‘Ortadoğu’nun Cahşları’ Pro İsrail Barzanileri anlatıyor

Güncelleme: 14.02.2019 21:02

6 ciltlik “Ülkücü Hareket”,   2. Ciltlik “Derin Sol”,   3 ciltlik “Muhsin Yazıcıoğlu Külliyatı”, “1993 Örtülü Darbe”, “Cahşların Savaşı” adlı tarihi öneme sahip kitapların yazarı ,şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun  yol ve dava arkadaşı Ülkücü Hareketin önde gelen isimlerinden,  Araştırmacı Yazar Hakkı Öznur yine bir ilke daha imza atarak alanında tek çalışma olan dev bir çalışma olan  İki ciltlik “Ortadoğu’nun Cahşları” kitabını yazdı.

Ortadoğu ve yakın politik tarih üzerine yaptığı çalışmalar, yayınladığı tarihi öneme sahip  kitaplarla ,Türkiye’nin en önemli araştırmacı  yazarlarından  biri olan  otorite olarak kabul edilen  Araştırmacı Yazar Hakkı Öznur’dan başucu niteliğinde bir çalışma daha: “Ortadoğu’nun Cahşları”
Öznur’un 20 yıllık bir çalışmasının ürünü 2 ciltlik kitap tam 2082 sayfa.
Cahş: “Hain” !  Ortadoğu’daki Kürtçü grupların birbirleri için kullandığı bu tabir bölgenin tarihini de özetliyor. 

1907’de Barzani ailesinin lideri Abdüsselam ile başlayan, Mustafa  Barzani ve oğulları İdris ve Mesud Barzani’yle günümüze kadar devam eden bir ihanet süreci.
Barzanilerin  küresel güçlerle, yabancı istihbarat servisleriyle ilişkilerine de geniş yer ayıran kitap kısaca 1907’den günümüze Ortadoğu’da ikinci bir İsrail kurmak için her türlü faaliyetler yürüten  kirli ve karanlık oyunların içinde yer alan stratejik maşalar Barzani ailesinin karanlık ilişkilerini, ihanetlerini anlatan başucu dev bir eser…
Eser, Barzaniler üzerine adeta bir “arkeoloji çalışması” niteliğini taşıyor.
“Ortadoğu’nun Cahşları” Pro İsrail Barzanileri anlatıyor.  Birinci Cilt, “Pro İsrail Barzaniler” ismini taşıyor. 1046 sayfadır. İkinci Cilt ise “Türkiye’de Barzanici Hareket, İnfazlar, I-KDP –PKK çatışmaları” ismini taşıyor. İkinci cilt ise 1036 sayfadır.  
İki ciltlik kitabın 1.cildi “Pro İsrail Barzanileri” anlatıyor. 1907’den 2018 tarihine kadar Barzanilerin bütün tarihsel süreçleri, ilişkilerini, çatışmaları güç ve iktidar mücadeleleri, emperyalizm ile olan kirli ilişkiler ağı bütün dönemleriyle, safhalarıyla en geniş bir şekilde anlatılmaktadır.

2003  yılında yayınlanan “Cahşların Savaşı” kitabının devamı olan “Ortadoğu’nun Cahşları” adlı adlı iki ciltlik kitapta ; Barzaniler,  Barzani ailesi, Barzani hareketi ( I-KDP) bütün yönleriyle, ilişkileriyle, etkileriyle, tarihsel süreçleriyle, siyasi pozisyonlarıyla, derin ilişkiler ağıyla ve özellikle “Kürtler” üzerindeki etkileri ve karşıtlıklarıyla, Ortadoğu’daki  işbirlikçi - “Cahş” konumlarıyla, ilk defa bu alanda yayınlanan tek kitap ve tek çalışmadır.  Ülkemizde ve dünyada Barzaniler ve Barzani hareketi üzerine böylesine kapsamlı, detaylı, bilgi ve belgelerle dolu bir çalışma, kitap yoktur. Barzani ve Barzaniler üzerine yazılan birkaç kitap vardır. Onlarda belli bir konu üzerinde yazılmış eserlerdir.  

