesiyle YTB Başkanı Abdullah Eren önemli mesajlar vererek YTB’nin Türkçe alanında yaptığı çalışmaları anlattı. YTB’nin yurt dışında yaşayan vatandaşlar, soydaş ve akraba topluluklar ile Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrenciler olmak üzere üç ana alanda faaliyetlerini yürüttüğünü dile getiren Abdullah Eren, bu alanlarda Türkçe’nin öğrenimi ve gelecek kuşaklara ulaştırılması için de çalışmalar gerçekleştirdiklerine dikkat çekti.   

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının Türkiye’ye olan aidiyetlerini güçlendirmek ve okul çağındaki çocukların ana dilleri olan Türkçe becerilerini arttırmak için her yıl çok çeşitli programlar yaptıklarını belirten Eren, bunun yanında soydaş ve kardeş toplulukların yaşadığı coğrafyalarda Türkçe’nin unutulmaması için de çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. YTB Başkanı Eren, Türkçe’nin ülkemizdeki uluslararası öğrencilerin eğitiminin de önemli bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.  

Abdullah Eren, edebi çalışmalardan genel eğitim pedagojisi çalışmalarına kadar çok geniş bir yelpazede Türkçe’ye dair proje ve çalışmaların sürdürdürüldüğünü belirtti.   

TÜRKÇE’NİN DOĞRU BİR ŞEKLİDE ÖĞRETİLMESİ İÇİN EĞİTİM PROGRAMLARI YÜRÜTÜYORUZ   

Yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlerin eğitimlerinde Türkçe’nin önemli yer tutuğunu kaydeden Başkan Eren, Türk toplumundaki yeni kuşakların Türk kültürünün değerlerini, geleneklerini ve yaşam tarzlarını öğrenmesi için doğru ve akıcı bir Türkçe’ye sahip olması gerektiğini dile getirdi.  Gençlerin öz güven sahibi bireyler haline gelmelerinde Türkçenin etkili bir rol oynadığının altını çizen Eren, diğer yandan doğru Türkçe ile kültürel olgunluğa erişen gençlerin, doğup büyüdükleri ülke ile Türkiye arasında birer köprü olarak her iki ülkenin de geleceğine katkı sağlayabileceğine dikkat çekti. Bu kapsamda gençlerin doğru bir şekilde Türkçe öğrenmeleri için YTB’nin, Türkçe Saati Proje Destek Programı’nı hayata geçirdiğini belirten Abdullah Eren, “Yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlerimiz çok dilli ve çok kültürlü ortamlarda büyüyor. Bu süreçte hem Türkçe ve Türk kültürü hem de yaşadıkları ülkelerin dilsel ve kültürel kaynakları olmak üzere iki ana damardan beslenerek kendilerine has bir kültürel kimlik inşa ediyorlar. Bu açıdan güçlü bir Türkçe dil donanımına sahip olmak önem arz ediyor. Bu kapsamda yurt dışındaki Türk sivil toplum kuruluşları ile Türkçe Saati Proje Destek Programını hayata geçiriyoruz” diye konuştu. 

TOPLUMA ETKİN KATILIMDA ÇİFT DİLLİ EĞİTİM ÖNEMLİ YER TUTUYOR  

Yurt dışındaki Türk toplumunda yetişen yeni neslin Türkçe eğitiminde göz ardı edilemeyecek konulardan birinin de çift dilli eğitim olduğunu dile getiren YTB Başkanı Abdullah Eren, “Gerçekleştirilen dil bilimsel araştırmaların sonuçları göstermektedir ki, sağlıklı bir anadil edinim tecrübesine sahip olmayan çocuklar, yaşadıkları ülkelerin dillerini de doğru öğrenmek ve kullanmakta zorluklar yaşamaktadır. Diğer yandan ülke diline hâkimiyet, yurt dışındaki vatandaşımıza bulunduğu ülkenin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına katılım imkânı sunmakta en önemli etkenlerin başında gelmekte. Başkanlığımız 2012 yılından bu yana bu ihtiyaca binaen Okul Öncesi Çift Dilli Eğitim Destek Programını yürütüyor” diye konuştu.  

