Casiye suresinin nüzul sebebi...

Güncelleme: 06.06.2020 13:23

Surelerin muhtevasını daha iyi anlayabilmek adına meallerinin yanında  tefsirlerine de bakılması öneriliyor. Tefsirleri ile beraber de surenin hangi olay üzerine indiğini bilmek de önemli. Peki Casiye suresi hangi olay üzerine nazil olmuştur? Casiye suresi neden indirilmiştir?Ahkaf suresinin neden indirildiğine dair detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor. İşte Casiye suresinin nüzul sebebi...

Surelerin muhtevasını daha iyi anlayabilmek adına meallerinin yanında tefsirlerine de bakılması öneriliyor. Tefsirleri ile beraber de surenin hangi olay üzerine indiğini bilmek de önemli. Peki Casiye suresi hangi olay üzerine nazil olmuştur? Casiye suresi neden indirilmiştir?Ahkaf suresinin neden indirildiğine dair detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor. İşte Casiye suresinin nüzul sebebi...               

CASİYE SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?
el-Mehdevi ve en-Nahhas’ın İbni Abbas’tan rivayetine göre bu sure, Hz. Ömer (r.a.) hakkında nazil olmuştur: Hicretten önce Mekke’de müşrik­lerden biri Hz. Ömer’e sövmüş, O da o müşriki yakalayıp dövmek istemiş, bunun üzerine Allah: “İman edenlere söyle: Allah ‘m (ceza) günlerinin gele­ceğini ummayanları bağışlasınlar…” (Casiye, 45/14) ayetini indirmiştir. Sonra bu ayet, “…müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün…” (Tevbe, 9/5) aye-tiyle neshedildi (hükmü ortadan kaldırıldı). Buna göre surenin tümü itti­fakla Mekke’de inmiştir ve otuz yedi ayettir.

Ayakkabı kokusu nasıl geçer?

Mide bulantısına ne iyi gelir?

Gözde kızarıklık neden olur?

İçki ve kumar neden haram?

Sadaka yerine geçen dua

Yasin suresi, Yasin suresinin okunuşu ve anlamı

Ayakkabı kokusu nasıl geçer?
Mide bulantısına ne iyi gelir?
Gözde kızarıklık neden olur?
İçki ve kumar neden haram?
Sadaka yerine geçen dua
Yasin suresi, Yasin suresinin okunuşu ve anlamı
Müminun suresinin faziletleri ve faydaları
Müminun suresinin nüzul sebebi...
Müminun suresinin okunuşu nasıldır?
Ağız kanserinin belirtileri nelerdir?
Kaplumbağa kurabiye nasıl yapılır?
Esmaül Hüsna'dan El Kabıd zikrinin faziletleri
Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatlarında son durum...(08.07.2020)
Dolar ne kadar? 08.07.2020
İslam'da içki içmek neden haram?