“Ortadoğu’nun Cahşları” Barzanilerin kökenleri ve siyasi tarihi ile beraber bir nevi, Ortadoğu tarihi de diyebiliriz. Barzanilerin ortaya çıkışları, emelleri Ortadoğu’daki üstlenmiş oldukları tarihsel işbirlikçi rolleri, küresel emperyalist güçlerle olan irtibatları, ilişkileri, bağlantıları  1907 yılından 2019 başına kadar bütün dönemleriyle, safhalarıyla , olaylarla ve belgelerle çok  geniş  bir şekilde  detaylarına  kadar anlatılmaktadır.   

“Pro İsrail Barzaniler” üzerine  yapılan“ ideolojik, tarihsel arkeoloji çalışması” denebilir. Tarihsel, teorik , ideolojik ve 111 bir yıllık  zaman dilimini  kapsayan  araştırma ve incelemedir. 

Kitap, sapkın ve işbirlikçi bir aile olan Barzanileri  ve arkasındaki küresel emperyalist güçleri, Pro İsrail Barzanilerin hamisi terörist İsrail’inde Ortadoğu’daki emellerini ve oyunlarını anlatmaktadır.

 Ortadoğu’nun Cahşları”n da  terör rejimi İsrail’in 58 yıldır bölgemizde en çok Barzani ailesine, Barzani  hareketine  verdiği destek, tarihsel boyutuyla tek tek anlatılmaktadır
Yine Yahudi lobilerinin  ve Neoconların Barzani ailesi ile ilişkileri ve Barzani hareketine verdikleri küresel destek olaylarla belgelerle anlatılmaktadır
“Ortadoğunun Cahşları” adlı eserde Barzani ailesinin bu anlamda, coğrafyamızdaki en büyük Cahşlar (hain ve işbirlikçi olduğu) bütün yönleriyle anlatılmaktadır.
Barzanileri kazıyınca altından “Yahudilik” ve “İsrail” çıkıyor. Barzanilerin; Ortadoğu’da İsrail misyonerleri gibi davrandıkları ve çalışmalar yürüttükleri, kitapta olaylarla ve belgelerle anlatılmaktadır. 

Barzani ailesinin karanlık geçmişi, sapkınlıkları, kirli ve derin ilişki ağları  bütün yönleriyle belgelerle anlatılmaktadır. 

Barzani isyanları, Barzaniler üzerindeki küresel siyasetler, Irak hükümetleriyle olan savaşlar, mücadeleler ,anlaşmalar, görüşmeler, yenilgiler , dönemler itibarıyla tarihsel ve siyasal olarak en geniş bir şekilde anlatılmaktadır.

Özellikle 1961’den itibaren İsrail ile Barzani ailesi arasında başlayan ve 58 yıldır devam eden kirli karanlık çok yönlü ilişkiler ve bu ilişkilerde yer alan Kamuran Bedirhan, İsmet Şerif Vanlı ve Barzani ailesinin fertleri tarih süreçleriyle anlatılmaktadır.

Mustafa Barzani’nin Kamuran Bedirhan ve İbrahim Ahmed ile Avrupa ve İran üzerinden başlattığı İsrail ile olan görüşmeler Barzanilerin ve İsrailli yetkililerin 
(Mossad her sahasında) karşılıklı ziyaretleri İsrail’in Barzani hareketine peşmergelere verdiği silah para ve lojistik destek eğitimler dünden bugüne olaylarla belgelerle ortaya konmaktadır.

Mustafa Barzani başta olmak üzere oğulları Mesud ve İdris’in ve Barzani ailesi fertlerinin İsrail ziyaretleri İsrail sevgileri  geniş bir şekilde anlatılmaktadır. 
İsrail’in ; “en büyük müttefikimiz,  dostumuz” dediği Barzani ailesine olan bakışları, destekleri ve İsrail’li yetkililerin ve  Pro İsrail Barzanilerin ütopyası olan “Vaadedilmiş topraklar”, “Vaadedilmiş Kürdistan” “İkinci İsrail” denilen Barzanistan’a verdikleri  her türlü destek  soğuk savaş döneminden günümüze her  yönüyle olaylarla anlatılmaktadır.

