Ahir zaman notları

Güncelleme: 15.03.2019 11:27

Yazar Selvigül Kandoğmuş Şahin 4. Deneme kitabı Âhir Zaman Notları ’nda, bugünün dünyası içinde cereyan eden savaşlardan, zulümlerden, işleyen ekranlardan ve kitle iletişim araçları karmaşasından, olay ve durumlardan okuru hassasiyetlerin serin iklimine çağırıyor.

Salih Ekipman

Mavi Marmara Şehidi Furkan Doğan’a ithaf ettiği yeni deneme kitabında Şahin, 15 Temmuz Darbe girişiminden Kudüs’e, birlik ve beraberlik çağrısından şehitlerimizin vatan savunusuna çoğu âhir zamanlarda tanık olduğumuz, maruz bırakıldığımız ateş çemberine dair geniş bir düşünce-duyarlılık evreninden okuru haberdar ediyor... Yazar bu algı ve duyarlılık genişliğinin yanında, derin bir Türkiye ve Dünya hassasiyetiyle durmaksızın ses vermeye, ses olmaya, makes bulmaya ve Ümmetin yaralarına merhem olmaya, Kelâm’ın ve Kalem’in dizi dibinde gözyaşı ve dua ile karılmış kelimeleriyle “dinmeyen bir çağıltı” olmaya devam ediyor.

Hassas bir kalem erbabı olan Şahin’in Âhir Zaman Notları, zamanın ruhuna, dünyanın ahvaline dair tuttuğu içtenlikli notlardan oluşuyor...”

Biz hep inandık…

Ebabillere inandık. Fil ordularını yenenlere, teslim olmayanlara inandık…

Sonra teslimiyetin derin soluğuyla yalvardık Rabbimize Kudüs’ün Mescidi Aksa’ nın yetimleri için.

Değil mi ki yetimlerin sahibi Rabbimdir, Kudüs’ün sahibi Rabbimdir…

İbrahim Peygamber, tek başına ümmetti biz O’na inandık. Nemrut’un ateşine yürüyen kavi imanının gücüne inandık. Biz İbrahim Peygamber’in çöllerde döne döne yaptığı duaların gücüne inandık. Çaresiz kaldığı anda, Rabbine dönüp yalvarmasına, gözyaşlarına, teslimiyetine ve ateşleri gül eyleyen o eşsiz imanına inandık. İbrahim Peygamber’in narı nur eyleyen eşsiz teslimiyetine bizler de teslim olduk hayret makamında.

Biz Musa Peygamber’in derinden sessiz ırmaklar gibi akan sırlı imanına, sabrına, tevekkülüne, Firavun karşısındaki mert ve cesur duruşuna inandık. Koynundan çıkarttığı par par yanan beyaz eline, dünyanın tüm sahte sihirlerini yutan asasına, yanan topuklarına, yalnız yüreğine, Tur Dağı’ndaki kırgın, incinmiş o denli de yürekten dualarına inandık.

Bir İsa Peygamber’in, yalnızlığını an an biriktirirken, tek başına yaptığı tahrif olmuş inançların karşısında sarsılmaz dualarla duruşuna râm olduk. Mübarek annesinin gözyaşlarıyla ıslanmış samimi uzun secdelerine, kederli yaşantısında yüreğine bir muştu gibi dökülen yavrusuna bağlılığına, Rabbine yönelirken ki eşsiz yürüyüşüne ve tertemiz pak bedeninin günahsız günlerine ve gecelerine inandık. Biz Hz. Meryem’in yalnız ve kimsesiz kaldığı demlerde; O’nu terk etmeyen ve O’nu inkârcılara teslim etmeyen merhametlilerin en merhametlisi Rabbine inandık. Hz. İsa’nın diriliş aşılayan, yaşam akıtan ellerine inandık, tertemiz yüzünde güneşler gibi ışıyan bâkir, sadık, nuruna inandık…

Biz o merhamet Peygamberi, güzel ahlâkın eşsiz timsali âhir zaman ümmetinin kurtuluş sakası, Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselamın’ ın, çileli günlerden geçerek ümmetine sahip çıkmasına, eşsiz mücadelesine, çile dolu yıllardan sonra eşsiz bir teselli gibi gelen Miracına, hicretine, eşsiz Risâlet’ine inandık. Kudüs’e olan aşkına, sadakatine, bağlılığına inandık.

Biz inandık dostlar!”

Mavi Marmara bir duyarlı yara, bir derin sızı gibi yer etse de içimizde, kıyamların, dirilişlerin nice silkinişlerin destanını yazan bir deli rüzgâr gibi sarsıp geçiyor ümmeti. Uyuşmuş ve gamsız bedenlerimizin ve ruhlarımızın üzerine estirdiği diriliş rüzgârı her yıl katmerlenerek artarak çığı gibi büyüyor.

