El Gafur isminin manası nedir? Zikrinin faziletleri nelerdir? Esmaül Hüsna

Güncelleme: 16.02.2019 11:31

"Affı, mağfireti bol olan" anlamına gelen El Gafur Esmaül Hüsnası'nın faziletleri nedir? El Gafur Esmaül Hüsnası hangi durumlarda okunur? Ebced değeri nedir? İşte sizlere El Gafur ismi şerifin anlamı, fazileti ve sırları...

"Affı, mağfireti bol olan" anlamına gelen El Gafur Esmaül Hüsnası'nın faziletleri nedir? El Gafur Esmaül Hüsnası hangi durumlarda okunur? Ebced değeri nedir? İşte sizlere El Gafur ismi şerifin anlamı, fazileti ve sırları..

El-Ğafûr İsmi

El-Ğafur : Kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol anlamına gelir.

El-Ğafur : Mağfireti çok olan O’dur.

Allah Teâlâ’nın kullarına mağfireti pek çoktur. Bir kulun kusuru ne kadar büyük ve çok olursa olsun onları örtdüğü gibi meydana çıkarıp da sâhibini rezîl rüsva da etmez.

Kulların kusurlarını insanların gözünden saklayıp gizlediği gibi,melekût âlemi sâkinlerinin gözünden de saklayıp gizlemektedir.İnsanların görmediği bâzı şeyleri melekût âlemi sâkinleri görmektedirler. Gafûr esması kusurların onların gözünden de gizlenmesini ifade edip o manada kullanılır.

El-Ğafur

Cenab-ı Hak buyuruyor:

“O, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi Allah’tandır ki. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur, dönüş ancak O’nadır.”

(Mümin, 3)

“Dikkat et! O, azizdir ve çok bağışlayandır.” (Zümer, 5)

“Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.” (Hicr, 49)

“Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir.” (Hacc, 60)

Allah, biz aciz beşer şaşar ve her daim nefse  e şeytana oyunlarına hilelerine tuzaklarına gelip işlemiş oldukları kullarının günahlarını sadece bir kereleğine değil her defasında onları bağışlamaktadır.

Yüceler Yücesi Rabbim Ne Kadar Yücesin..

Öyle ki O’nun bağışlaması sayılamaz. Kullarını hem dünyada hemde ahirette rezil etmediği gibi onların günahlarını gizleyip örtüp ve günahlarından dolayı cezalandırmaz Rabbul Alemin…

Allah’u Teâla iyiyi-güzeli açığa çıkaran, kötüyü, çirkini örten Yüce Yaratıcımızdır.Allah dünyada üzerlerini örtmek, ahirette de cezasını vermemek suretiyle bunu örtüp gizler saklar.

Allah’uTeâla insanı üç türlü örtü ile örtmüştür:

İlk örtü; İnsanın ayıp ve çirkin görünen yerlerini gizleyen elbiselerle örtüp donantmış.

İkincisi; İnsanın fikir, düşünce ve hayallerini kalbinde gizlemesiyle örtmüş.

Üçüncüsü ise; Allah kulunun günahlarını örtmüş, gizlemiş; günahlarını da sevaba çevirdiği gibi, o kulunu da hiç günah işlememiş gibi ahirette yalnızca sevaplarını yazan kitaplarını vermiş ve onu okuyup onunla amel etmesini istemiş.

Peygamber Efendimiz S.A.V Buyuruyor :

El-Ğafur Esması

Kul, günahını itiraf eder ve tövbe ederse Allah tevbesini kabul edip o kulunu da bağışlar.

Açıktan günah işleyenler dışında ümmetimin tamamı affedilir.

Kim bir müslümanın hata ve günahlarını örterse, Allah da dünyada ve ahirette o kimsenin hata ve günahlarını örter.

