Vakif_Katilim

Günün Ayet, Hadis ve Duası

Günün Ayet, Hadis ve Duası
22 Ocak 2021

Günün Ayeti: Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız(Kaf, 50/16)

Günün Hadisi: Hz Peygamber (s.a.s)'e hangi amelin daha faziletli olduğu soruldu: 'Allah ve Rasulüne imandır' buyurdu. Sonra hangisi diye sorulunca, 'Allah yolunda cihaddır' dedi. Bundan sonra nedir? denilince, 'Makbul bir hacdır' karşılığını verdi.(Al-Bukhari, "Hac",4,)

Günün Duası: Rabbimiz! Bize bol sabır ver. Yolunda ayaklarımızı sabit kıl ve inkarcı toplumlara karşı bize yardım et. (Bakara, 2/251)