Yine İsrail’in,  Irak’ın kuzeyinde   kendilerine “Kürt  Yahudileri” diyen İsrail yanlısı çevrelere verdiği destek ve kendilerini Kürt Yahudisi olarak gören gösteren çevrenin Barzani ailesine verdiği destek 25 Eylül 2017 korsan referandumda, Barzanilere destek amacıyla İsrail bayrakları açarak yaptıkları gösteriler, kutlamalar yine geniş bir şekilde yer almaktadır. 

“Yahudi Kürt Derneği” ve çıkarttıkları dergileri ve Yahudi Kürtlerin Irak’ın kuzeyindeki faaliyetleri İsrail’in kirli adamı Davud Bağıstani’nin Irak’ın  kuzeyinde yürüttüğü kirli ve karanlık faaliyetler, Erbil-Telaviv hattı geniş bir şekilde anlatılmaktadır.
Pro İsrail Barzanilerin 1. Körfez savaşı ( 1990-1991) ardından karanlık güç “Çekiç Güç” desteğiyle Irak’ın kuzeyinde kazandıkları konum güç ve oluşturdukları yeni yönetim 20 Mart 2003  tarihinde başlayan 2. Körfez Savaşı ve Irak’ın işgali, BAAS rejiminin yıkılması ardından devam eden süreçte ABD ve koalisyon güçlerinin himayesinde, desteğiyle Saddam sonrası Irak’ta edindikleri yeni mevziler, yeni kazanımlar bütün safahatıyla anlatılmaktadır. 
Modern Kürt Lawrenceleri, Barzani ailesinin dostları Peter Galbraith, Brett Mcgurk, David Phillips, Henri Barkey vb. Irak’ın kuzeyinde yürüttükleri kirli ve karanlık  faaliyetler karanlık konsey Atlantik Konseyi de anlatılmaktadır.
Her biri İsrail muhibi ve çoğu Yahudi olan Neoconların Barzani ailesine ve hareketine verdikleri küresel destekte açıkça ortaya konmaktadır. 
1991’den beri Barzani ailesinin ve Celal Talabani’nin danışmanlığını yapan Peter Galbraith’in bölgedeki faaliyetleri ve Kerkük’ü Barzani bölgesine geçirmek için yapmış olduğu  kirli ve karanlık temaslar. 
Mesud Barzani’nin “Kerkük” oyunu ve 25 Eylül 2017 tarihinde yapılan korsan referandumun öncesi ve sonrası ve Türkiye ile gerilen ilişkiler her safhasıyla anlatılmaktadır.
1958’den günümüze  Barzanilerin  “Kerkük oyunları” ve Türkmenlere yaptıkları zulümler, baskılar, katliamlar ve en  son Kerkük’te yapılan Tarihi soykırım Kayseri çarşısının yıkılması da anlatılmaktadır. 
Yine bu kitapta Barzani ailesi ile Talabani ailesi arasında 54 yıldır devam eden  ayrışmalar, çatışmalar, uzlaşmalar, tekrar başlayan gerilimler bütün safahatıyla yer almaktadır.
Barzanilerin, “66 Cahşları” dediği “Cahş” olarak gördüğü Celal Talabani ile Talabanicilerin ( KYB)   “Kürtlerin baş belası ve Kürtlere en büyük kötülüğü yapan aile” dediği Barzanilerle, rant ve iktidar mücadeleleri her iki grubun kendi açıklamalarından, yayınlarından belgelerle ortaya konmaktadır.

