Yedi Başak
Diyanet Vakıf

Yeni Yılda Online Terapiye Görülen İlgi Artıyor

Yeni Yılda Online Terapiye Görülen İlgi Artıyor

27 Şubat 2021 23:58:04

Son yıllara kadar insanlar, sağlıktan bahsedilince hemen fiziksel sağlığı düşünüyordu. Hâlbuki yıllarca önce söylenen atasözlerimiz bile sağlığın temelinin ruh sağlığı olduğunu farklı şekillerde dile getirmişlerdi. Bozulan insan psikolojisinin fiziksel sağlığı ne denli etkilediğini “Duvarı nem insanı gam yıkar.” atasözünden daha kısa anlatan bir ifade bulunmuyor. Günümüzde bilim, her türlü davranışın kökeninde insanın düşünce tarzının yattığı gibi fiziksel hastalıkların kökeninde de ruhsal sıkıntıların yattığını kabul ediyor. Bu gerçek, insanları psikolojik rahatsızlıkların da fiziksel rahatsızlıklar kadar tedavi gerektirdiği gerçeğini kabul etmek zorunda bırakıyor.

Fiziksel Sorunlar Ruhsal Sorunların Dışa Vurumu mu?

Geçmişte hastalıkların tedavisinde müzik, su sesi gibi dinlendirici etkenlerden istifade edilmesi aslında geçmişten beri insan psikolojisinin birçok hastalığın ortaya çıkışında önemli bir etken olarak görüldüğünü gösteriyor. Bugün, virüs veya bakteri gibi mikroorganizmaların doğrudan sebep olduğu hastalıklar dışında hastalıkların çok büyük bir bölümünde insan psikolojisinin etkisi kabul ediliyor. Örneğin, kalp krizi geçiren bir insanda bu krizin sebebinin aşırı üzüntüye ve heyecana bağlanmasına bilinenden çok sık rastlanıyor.

Aynı şekilde kalp ve damar sağlığını etkileyen sigara kullanımının psikolojik nedenleri dikkate alındığında doğrudan olmasa da birçok hastalıkta da psikolojinin dolaylı neden olduğunu kabul etmek gerekiyor. İnsanın psikolojik yapısına bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkları sadece kalp ile sınırlamak da ruh sağlığını küçümsemek anlamına geliyor. Büyük oranda stresten etkilenen mide ve bağırsak hastalıklarından tutun dikkat eksikliğine dayalı kazalara kadar sağlığımıza dolaylı veya doğrudan etki eden ruh sağlığı ile ilintili olarak yaşanıyor.

Salgın Hastalık Döneminin Etkileri

Korona virüs birlikte evlere kapanan insanların ruh sağlığı üzerinde salgının farklı etkileri görülüyor. Hem ruh sağlığını olumsuz etkileyen hem de bir psikolog ile salgın sebebiyle yüz yüze görüşmekten imtina eden insanlar, online terapi seçeneğini değerlendirme yoluna gidiyor. Salgın sebebiyle yüz yüze terapiden çekinen insanların yanında psikolojik tedavi görmeyi hâlâ farklı algılayanların olduğu bir toplumda böyle bir yöntemin gelişmesinin toplum sağlığına olumlu etkilerinin olacağını da yadsımamak gerekiyor.

Online Psikolog ile Psikolog Evinizde

Psikolojik tedavinin sadece yüz yüze olmayacağını, hatta bazı durumlarda uzaktan yapılan terapinin danışanın kendini ifade etmesinde rahatlık sağlayabileceğini de dikkate alan bir grup genç ve başarılı psikolog, online psikolog uygulamasının gündeme gelmesini sağlıyor. Bir psikolog ihtiyacı duyanlar, evlerinden hiç çıkmadan bilgisayar vasıtasıyla istediği psikologdan randevusunu alabiliyor veya istediği psikolog müsait ise hemen görüşme yapabiliyor.

İnsanlara, evlerinden çıkmadan danışma şansı veren uygulamanın yüz yüze yapılan görüşmelerden başka bir üstünlüğünü de maliyetinin oldukça düşük olması oluşturuyor.