TÜRKÇE ÖĞRETECEK ÖĞRETİCİLERİ YETİŞTİRİYORUZ   

Yurt dışındaki Türkçe faaliyetleri için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile anlaşma sağlayarak öğreticiler yetiştirdiklerini aktaran Eren, “Türkiye’deki 5 saygın üniversite ile protokol imzaladık ve Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programını hayata geçirdik. Program ile yurt dışında yaşayan çocuklarımıza anadillerinde okuma, yazma ve konuşma gibi temel dil becerilerini kazandırmayı ve Türk kültürünü yurt dışında yaşayan yeni nesillere tanıtacak eğiticileri yetiştiriyoruz.” dedi.  

GENÇ KALEMLER İÇİN YAZARLIK AKADEMİSİ   

Türkçe eğitimlerinin yanında yurt dışında yaşayan gençlerin kültür ve sanat alanlarında yetkinlik kazanmalarını sağlamak için YTB olarak Yazarlık Akademisi düzenlediklerini kaydeden Başkan Eren, “Söz konusu programlarda genç kalemlerimizin dil becerilerinin ve yetkinliklerinin artırılması amacıyla yazarlık konusunda usta kalemler eşliğinde eğitim çalışmaları düzenliyoruz. Yazarlık Akademisinden sonra ise katılımcı genç yazarlarla düzenli aralıklarla yine alanında yetkin usta yazarlarla şiir, öykü, deneme ve kitap dallarında Yazarlık Atölyeleri gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.   

EDEBİYATI SEVDİREREK GÜÇLÜ KALEMLER ÇIKARMAYI AMAÇLIYORUZ   

Yine yurt dışında yaşayan çocuklara ve gençlere edebiyatı sevdirmek, anadillerinde düşünme ve düş kurabilme becerilerini geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Abdullah Eren, “Yurt dışında Türkçe edebiyat alanında güçlü kalemler çıkarabilmek maksadıyla 2019’da şiir, öykü, deneme ve kitap desteği kategorilerinde YTB Türkçe Ödülleri yarışması düzenledik. Kazananları ise YTB Yazarlık Akademisine dâhil ettik. Akademi programını ise 2019 güzünde gençlerin memnuniyet dolu geri dönüşleri ile neticelenen verimli bir eğitim kampı düzenleyerek gerçekleştirdik” dedi.  

2019 YILINDA YURT DIŞINDA 30 ADET ANADOLU OKUMA EVİ AÇTIK  

Bir dilin öğretilmesinde, onun okunabildiği ve konuşulabildiği ortamların oluşturulmasına duyulan ihtiyacın da önemli olduğunu söyleyen Başkan Eren, “YTB olarak, 2019 yılında yurt dışında 30 adet Anadolu Okuma Evi açtık. STK’lar bünyesinde açılan bu okuma evlerine, çocuk yayınlarından akademik çalışmalara, pedagojiden mutfak kültürüne, sanattan edebiyata ve tarihe kadar birçok farklı alandan seçilen 1001 kitaplık setler gönderdik. Böylelikle gençler ve çocuklar arasında okuma gruplarının oluşturulmasına imkân tanımayı amaçlıyoruz.” dedi. 

MEMLEKETİM VE TELVE DERGİLERİYLE TÜRKÇE’YE KATKI  

Hem yurt dışında yaşayan vatandaşlar hem soydaş ve akraba topluluklar hem de uluslararası öğrenciler için Memleketim ve Telve dergilerinin hazırlandığını bildiren Başkan Eren, iki dergide de Türkçe ’ye ve kültürel birikimlere katkı sağlayacak dosya yazıların bulunduğunu aktardı. Eren, konuşmasının devamında şunları kaydetti:  “Memleketim dergisi YTB'nin 10'uncu yılında ilk sayısında ‘Güçlü Diaspora Güçlü Türkiye’ başlığıyla yayımlandı. Diasporamızdan gönül coğrafyamıza kadar derin bir içeriğe sahip.  Yurt dışında yaşayan genç kalemler tarafından hazırlanan Telve dergimiz ise adeta bir okul niteliğinde. Diasporada yaşayanların Türkçe hasretini gidermenin yanı sıra onların ortak değerlerine ve yaşantılarına da ayna tutuyor. Telve dergisi ikinci sayısında ‘dil, varlığın evidir’ sloganıyla okuyucularla buluşarak Türkçe’nin önemine dikkat çekti. Telve, sürekliliğiyle inşallah diasporadaki Türk edebiyatının oluşmasına da önemli kaktılar sunacak.”  