Âhir Zamanlara sesleniyor

Aktivist-Hikâyeci-Yazar Selvigül Kandoğmuş Şahin’in 4. Deneme kitabı Okur Kitaplığı etiketiyle geçtiğimiz aylarda okuyucu karşısına çıktı, raflardaki güzide yerini aldı.

Âhir Zaman Notları’nın en belirgin öne çıkan özelliği kritik dönemlerden, sosyal medya çağından, yalnızlık zamanlarından, zulüm, savaş ve kıyım çağından okuyucuya seslenmesidir. Bugün İslami sorumluluk bilinci taşıyan her yazarın Asr Suresini idrak edip şuurlu bir pencere ve bakış açılarından dünyaya, hayata ve insana bakan bir kalem ve kelam etkinliği içinde olması gerekir. Yazar Şahin de taşıdığı sorumluluk bilincinin gereği olarak zamana, kaleminin duyarlıklı pencerelerinden ve duygu/dua yüklü bir hassasiyetle bir bakış getiriyor. Ben ona, dilinden dua, yüreğinden sorumluluk ve kardeşlik hislerinin eksilmeyişine binaen “Ümmet Abla” diyorum. Âhir Zaman Notları, yazı bilincine sahip bir yazarın sorumluluk duraklarında uğradığı önemli bir duraktır.

Şehit Furkan Doğan’a Selam Ediyor...

Âhir Zaman Notları’nın öne çıkan ikinci bir özelliği de eserin Mavi Marmara şehitlerinden Aziz Furkan Doğan’a ithaf edilmesidir.

Şahin’in Şehit Furkan Doğan’a yönelik hassasiyeti, içli ve duyarlıklıdır. Şehidimizi yazarken öyle bir ân’da “kalem de hıçkırırmış” gerçeği ile karşılaşıyoruz. Şahin, Şehit Furkan Doğan’ı yazarken yüreği titreyerek yazıyor:

“Anlatmak istersiniz, boğazınız düğüm düğüm olur... Hep böyle oluyor, Mavi Marmara ve şehadet erleri aklıma gelince. İşte diyorum, o zaman sözün bittiği yerdeyim, ne yüreğim ne garip kalmış kalemim anlatamıyor, anlatamıyor yetmiyor kelimelerim...” (s.16)

Ortadoğu’ya Sesleniyor...

Milletimizin ve devletimizin olduğu veçhile yazar Şahin’in de duyarlığının en önemli noktalarından bir diğeri de Kudüs ve tüm Ortadoğu Coğrafyası. Kudüs onda bir dava şuuru olarak vücut buluyor. Yazar, Kudüs’ü ve İsrail zulmünü yazarken sorumlu bir yazar hüviyeti muvacehesinde yazıyor. Onda nefes alan bir ayet bilinci var. Ayet-i kerimelerden ve Peygamberler tarihi sayfalarından izdüşümler yansıtarak şuurla, iz’anla, anlayışla yazıyor.

“Biz Musa Peygamberin derinden sessiz ırmaklar gibi akan sırlı imanına, sabrına, tevekkülüne, Firavun karşısındaki mert ve cesur duruşuna inandık.” (s. 17-18)

Gençlerine Sesleniyor

Selvigül Şahin, Ahir Zaman Notları kitabında ümmetin gençlerine dair sosyal medya ve yazarlık-etkinlikler bazında çözüm önerileri de getiriyor. Bu konuda Şahin’i, sosyal hayatta olduğu üzere, sosyal medyada da aktif olarak görüyoruz. Hayatı dolu dolu ve hakkını vererek yazan-yaşayan bir edebiyatçı kalemdir Şahin. Ümmetin gençlerine yönelik getirdiği çözüm önerilerinin bir kesitini paylaşıyorum:

“Gençlerimize, çocuklarımıza bilinçli medya okuryazarlığı, bilinçli izleyici ve takipçi olma noktasında eğitimler vermemiz gerektiği kanaatindeyim.” (s.65)

Yazar Şahin, ülke genelinde nitelikli atölye çalışmalarıyla da ümmetin gençlerinin yazarlık vasıflarının kazanmasında da etkin rol alıyor. Bugünün gençleri önlerinde rol model alabilecekleri nitelikli şahsiyetlerden yoksun oldukları için Şahin bu noktada etkin bir işlev yükleniyor ve belirleyici tespitlerde bulunuyor:

“İslam’ı nasıl anlattığımıza değil, artık nasıl yaşadığımıza bakmamız gerekiyor.” (s.91)

Vatan Şuuru

Âhir Zaman Notları’nın öne çıkan bir diğer niteliği, Vatan şuuru ve Şehit duyarlığı ekseninde yazılan yazıların kitap içinde sıklıkla yer almasıdır. Bu konuda Şahin’in en sağlam dayanakları, Mehmet Âkif, İstiklâl Ruhu ve Çanakkale Şuurudur. Yazarın 15 Temmuz’a bakışı da İstiklâl Ruhu çerçevesinde bir bakıştır. Şehitlerimiz ve Şehadet Bilinci, Şahin’in kaleminin vaz geçilemez niteliklerindendir.

“Biz şahidiz Rabbim, tıpkı diğer şehitler gibi imrenilesi bir sevgi halesiyle kuşanmış bir hayatı dolu dolu yaşayan; dost, abi, kardeş, dava eri, baba, eş olan o güzel insan gerçekten tam teslim olmuş muvahhid bir Müslümandı. (s. 117)

“Çanakkale Ruhunu gençliğimizin mayasına çalma zamanlarındayız.” (s.131)

Milat Ailesi iftarda buluştu

Milat ve Yenisöz ailesi, 8. kez düzenlenen geleneksel iftar programında bir araya geldi. Ertuğrul Gazi Parkı Osmanlı Konağı'nda gerçekleştirilen iftar programına Genel Yayın Yönetmenimiz Ali Adakoğlu, Medya Grup Başkanımız Ahmet Zeki Gayberi, Genel Yayın Koordinatörümüz Serdar Arseven, Ankara Temsilcimiz Bayram Zilan ve Milat ve Yenisöz yazarları katıldı.

Kudüs'e giriş engeli

BİM 10 Mayıs aktüel ürünler indirim kataloğu!

Türkiye'deki marketler zincirinden biri olan ''BİM'' 10 Mayıs Aktüel İndirim ürünler kataloğu yayınladı. 10 Mayıs 2019 tarihi için indirimde olan ürünleri haberimizde bulabilirsiniz. İndirimli ürünler hangileri? Kampanya ne kadar sürecek? Öğrenmek için haberimizi okuyun.

Anadolu Savunma 'Seyit' ile görücüye çıktı

Assange'a böyle götürüldü

Günün diğer manşetleri

Korkuluk dediğin böyle olur

Nükleer ve kimyasal tehditler insansız araçla tespit edilecek

Türk savunma sanayisinde insan hayatını tehdit eden kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) risklerin tespiti ve koruyucu tedbirlerin hızla alınmasına yönelik milli bir sistem geliştirildi.

Aşırı sağcı lider Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere attı

Finlandiya'da aşırı sağcı Önce Finlandiya İnsanı Partisi (Suomen Kansa Ensin) Başkanı Marco De Wit, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yönelik çalışmalarında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere attı.

Doğu Ekspresi ile baharda yolculuk bir başka güzel

Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan, Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi, ilkbaharda güzel manzaralar eşliğinde yolculuk imkanı sunuyor.

Marangoni etkisi nedir

İki sıvının farklı yüzey gerilimleri neticesinde birbirleri arasındaki kütle transferine Marangoni Etkisi denir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her hırsızlık kötüdür ama oy hırsızlığı tam bir felakettir
Başkan Erdoğan açıkladı! Yıl sonunda açılacak
İlan İHH
TÜİK, ölüm nedenlerini açıkladı!
İlan - Mirasımız Derneği
Dikkat geliyor! Kavrulacağız...
Yerli otomobilin yollara çıkacağı tarih belli oldu!
Tarlaya üzerine mühimmat bağlı balon düştü
Finlandiya'da aşırı sağcı lider Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere attı
Bozdağ'dan kritik açıklamalar!
Ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı!
Taşeron işçiler Devlete kâr ettirdi
O kente 50 fabrika kurulacak
Soylu'dan S-400 açıklaması! 'Yarın eyvah para etmez'
TBMM'de yoğun mesai!

Büyük usta vefatının 36. yılında yad ediliyor

Türk düşünce hayatında, fikirleri ve eserleriyle derin izler bırakan şair Kısakürek, yaşamı boyunca çok sayıda önemli esere imza attı.

Sümela Manastırı ziyarete açıldı

Restorasyon çalışmaları nedeniyle 4 yıldır kapalı bulunan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Sümela Manastırı'nın birinci avluya kadar olan bölümü ziyarete açıldı.

İstanbul'un birbirinden özel müzeleri

Türkiye'de en çok özel müzenin bulunduğu İstanbul, yaklaşık 60'ın üzerindeki müze ile ziyaretçilerini karşılıyor.

Mevlana hazinedir

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Amerika'da 2000'lerin başında ortaya çıkan pozitif psikolojinin temellerinin Mevlana'nın attığını belirterek, “Bir hazine üzerinde oturuyoruz fakat farkında değiliz” dedi.

Psikolojinin temellerini Mevlana attı

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Amerika'da 2000'lerin başında ortaya çıkan pozitif psikolojinin temellerinin  Mevlana'nın attığını belirterek, “Bir hazine üzerinde oturuyoruz fakat farkında değiliz” dedi.

En Çok Okunan Haberler