Kitapta Barzanilerin Türkiyeye yönelik çalışmaları ve  “Türkiye deki Barzanici Hareket  ile ilişkileri ve Barzanici parti, örgüt ve çevrelerde “anlatılmaktadır;
 “Ortadoğu’nun Cahşları” adlı iki ciltlik kitapta Barzani ailesi Barzani hareketi ve onların  Ortadoğu’daki  bütün kirli ve karanlık oyunları ilişkileri  anlatılmaktadır.
“Ortadoğu’nun Cahşları” adlı 2 ciltlik kitap Ortadoğu’da oynanan yüzyıllık büyük oyunu; ihanetleri ve büyük oyunda yer alan oyuncuları, kuklaları, Ortadoğu’nun Cahşlarını, hainleri-işbirlikçileri anlatıyor. Esere göre : Ortadoğu’da Barzani ailesi “Pro İsrail Barzaniler” emperyalizmin en büyük işbirlikçileridir.
Öznur’un 2082 sayfalık dev eseri özellikle Barzani ailesinin kirli ve karanlık ilişkilerine ışık tutuyor.   “Ortadoğu’nun Cahşları” adlı iki ciltlik eser ilk defa, 17 Şubat 2019 Pazar günü Ankara Congresiumdaki kitap fuarında Panama Yayıncılık standında yer alacak. Araştırmacı – Yazar Hakkı Öznur  13:00 – 18:00 arası yeni çıkan kitabını imzalayacak. 

1.Ciltte Anlatılanlar:
 •     BARZANİ AİLESİ VE BARZANİ İSYANLARI •     KÜRTLER ÜZERİNDE İNGİLİZ SİYASETİ •              BARZANİLERİN KİRLİ İLİŞKİLER AĞI
•    BARZANİLER-İRAN İLİŞKİLERİ •    BARZANİLER-ABD İLİŞKİLERİ •    BARZANİ-İSRAİL İLİŞKİLERİ •    BARZANİ AİLESİ VE YAHUDİLİK TARTIŞMALARI
•              BARZANİLERİN İSRAİL ZİYARETLERİ •    İSRAİL’İN IRAK’IN KUZEYNDEKİ ÇALIŞMALARI VE İSRAİL DESTEKLİ DERNEKLER VE YAYINLAR
•              İSRAİLİN KİRLİ ADAMI VE BARZANİ AİLESİNİN SADIK ELEMANI : DAVUT BAĞISTANİ
•              YAHUDİ LOBİLERİNİN BARZANİ AİLESİNE VERDİĞİ  DESTEK
•              PRO İSRAİL PARZANİLERİN  ÜTOPYASI: VAADEDİLMİŞ KÜRDİSTAN 
•              İSRAİLLİ KÜRTLER VE BARZANİLER  •    ÇEKİÇ GÜÇ VE KÜRTLER •    CIA AJANLARI IRAK’IN KUZEYİNDE •    I-KDP – TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
•              MESUD BARZANİ’NİN ANKARA ZİYARETLER               
•                25 EYLÜL 2017 KORSAN REFERANDUM •    MESUD BARZANİ’NİN  KERKÜK  OYUNU  •               MESUD BARZANİ’NİN TARİHİ YENİLGİSİ •    TÜRKMENLERE YÖNELİK KATLİAMLAR, BASKILAR, ZULÜMLER •    KERKÜK’TE TARİHİ SOYKIRIM VE KAYSERİ ÇARŞISININ KUNDAKLANMASI •              BOP, AÇILIM VE  KÜRT RAPORLARI •              KARANLIK KONSEY:  ATLANTİK KONSEYİ  •              KÜRT LAWRENCE’LERİ: PETER GALBRAITH, BRETT MCGURK,      DAVID PHILLIPS VE HENRI BARKEY •              ABD-MESUD BARZANİ GÖRÜŞMELERİ •              ORGANİZE ALÇAKLIK: ÇUVAL •    4 TEMMUZ 2003 SÜLEYMANİYE BASKINI •    NEOCONLAR PLANLADI, PENTAGON UYGULADI, PEŞMERGE KILAVUZLUK YAPTI
•              DUKAN GÖLÜNDE İŞGALCİ ABD ASKERLERİ İLE İŞBİRLİKÇİ KÜRTLERİN “ÇUVAL”  KUTLAMALARI          •              TÜRK ORDUSUNA PSİKOLOJİK HAREKÂT
•              BARZANİLER İLE AMERİKALILAR ARASINDAKİ  GÖRÜŞMELER
•              1992-2018 ARASI  IRAK’IN KUZEYİNDE YAPILAN PARLAMENTO SEÇİMLERİ  •              BARZANİ AİLESİNİN KÜRESEL PETROL ŞİRKETLERİYLE İLİŞKİLERİ, 48 MİLYAR DOLARLIK SERVET
•              YOKSUL KÜRTLERİN BARZANİ AİLESİNE İSYANI  
•              BARZANİ HANEDANLIĞI-ERBİL İKTİDARI •              IRAK’TA  KÜRT CUMHURBAŞKANLARI •    KÜRTLERİN CUMHURBAŞKANLIK KAVGASI

