UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

03 Mart 2024 00:00:00

İLAN

ESAS NO : 2020/535 Esas

KARAR NO : 2022/52
DAVALI : MUSTAFA AKKIŞLA TC: 43918969076-Baykal ve Hatice oğlu 1987 d.lu
Davacı ZİRAAT BANKASI tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Davanın kısmen KABUL kısmen REDDİ ile;
Dava konusu Uşak Merkez Cumhuriyet Mahallesi 101 ada 542 parsel 3. Kat 4 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazlardaki ORTAKLIĞIN TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDINDAKİ TÜM TAKYİDATLARI İLE BİRLİKTE UMUMA AÇIK OLARAK SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,
Diğer taşınmazlar hakkında açılan davanın REDDİNE karar verilmekle, gerekçeli kararın tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilgiliye ilanen tebliğ olunur. 31/01/2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01995272