​TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

18 May 2024 00:00:00


Tekirdağ il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca EPDK’nin 06.02.2020 tarih, 9168-58 karar ve TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 02.06.2020 tarih, 12-529 karar ve EPDK’nin 06.02.2020 tarih, 9168-56 karar ve TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 02.06.2020 tarih, 12-531 karar ve TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 02.06.2020 tarih, 12-529 karar ile başlanılmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0282 293 12 77 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Cumhuriyet Mahallesi Yeşilçay Sokak No:10 TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğü Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adresinde bulunan TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğüne(Tekirdağ) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR


Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İlçesi

Köy/Mahalle

Ada No

Parsel No

Adı Soyadı

Baba Adı

SARAY

OSMANLI

121

36

HAYRİYE

İSMAİL

SARAY

OSMANLI

121

36

GONCA DUYAN

ELASETTİN

SARAY

OSMANLI

121

37

HACER ŞAŞAN

AHMET

SARAY

OSMANLI

121

37

SABAHATTİN KAYA

BESİM

SARAY

OSMANLI

121

37

NEBAHAT ALTAŞ

BESİM

SARAY

OSMANLI

121

40

BEYHAN ASLAN

BİLAL

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

AZİME BİROL

OSMAN

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

HALİM ÇELİK

TAHİR

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

LÜTFÜ VAROL

TEVFİK

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

YUSUF VAROL

TEVFİK

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

SALİM KATIRCIOĞLU

ÜZEYİR

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

SABRİ TANRIVER

HALİM

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

RECEP SOYDAN

NECİP

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

HALİM ARDA

HALİM

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

GÜLİZAR GÜN

AHMET

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

HALİL ÖZER

MEHMET

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

MÜMİN ÇAKIR

HAYRULLAH

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

HALİL İBRAHİM KARAKAŞ

HÜSEYİN

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

HÜSEYİN KARAÇAM

HASAN

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

ÖMER KILIÇ

AHMET

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

SÜLEYMAN KILIÇ

AHMET

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

MEHMET ÜSTÜN

SÜLEYMAN

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

RASİM ÜSTÜN

SÜLEYMAN

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

VEHBİ ÜSTÜN

SÜLEYMAN

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

MEHMET BİROL

KASIM

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

AHMET BAYER

MEHMET

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

HAFİZE ÇELİK

HALİM

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

RAŞİT DEMİRKOL

KADİR

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

RECEP SOYDAN

RECEP

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

TEVFİK VAROL

YUSUF

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

HÜSEYİN ELİBOL

MUSTAFA

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

SALİM YAMAN

HÜSEYİN

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

HASAN KAYALI

SALİM

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

TAHSİN VAROL

KADİR

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

HALİM SEZGİN

EYYÜP

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

HASAN ÇOBANOĞLU

MUSTAFA

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

ARİF BÖLÜKBAŞI

HALİL İBRAHİM

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

BİLAL GÜLMEŞE

ALİ

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

MEHMET BULUT

MAHMUT

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

ÖMER ÜMMÜ

AHMET

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

FATMAGÜL ÇİLLİ

HASAN

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

MUSTAFA KALENDER

İBRAHİM

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

HANİFE AYDIN

İBRAHİM

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

FİKRİ ÇELİK

EYÜP

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

SALİM BAYMAN

MUSTAFA

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

MÜMÜN TOBOL

AHMET

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

İSMAİL YÜCEL

HASAN

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

SÜLEYMAN YÜCEL

HALİM

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

RECEP GÜLER

RAHMAN

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

TURGUT BEKÇİ

YAŞAR

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

SABİHA BAĞARAN

ŞABAN

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

HURÜ ÇAKIR

NECİP

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

NASUH DEMİRKOL

NECİP

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

NEFİSE KATIRCIOĞLU

HALİL

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