2.Ciltte Anlatılanlar:

•    BARZANİLERİN TÜRKİYE’DEKİ KÜRTÇÜLERLE, KÜRTÇÜ ÇEVRELERLE  İLİŞKİSİ VE ETKİSİ  •    49’LAR OLAYI  •    FAİK BUCAK VE ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ •    DOĞU MİTİNGLERİ VE DDKO’LARIN ORTAYA ÇIKIŞI •    DR. ŞIVAN’IN (SAİT KIRMIZITOPRAK) KURDUĞU PARTİ T-DE KDP/KDP-T •    “İKİ SAİT” OLAYI (SAİT ELÇİ VE SAİT KIRMIZITOPRAK CİNAYETLERİ) •    IRAK’IN KUZEYİNDE İNFAZLAR VE MUSTAFA BARZANİ •    DR. ŞIVAN VE SAİT ELÇİ TARAFTARLARI ARASINDA “MİT” TARTIŞMALARI •    T-KDP’DE BÖLÜNMELER VE YENİ CİNAYETLER •    KUK-PKK ÇATIŞMALARI 
•    DEVRİMCİ YOL GÖZÜYLE KÜRT ÖRGÜTLERİN İÇ ÇATIŞMALARI •    T-KDP KÖKENLİ PARTİ, ÖRGÜT, YAPILAR, ÇEVRELER •    I-KDP – PKK İLİŞKİSİ •    15 AĞUSTOS 1984 PKK’NIN ERUH VE ŞEMDİNLİ BASKINI VE I-KDP’NİN TAVRI •    I-KDP – PKK ÇATIŞMALARI (GÜNEY ÇATIŞMALARI) •    KÜRDİSTANİ CEPHE İLE PKK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR •    I-KDP – PKK ÇATIŞMALARI (1997-1998) •    2. KÖRFEZ SAVAŞI SONRASI GELİŞMELER I-KDP – PKK ÇATIŞMALARI •    PKK İÇİNDEKİ, ÇATIŞMALAR, İKTİDAR   MÜCADELELERİ VE KDP’NİN TAVRI •    AJAN SAPLANTISI, KİŞİLİK ÇÖZÜMLEMELERİ, İNFAZLAR •    PKK-PWD ÇATIŞMASI VE PKK İNFAZLARI •    PWD’NİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KUŞKULAR •    PKK VE KÜRT ÇEVRELERİNDE NİZAMETTİN TAŞ VE MİT TARTIŞMALARI •    PKK’DAN I-KDP’YE SIĞINANLAR VE I-KDP’NİN TAVRI  •    PYD’NİN KURULUŞU •    PKK-PYD İLİŞKİSİ •    PYD’NİN KANTONCUKLARI - AY’N EL ARAP (KOBANİ) PROVAKASYONLARI  •    PYD – I-KDP ÇATIŞMASI •    PYD’NİN MUHALİF KÜRT GRUPLARLA ÇATIŞMASI •    I-KDP İLE PKK/PYD ARASINDA HENDEK ÇATIŞMALARI VE POLEMİKLER     •                I-KDP  VE PKK’NIN “SİNCAR” PLANI •    I-KDP – PKK ARASINDA SİNCAR ÇATIŞMALARI-TARTIŞMALARI •     EZİDİ DEĞİL YEZİDİ . YEZİDİLER     •                I-KDP İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ PARASTIN İLE İRTİBATLI  BARZANİCİ PARTİİ  VE ÖRGÜTLER
•                  25 EYLÜL 2017 IRAK’IN KUZEYİNDE YAPILAN BARZANİ “REFERANDUMU” •    APOCULUKTAN BARZANİCİLİĞE: LEYLA ZANA  •    HAK-PAR İLE PSK ARASINDA KARŞILIKLI SUÇLAMALAR VE POLEMİKLER  •    DÜN BARZANİ KARŞITI, BUGÜN PRO BARZANİCİ: İBRAHİM GÜÇLÜ •    DÜN BARZANİ KARŞITI, BUGÜN BARZANİ TARAFTARI: KEMAL BURKAY 


