YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATACAKTIR

03 Aralık 2023 00:00:00

İhale Tarihi : 14/12/2023

İhale Saati : 10:00
İhale Yeri : Encümen Toplantı Salonu
İşin Adı : Kazımkarabekir mahallesi 4938 ada, 50 sayılı ve 116,97 m2 sahalı taşınmazın satışı işi
Yüzölçümü : 116,97 m2
Tahmini Bedeli : 3.100.000,00 TL (KDV İstisna)
İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Açık teklif usulü
Geçici Teminatı : 93.000,00 TL-İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin şartnamenin 2.maddesine uygun olarak, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir.

1. Gerçek kişiler için; e-Devlet'ten alınmış Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi

2. Gerçek kişiler için; T. C. kimlik kartının ibrazı

3. Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartının ibrazı

4. Tüzel kişiliğe ait faaliyet belgesi

5. Tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi

6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olan Geçici Teminat

7. Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01943467