SANİYE GÜNHAN

RAHMİ

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

AZİME BİROL

OSMAN

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

HALİM ÇELİK

TAHİR

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

LÜTFİ VAROL

TEVFİK

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

YUSUF VAROL

TEVFİK

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

SALİM KATIRCIOĞLU

ÜZEYİR

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

SABRİ TANRIVER

HALİM

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

RECEP SOYDAN

NECİP

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

HALİM ARDA

HALİM

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

GÜLİZAR GÜN

AHMET

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

HALİL ÖZER

MEHMET

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

MÜMİN ÇAKIR

HAYRULLAH

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

HALİL İBRAHİM KARAKAŞ

HÜSEYİN

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

HÜSEYİN KARAÇAM

HASAN

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

ÖMER KILIÇ

AHMET

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

SÜLEYMAN KILIÇ

AHMET

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

MEHMET ÜSTÜN

SÜLEYMAN

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

RASİM ÜSTÜN

SÜLEYMAN

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

VEHBİ ÜSTÜN

SÜLEYMAN

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

MEHMET BİROL

KASIM

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

AHMET BAYER

MEHMET

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

HAFİZE ÇELİK

HALİM

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

RAŞİT DEMİRKOL

KADİR

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

RECEP SOYDAN

RECEP

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

TEVFİK VAROL

YUSUF

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

HÜSEYİN ELİBOL

MUSTAFA

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

SALİM YAMAN

HÜSEYİN

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

HASAN KAYALI

SALİM

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

TAHSİN VAROL

KADİR

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

HALİM SEZGİN

EYYÜP

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

HASAN ÇOBANOĞLU

MUSTAFA

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

ARİF BÖLÜKBAŞI

HALİL İBRAHİM

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

BİLAL GÜLMEŞE

ALİ

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

MEHMET BULUT

MAHMUT

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

ÖMER ÜMMÜ

AHMET

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

FATMAGÜL ÇİLLİ

HASAN

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

MUSTAFA KALENDER

İBRAHİM

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

HANİFE AYDIN

İBRAHİM

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

FİKRİ ÇELİK

EYÜP

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

SALİM BAYMAN

MUSTAFA

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

MÜMÜN TOBOL

AHMET

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

İSMAİL YÜCEL

HASAN

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

SÜLEYMAN YÜCEL

HALİM

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

RECEP GÜLER

RAHMAN

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

SABİHA BAĞARAN

ŞABAN

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

HURÜ ÇAKIR

NECİP

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

NASUH DEMİRKOL

NECİP

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

NEFİSE KATIRCIOĞLU

HALİL

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

SANİYE GÜNHAN

RAHMİ

SARAY

SOFULAR

122

22

HÜSEYİN

-

SARAY

SOFULAR

122

22

FATMA CANDAN

HÜSEYİN

SARAY

SOFULAR

119

72

FATMA BAŞOL

AHMET

SARAY

SOFULAR

119

72

SANİYE SOYDAN

AHMET

SARAY

SOFULAR

119

72

ÜZEYİR BAYSAK

HÜSEYİN

SARAY

SOFULAR

119

72

AHMET YÜCEL

BEKİR

SARAY

SOFULAR

119

72

HÜSEYİN SEZER

SABRİ

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

ZEYNEP ER

HASAN

SARAY

BEYAZKÖY

184

1

TAHA ÜSTÜN

HÜSMEN

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

ZEYNEP ER

HASAN

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

AHMET DELİCE

MURAT

SARAY

BEYAZKÖY

183

1

TAHA ÜSTÜN

HÜSMEN

ERGENE

PINARBAŞI

159

16

NEFİSE KATIRCIOĞLU

HALİL

ERGENE

PINARBAŞI

159

16

MERAL KAPAN

NAİM

ERGENE

PINARBAŞI

159

17

ALİ GÜLMEŞE

BİLAL

ERGENE

PINARBAŞI

159

18

ŞERİFE ATASEVER

AHMET

ERGENE

PINARBAŞI

117

23

HASAN YALÇIN

NASUH

ERGENE

PINARBAŞI

116

28

SEFADİYE DEMİRKOL

NURİ

ERGENE

PINARBAŞI

155

174

BEDRİYE GÖKDUMAN

OSMAN

ERGENE

PINARBAŞI

155

174

FERDANİYE GÖKDUMAN

FAİK

ERGENE

PINARBAŞI

139

10

HAKKI GÖKDUMAN

VELİ

SARAY

SOFULAR K

126

32

DAVUT SÖNMEZ

HALİM

SARAY

SOFULAR K

126

31

SANİYE SÖNMEZ

AHMET

SARAY

SOFULAR K

126

31

AZİZ SÖNMEZ

İZZET

SARAY

SOFULAR K

126

17

HADİYE GASTREİCH

İBRAHİM

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02033600