KV Web

Günün Ayet, Hadis ve Duası

Günün Ayet, Hadis ve Duası
27 Ekim 2021

Günün Ayeti: İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.(Fussilet, 41/34)

Günün Hadisi: Merhametlilere Rahman merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin! (Al-Tirmidhi," Birr ve Sıla", 16; Al-Bukhari, "Edeb", 13)

Günün Duası: Allah'ım! Kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi her türlü çirkinliklerden, açığından ve gizlisinden uzaklaştır (Hakim, "Te'min", No:977; İbn Hıbban, "Ed'ıye", No: 996)

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement