Amr bin Ümey­ye (r.a.) kimdir? Sahabelerin hayatı

Güncelleme: 06.05.2019 10:33

Sahabe, Efendimiz (SAV)'in yol arkadaşları sırdaşları olan ''sahabeler'' İslam'ın ilerlemesinde büyük rol oynamış ve İslam tarihinde de önemli yere sahip olan insanlardır. Günümüz Müslümanları onların hayatlarını, Allah ve resulüne olan taat ve bağlılıklarını örnek alarak yol çizmeye çalışırlar. Müslümanlar hatta Müslüman olmayanlar bile ''sahabeler''deki büyük aşkı ve bağlılığı araştırıp kendi inanışlarınca hayatlarında uygulamaya çalışmışlardır. Sahabelerin hayatları merak ediliyor. Ne yapmışlarda tarihe nam salmışlar günümüz Müslümanlarına ayna olmayı başarmışlar diye kaynak yayınlardan okuyup öğrenmeye çalışıyorlar. Peki bu sahabeler kimler? Sahabe nedir? Kimlere sahabe denir? Amr bin Ümey­ye (r.a.) kimdir? Sorularının cevabı merak konusu oldu. Yeni başladığımız ve hayatlarını sizlere aktarmaya çalışacağımız bu seriyi okumayı, ömürleri büyük mücadelelerle geçmiş, sistemden beslenmeyip sistem değiştiren ''sahabeler''in şanlı hayatlarını beraber öğrenelim.

Sahabe, Efendimiz (SAV)'in yol arkadaşları sırdaşları olan ''sahabeler'' İslam'ın ilerlemesinde büyük rol oynamış ve İslam tarihinde de önemli yere sahip olan insanlardır. Günümüz Müslümanları onların hayatlarını, Allah ve resulüne olan taat ve bağlılıklarını örnek alarak yol çizmeye çalışırlar. Müslümanlar hatta Müslüman olmayanlar bile ''sahabeler''deki büyük aşkı ve bağlılığı araştırıp kendi inanışlarınca hayatlarında uygulamaya çalışmışlardır. Sahabelerin hayatları merak ediliyor. Ne yapmışlarda tarihe nam salmışlar günümüz Müslümanlarına ayna olmayı başarmışlar diye kaynak yayınlardan okuyup öğrenmeye çalışıyorlar. Peki bu sahabeler kimler? Sahabe nedir? Kimlere sahabe denir? Amr bin Ümey­ye (r.a.) kimdir? Sorularının cevabı merak konusu oldu. Yeni başladığımız ve hayatlarını sizlere aktarmaya çalışacağımız bu seriyi okumayı, ömürleri büyük mücadelelerle geçmiş, sistemden beslenmeyip sistem değiştiren ''sahabeler''in şanlı hayatlarını beraber öğrenelim.

Amr bin Ümeyye (r.a.)

Peygamber yıldızlarının ön safında yer alan sahabilerden biri olan Amr bin Ümey­ye’nin yaşadığı en mühim hadiselerden biri, 39 sahabinin şehit olmasıyla neticelenen Bi’r-i Maûne Vakası’dır. Nadiroğulları kabilesi, Re­sû­lul­lah’tan kendilerine İslamiyet’i anlatacak kimseler göndermesini istemişti.

Bu­nun üzerine Re­sû­lul­lah, 40 sahabiden mey­dana gelen bir kafileyi Nadiroğullarının reisiyle birlikte gönderdi.

Kafile “Bi’r-i Maûne” denilen yere vardıklarında etrafları Nadiroğullları tarafından çevrildi. Sahabi­ler bunun bir tuzak olduğunu anlamışlardı, ama artık çok geçti.

Müşrikler 39 sahabiyi in­safsızca kat­lettiler. Bu sırada Amr bin Ümeyye ile bir arkadaşı, hadise yerine yakın bir yerde develeri otlatıyorlardı.

Kuşların Bi’r-i Maûne civarında uçuştuklarını görünce şüphelendiler. O tarafa doğru giderken olayı gören bir kadın onlara acı haberi verdi. Süratle hadise yerine koştular. Ama geç kalmışlardı. Müşriklerle çetin bir mücadeleye girdiler. Amr bin Ümeyye esir olurken, arkadaşı şehit düştü.

Bir müddet sonra esaretten kurtulan Amr bin Ümeyye, Medine’ye dönerken yolda Nadiroğullarından olduklarını öğrendiği iki kişiye rast geldi. Onların sahabilere ve kendisine yaptıklarını unutamıyordu. Gizlice takip etti. Adamlar bir ağaç altında uykuya daldıkları bir sırada ikisini de öl­dürdü. Daha sonra Medi­ne’ye döndü ve Re­sû­lul­lah’ın huzuruna çıktı.

Re­sû­lul­lah, sa­habilerin başına ge­lenlere çok üzülmüş, Nadiroğullarına çok beddua etmişti. Amr bin Ümeyye, sahabilerin intikamını almak için Nadiroğullarından iki kişiyi öldürdüğünü söyle­yince Re­sû­lul­lah üzüldü ve şöyle dedi:

“Sen ne kötü iş yaptın! İki kişiyi öldürdün ki, kendilerine tarafımdan eman ve­rilmiş ve himaye taahhüdünde bulunulmuştu. Onların diyetini ödeyeceğim.”

Re­sû­lul­lah daha sonra iki kişinin diyetini ödedi. Onlar bu kadar Müslüman’ı öldürdükleri hâlde Re­sû­lul­lah yine de onlardan iki kişinin öldürülmesinden memnun olmamış, aksine kızmış ve diyetlerini de ödeyerek gerçek bir adalet örneği ortaya koymuştu.

Ama Nadiroğulları yaptıklarının cezasını kısa bir müddet sonra çekmeye başladılar. Re­sû­lul­lah’ın bedduasını alan bu kabilede büyük bir kıtlık baş gösterdi. Ayrıca şiddetli humma salgını yayılmaya başladı. Sadece humma salgınından 700 kişi öldü.[1]


[1]Üsdü’l-Gàbe, 4: 86; Tabakât, 1: 259; 2: 93-94, Taberî, 3: 32.

Sahabe - Hazreti Ebubekir kimdir?
Sahabe - Hazreti Ömer kimdir?
Sahabe- Hazreti Osman kimdir?
Sahabe – Hazreti Ali kimdir?
Sahabe – Abdullah Bin Cübeyr kimdir?
Sahabe - Abbas bin Abdülmattalip
Sahabe- Ayyaş Bin Ebi Rabia kimdir?
Sahabe - Âsım bin Sâbit (r.a.) kimdir?
Sahabe- Âmir bin Füheyre (r.a.) kimdir?
Sahabe - Âmir bin Ebî Vakkas (r.a.) kimdir?

 

İslam'da içki içmek neden haram?

Bel fıtığı ameliyatsız nasıl geçer?

Şeker hastalığı neden olur?

Baş ağrısına ne iyi gelir?

Fakirlikten kurtulmak için okunacak dua ve sureler

Saffa suresi, Saffat suresinin okunuşu ve anlamı

İslam'da içki içmek neden haram?
Bel fıtığı ameliyatsız nasıl geçer?
Şeker hastalığı neden olur?
Baş ağrısına ne iyi gelir?
Fakirlikten kurtulmak için okunacak dua ve sureler
Saffa suresi, Saffat suresinin okunuşu ve anlamı
Nur suresinin faziletleri ve faydaları
Nur suresinin nüzul sebebi...
Nur suresinin okunuşu nasıldır?
Mesane kanserinin belirtileri nelerdir?
Şans kurabiyesi nasıl yapılır?
Esmaül Hüsna'dan El Alim zikrinin faziletleri
Altın fiyatlarında son durum..(06.07.2002)
Dolar ne kadar? 06.07.2020
Cilt kuruluğuna ne iyi gelir?
Meryem suresinin okunuşu, manası ve faziletleri