Düşmanın şerrinden korunmak için zikredilen El Aliyy Esmaül Hüsna'sının faziletleri

Güncelleme: 11.09.2019 17:24

El Aliyy ne demek? Esmaül Hüsna içerisinde yer alan El Aliyy ismi şerifinin faziletlerini sizin için araştırdık. "Yüceler yücesi, çok yüce." manasına gelen El Aliyy ismini zikretmenin faziletleri nelerdir? El Aliyy Esmaül Hüsnasının fazilet ve faydalarını bu yazımızda bulabilirsiniz. İşte ağrılara iyi gelen El Aliyy Esmaül Hüsnasının faziletleri...                   

El Aliyy ne demek? Esmaül Hüsna içerisinde yer alan El Aliyy ismi şerifinin faziletlerini sizin için araştırdık. "Yüceler yücesi, çok yüce." manasına gelen El Aliyy ismini zikretmenin faziletleri nelerdir? El Aliyy Esmaül Hüsnasının fazilet ve faydalarını bu yazımızda bulabilirsiniz. İşte ağrılara iyi gelen El Aliyy Esmaül Hüsnasının faziletleri...                   

El-Aliyy: "Yüceler yücesi, çok yüce."

El-Aliyy Esması

Aliyy : علي

Ya Aliyy : يا علي

El-Aliyy : العلي

Aliyy, Arapça kökenli bir terimdir.

Aliyy İsminin anlamı üstündür. Allah’u Teâla Azze ve Celle her şeyden üstün ve yücedir.

Kuran-ı Kerim’de birçok ayet-ı celilede Allah’ın büyüklüğünü, yüceligini, kudretinin ne kadar yüce ve yüksek sahibi olduğunu anlatıyor.

El-Aliyy İsminin Anlamı ve Manası

BismillahirRahmanirRahim

“Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür.”

Nisa Suresi : 34. Ayet

“Doğrusu Allah çok yüksek, çok büyüktür.”

El-Aliyy : Allah Azze ve celle pek yüce pek yüksektir.

El-Aliyy: Cenab-ı Zül Celâl çok yüce. O yüceler yücesidir.

El-Aliyy: İzzet, şeref ve hükümranlık açısından o yücelerin yücesi olan Aliyy’dir.

El-Aliyy: Allah’u Teâla pek yücedir. Uluhiyet sahibi olanda yalnızca O’dur.

“Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O’nun dışında, onların taptıkları ise bâtılın ta kendisidir. Gerçekten Allah Aliyy’dir, Kebîr’dir.”

Hac suresi : 62. Ayet

“Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur, yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğimi vahyeder.O yücedir, hakîmdir.”

Şûrâ suresi: 51. Ayet

El-Aliyy: Öyle ulu, öyle büyük azametlidir.

 “O, yücedir, büyüktür.”

Bakara Suresi: 255. Ayet


El-Aliyy Esmasının Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 110

Zikir Günü: Pazar

Zikir Saati : Güneş

Sabah gündoğduğu vakit

İkindi vakti güneş tepe noktasında olduğu vakitte

‘Ya Aliyy’ – ‘El-Aliyy’ esması çekme vaktidir.

El-Aliyy Esmasının Faydaları,  Havas ve Esrarı

Kim ilimde, işte, güçte, makamda yükselmek istiyorsa ‘El-Aliyy‘ ismi şerifini günlük 110 defa sabahın seher vaktinde çekilmesi gereklidir.

Kötü arkadaş, düşmanın şerrinden ve her türlü zilleten korunmak  isteyen kişi bu niyetle ‘Ya Aliyy‘ esmasını sabah-akşam 110 defa zikretsin.

Yüceler yücesi olan Allah’tan, insanlar arasında sözünün tutulmasını, herkes tarafından saygı sevgi görmeyi isteyen kişi pazar günü olan bu zikri saatinde ‘Ya Aliyy‘ diye 110 defa çekmeye devam etmeli.

Rabbimden ilimde ve bilgide yükselmek istiyorsa, kendisinde bulunan yeteneğiyle mevki ve makam sahibi olmak istiyorsa bu ismi şerifi çekmeye devam etsin.

Ahlâkı kötü olan ahlâkının düzelmesi için bu esmayı günlük zikretsin.

Allah mutlak yücedir. O yüceler yücesi ilim ve hilm sahibi olanda odur.

“Kemâl derecelerinin en yücesinde bulunan.”

Allah bir insanla ancak bir vahy yoluyla ya da perde arkasından konuşur veya bir elçi gönderir de izniyle ona dilediğini vahyeder. Gerçekten O, Aliyy’dir, Hakîm’dir.” (Şûrâ, 42/51)

Allah’ın varlığı vaciptir. Yani varlığı zâtındandır, yokluğu muhaldir. Bu ulvî mertebe sadece Aliyy olan Allah’a mahsustur. O’ndan gayrı ne varsa, hepsi mümkindirler, yani bunların olup olmamaları eşittir; hepsi mahlukturlar, fanidirler, acizdirler. Bu varlıkların varlık mertebeleri, Vacib’in âlî mertebesi yanında çok aşağı ve süflî kalır.

Allah’ın bütün sıfatları mutlaktır, kayıt altına alınamazlar. Ve yine bütün sıfatları sonsuzdur; onların tecellileri için bir son düşünülemez.

İşte bu âlî mertebe de Allah’a mahsustur.

Mahlukatın ise, evvelleri olduğu gibi sonları da vardır. Öncesi ve sonrası olan bu varlıkların sıfatları da sınırlı ve kayıtlıdır. İşte bu sınırlı ve kayıtlı sıfatlar, sonsuz ve mutlak sıfatlar yanında çok süflî ve çok aşağı kalırlar.

Aliyy ismi bize bu gibi dersleri verir; sonsuz ve mutlak kemâlin ancak Allah’a ait olduğunu bildirir.

“O’nun kürsisi, bütün gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onların korunması O’na güç gelmez. O Aliyy’dir, Azîm’dir.” (Bakara, 2/255)

Bir mü’min, Allah’ın sıfatlarının ulviyeti hakkındaki marifette ne kadar inkişaf ederse, Aliyy isminden o kadar fazla feyiz alır.

Kul, böylece manen terakki etmekle ulvî dereceler kazanır ve bu isme daha parlak bir ayna olur.

Ve yine, bir kul süflî, bayağı ve aşağı şeylerden uzak kaldığı ölçüde yükselir ve bu isimden alacağı feyiz de o nisbette artar.

Altın fiyatlarında son durum...(29.01.2020)

Dolar ne kadar? 29.01.2020

El Vedud ne demek?

Vakıa suresi nüzul sebebi
Fetih suresi nüzul sebebi...

Yoktan var eden El Halık Esmaül Hüsnası manası ve faziletleri

Ayetel kürsi

Felak Nas sureleri neden indirilmiştir?