 

Akdamar tüm ihtişamıyla ziyaretçilerini ağırlıyor

40 yıllık savaşın acısı müzede sergileniyor

Kolombiya'da göstericiler ve polis arasında arbede

Washington'da yaşayan Türklerden protesto

Ailesiyle tartıştı evini yaktı

Günün diğer manşetleri

Türk vatandaşı kimdir? Gazeteci Uğur Mumcu'dan dinleyin

Teknolojinin geldiği son nokta! 5G üzerinden kazı yaptı

Almanya'nın Münih kentindeki bir kepçe operatörü 5G bağlantısı üzerinden, Güney Kore'deki bir iş sahasında kazı yapıyor.

Marmara Denizi'nin rengi değişti

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton çoğalmasıyla deniz suyu renginde oluşan turunculuk devam ediyor.

Savunma sanayinin yeni yıldızı: SONGAR

Milli savunmada gelişme devam ederken, Türk savunma sanayi şirketi Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş. üzerine makineli tüfek monte edilmiş uzaktan kumandalı insansız hava aracı (İHA) geliştirdi

Çirkefliğin böylesi

İstanbul Havalimanı'nda seferini bekleyen bir yolcu, uçağının rötar yapması üzerine özel şirket personeli kadına ağzı alınmayacak sözlerle hakaret etti.

Türkiye, Rusya ve İran'dan ABD'nin Golan kararına sert tepki!
Batı Müslümanlara yönelik nefreti görmezden geliyor!
İlandır
Veliaht Prens'in güç sarhoşluğu ve Suudileri bekleyen tehlike!
Seçimsiz dönemin şifresi: Yatırım
CHP'nin İstanbul algısı YSK kararlarıyla ellerinde patladı!
Üç kat fazla tazminat alabilirsiniz
Bakan Soylu'dan suç duyurusuna ilişkin açıklama
Türkiye'den ABD'nin tehdidine rest!
YSK İstanbul mesaisinde sona yaklaştı
40 yıllık savaşın acısı
Tüm ihtişamıyla ziyaretçilerini ağırlıyor
İskandinav Hava Yolları'nda pilot krizi
Yeni İHA sahalara iniyor
Kuzey Irak'a hava harekatı

Şehir'de Çocuk Sempozyumunun ilki geniş katılımla gerçekleştirildi

İstanbul şehir üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ı. Şehir'de çocuk sempozyumu, farklı disiplinlerden akademisyenleri çocuklar için buluşturdu

Gotik ve Barok mimarinin ilk örneği Sivas'ta

Gotik ve Barok mimari her ne kadar Avrupa ile özleşse de bu sanatın ilk örnekleri Batı'dan yıllar önce Divriği Ulu Camii'nin kapılarında görülüyor. Prof. Dr. Yunus Berkli, Haçlı seferleri ile bu mimarinin Batı'ya taşındığını dile getirdi.

Gotik ve Barok mimarinin ilk örneği Sivas'ta

Gotik ve Barok mimari her ne kadar Avrupa ile özleşse de bu sanatın ilk örnekleri Batı'dan yıllar önce Divriği Ulu Camii'nin kapılarında görülüyor. Prof. Dr. Yunus Berkli, Haçlı seferleri ile bu mimarinin Batı'ya taşındığını dile getirdi.

Milli Saraylar'a hafta sonunda ziyaretçi rekoru

İstanbullular hafta sonu Milli Saraylara yoğun ilgi gösterdi. Geçen yıla oranla ziyaretçi sayısını yüzde 11 arttıran Milli Saraylar, hafta sonu yeni bir rekora imza attı.

Milli Saraylar'a hafta sonunda ziyaretçi rekoru

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen yıla oranla ziyaretçi sayısını yüzde 11 arttıran Milli Saraylar, hafta sonu yeni bir rekora imza attı.

En Çok Okunan Haberler