Yetkin Düşünce dergisi karanlığa bir mum yaktı

Yetkin Düşünce dergisi karanlığa bir mum yaktı

01 Temmuz 2020 14:13:00

Geçen yüzyıldan bu yana homojen, tek tipçi ve kontrol bağlamında hareket eden modern devletler, kendi uhdelerinde var olan farklılıkları kapsayıcı bir siyaset geliştirmemişlerdir. Dikkat edilirse 20. yüzyılın başından bu yana çoğulculuk konusunda dünyada yaşanan hazin hikâyeler hâlâ belleklerden silinmiş değildir. Daha yakın zamanda özgürlükler ülkesi Amerika’da Floyd’un etnik bir şiddete maruz kalması meselenin aciliyetini göstermesi açısından önemlidir. Öte yandan iş, istihdam, islamofobi, demokrasi, kültür, hukuk devleti vb. tüm kavram ve tartışmaların bir şekilde çoğulculuğa açılan kapısı, global rafine siyasetlerle kapatılamayacak derecede faş olmuştur.   İşte tüm bu bileşenlere değmeye çalışan yazılar ile Yetkin Düşünce dergisinin 10. sayısı vücut bulmuştur. Bu sayıya, Mustafa Tekin, Kadir Canatan, Muhammet Özdemir, Ahmet Keleş, Celaleddin Çelik, Zeki Kılıçaslan, M. Yaşar Soyalan, Süleyman Gümüş, Saadettin Yetkin ve Atasoy Müftüoğlu yazılarıyla, Etyen Mahçupyan da  söyleşi ile dosya konusuna katkıda bulunmuşlardır. Ayrıca Kültür-Sanat bölümü ve kitap kritikleriyle Yetkin Düşünce, okurlarıyla zengin ufuklarda buluşmayı bekliyor.