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER BİR YIL TÜRKÇE EĞİTİMİ ALIYOR  

YTB’nin Türkiye Bursları programı ile ülkemize yükseköğrenim için gelen uluslararası öğrencilere de Türkçe hazırlık eğitimleri verildiğini bildiren YTB Başkanı Abdullah Eren, uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki yaşama uyum ve üniversite eğitiminde başarı sağlamalarında Türkçe’nin büyük bir payı olduğunu vurguladı. Bu kapsamda Türkçe yeterliliği olmayan öğrencilere üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinde bir yıl boyunca Türkçe hazırlık eğitimi verildiğini kaydeden Abdullah Eren, “Türkiye Bursları kapsamında her yıl yaklaşık 2.500 uluslararası öğrenci Türkçe öğretim merkezlerinde Türkçe hazırlık eğitimi alıyor. Söz konusu hazırlık eğitimini tamamlayan öğrenciler C1 seviyesinde Türkçe öğrenmenin yanı sıra akademik Türkçe programına da katılarak üniversite eğitimlerine donanımlı bir şekilde başlıyor” diye konuştu.  

TÜRKİYE MEZUNLARI TÜRKÇE’NİN YAYILMASINA KATKI SAĞLIYOR   

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde aldıkları eğitimlerin ardından, mezun olarak kendi ülkelerine dönen uluslararası öğrencilerin de Türkçe için önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Eren, bu çerçevede Türkiye Mezunları derneklerinin faaliyet gösterdikleri ülkelerde Türkçe kursları açtıklarını kaydetti: “Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Irak ve Nijer’de bulunan Türkiye Mezunları Derneklerinin bu alandaki çalışmalarını destekledik. Projelerde belirli seviye ve kurlara göre Türkçe dersleri vermek, kurlar sonunda sınav yapmak ve sınavda başarılı olanlara sertifika vermeyi içeren faaliyetler yer alıyor.” dedi. 

Türkçe Çalışmaları Gönül Coğrafyasında da Yürütülüyor 

Kardeş, akraba ve soydaş topluluklar arasında Türkçe’nin unutulmaması ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla da çeşitli programlar ve destekler gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen YTB Başkanı Eren, Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar çok geniş coğrafyada Türkçe’nin yaşatılması için çalıştıklarının altını çizdi. Abdullah Eren yapılan çalışmalardan örnekleri ise şu şekilde sıraladı:  “Iraklı Türkmen Öğretmenler Eğitim Programı ve Balkanlar özelinde düzenlenen Kültür Coğrafyamızda Türk Çocuklarına Yönelik Türkçe Öğretimi Mesleki Gelişim Programı gibi programlarla soydaş topluluklara Türkçe öğretimi alanında çalışan eğiticilerin eğitimini destekledik. Yine YTB olarak Moldova’da Gagavuz bölgesinde anaokulları, kreşler ve eğitim kurumlarına çift dilli eğitim setleri, hikâye, şiir ve ders kitapları gibi farklı temalarda eğitici materyal desteği sağlandık.’’  

TERÖRDEN ARINDIRILAN YERLERDE KÜLTÜR MERKEZLERİ AÇILDI  

Suriye’nin kuzeyinde terörden arındırılan güvenli bölge içerisinde bulunan Afrin ve Azez illerinde kültür merkezi kurulduğunu hatırlatan Başkan Eren, YTB’nin de destek sunduğu bu merkezlerde bölge halkına Türkçe eğitimleri verildiğini yakın zamanda Azez’deki merkeze Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam riyasetindeki heyetle bir ziyaret de gerçekleştirdiklerini belirtti.  

KARDEŞ COĞRAFYALARDAKİ ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİ  

Kardeş topluluklardaki üniversitelerle de birçok program gerçekleştirdiklerini dile getiren YTB Başkanı Eren, son olarak Türkçe’nin ve Türkçe eğitimlerinin geliştirilmesi için kardeş coğrafyalardaki üniversitelerle iş birlikleri yaptıklarını da sözlerine ekledi. 

Yorumlar

 
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement