Bor elementi nerelerde kullanılır?

Güncelleme: 20.07.2019 13:41

Bor elementi nerelerde kullanılır? Bor kullanım alanları nelerdir? Sembolü B olan Borun kullanım alanlarını bu yazımızda bulabilirsiniz. İşte Bor elementinin kullanım alanları...

Bor elementi nerelerde kullanılır? Bor kullanım alanları nelerdir? Sembolü B olan Borun kullanım alanlarını bu yazımızda bulabilirsiniz. İşte Bor elementinin kullanım alanları...    

Evrende ve Dünyamızda düşük miktarda bulunan bir elementtir. Yarı metal özelliğindedir. Doğada tek başına değil, diğer elementlerle bileşik oluşturmuş halde bulunur.

BİLGİ : Bor (B) periyodik cetvelin IIIA grubunda yer alan ametal element. Doğada serbest hâlde bulunmaz. Kernit ve boraks tuzları yaygındır. Kütahya'da kolemanit (Ca2B6 O11. 5H2O) ve Balıkesir'de pandermit (Ca4B10O19. 7H2O) yatakları, dünya çapında önem taşır. Borun siyah renkli, katı üç allotropu vardır. Şekilsizdir. Halojenürlerinin hidrojenle indirgenmesi yoluyla elde edilir. Yüksek sıcaklıklarda aktiftir. Bitkilerin yaşamı için gerekli bir elementtir. Isıya dayanıklı alaşım çelikleri yapımında, bor lifleri, malzeme mukavemetini artırmada, borlu çelik çubuklar nükleer reaktörlerde nötron soğurucu olarak kullanılırlar.

Bor elementi nerelerde kullanılır?

Isıya dayanıklı renkli cam üretiminde,
Deterjan yapımında,
Enerji kaynağı olarak,
Roket yakıtlarında,
Kağıt üretiminde,
Gabun yapımında,
Göz dezenfektanlarında kullanılır.

KULLANIM ALANLARI :

Amorf bor, ayırt edici yeşil rengi için pirotekni (fişekçilik) alanında ve ateşleyici olarak roketlerde kullanılır. Tenis raketlerinin, nükleer santrallerde kullanılan regülatörlerin ve ısıya dayanıklı cam ürünlerinin yapımında da önem taşır. Borun en önemli ticari bileşiği, yalıtım amaçlı cam elyafının ve bir ağartıcı olan sodyum perboratın yapımında kullanılmaktadır. Diğer bor bileşikleri de, borosilikat camların yapımında kullanılır. Tekstil alanında önem taşıyan bir diğer bor bileşiğiyse, borik asittir. Elektriğe kaşı yalıtkan davranırken, bir metalinkine benzer ısı geçirgenliği gösteren boron nitrit bileşiği, aynı zamanda, karıştırıldığı herhangi bir maddeyi elmas sertliğine getirici özelliktedir. Titanyum ve tungsten ile birlikte kullanımı sonucunda, ağırlığı düşük ancak ısıya karşı dirençli alaşımlar elde edilir. Boron-10 izotopu, nükleer santrallerde ortamdaki nötronları hızla emerek tepkimeleri yavaşlatmak ya da durdurmak için, nükleer radyasyona karşı kalkan olarak ve nötron belirleyici aletlerde kullanılır. Yakın zamanda artrit (eklem iltihabı) tedavisinde kullanılmaya başlanan bor bileşikleri de umut vaat ediyor. Göz dezenfektanlarının bileşiminde de bor bulunuyor.

Rızık duası

Kuşburnunun inanılmaz faydaları

Vakıa suresi tefsiri

Sırlarla dolu Yasin suresinin tefsiri
Sebe suresinin sırları

Bakara suresinin 255. ayeti olan Ayetel kürsinin tefsiri

Mekke'nin fethini müjdeleyen Fetih suresinin tefsiri

Sığınma surelerinden Felak ve Nas surelerinin tefsiri