Allah’tan başka kulların günahlarını bağışlayan elbetteki yoktur. Çünkü Allah Tektir. Gönülden tevbe eden, o günahı hiç işlememiş gibi sayılır. Allah örtmüştür. Kullar için zorunlu olan, bağışlaması pek geniş olan Allah’u Teâladan günahlarının bağışlamasını dileyip dua etmek ve hiç bir zaman Allah’u Teâla Azze Ve Celleden ümidini kesmemektir. Çünkü müslüman ümidini kesmez. Her şeyin vakti bir zamanı bir saati vardır.

Her müslüman kul eğer bir günah işlediği takdirde onu insanlardan gizleyip asla ve asla açığa vurmaması gerekir. Günahlarını da  yalnızca Allah’a itiraf etip ve ondan af ve magfiret bağış talep etmelidir.

Bu esma-ı bilen her kul, kendi günahlarını örtüp gizlediği gibi, başkalarının da günahlarını örtüp gizlemeli ve açığa vurmaması gereklidir.

Yüce Allah’ın şu ayetini akıldan çıkarmamak gerekir.

“Allah’ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? “ (Nur, 22)

El-Ğafur Esmasının Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Günü : 1286

Zikir Saati: Güneş

Zikir Günü: Pazar

El-Ğafur Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

Hastalıklardan şifa bulmak için bu ismi şerifi ‘Ya Ğafûr’ diyerek 1286 defa çekmeye devam edilir.

Günahların affı için bu esmayı 1286 defa günlük ‘Ya Ğafûr’ diyerek zikredilip okunur.

El-Gafur ism-i şerifi, mağfirete nail olmak, bağışlanmak, korkulardan emniyet, büyüklerin gazap ve kızgınlıklarını söndürmek için, bu ismi şerifi “Ya Ğafur Celle Celalühü” diyerek 1286 kere okunur.

El-Ğafur ism-i şerifi, ateşli hastaya 3 defa yazılırsa hasta iyileşir.

Ölümü zorlaşan, ölüm anında dili tutulan ve şehadet kelimesi getiremeyen ağır hastalara El-Ğafur ism-i şerifi ve seyyidü’l istiğfar yazılırsa; hemen dili çözülüp ölümü de kolaylaşır.Bu yapılıp tecrübe edilmiştir.

Bir Dua Ayeti

İhsan edip verdiğin nimetlerinle senin huzurundayım. Günahlarımı da yüklenip geldim. İşte onları itiraf ediyorum. Beni affet. Şüphesiz ki; günahları ancak Sen affedersin…

Amin… Ecmain…

Özellikleri ve bazı  Faydaları:

Hapse düşen bir kimse,bu ismin himayesine girer ve usülune göre belirtilen mitarda okumaya devam ederse,hapishaneden çıkmasına bir vesile olur.

Maddi sıkıntılar içinde olan ve ipotek altında bulunan kimse,bu tertibe göre okumaya devam ederse ,Allah(c.c), o kimseyi gayb hazinesinden varlığa ve servete boğar.

Günahlarımızın bağışlanması ve affedilmesini dilemek için bu simin zikrini saat şarti ve adet sınırı olmadan zikredebilirler.Bu ismi vird edinip okumaya devam eden kimseler umulur ki  Cenabı Hak,rahmeti ve mağfiretiyle bağışlar.Lutuf ve ihsanlarıyla memnun eder.

Bütün öfkeli,hiddetli ve şiddetli kimselerin zarralarından kurtulmak ve korunmak için bu ismin virdiyle Allah’a sığınırlar ,korktuğu şeylerden korunur,umutlarına ulaşırlar.

Birbirlerine dargın olan karı-koca,amir-memur,müşteri-patron,kardeşler veya arkadaşlar,gelin-kaynana,veya herhangi bir kimseyi barıştırmak için vekfi yapılıp etrafına darğınların ismi yazılarak suya atlır.Üzerine (1286) defa okunursa  ve taraflara içirilirse veya bir kağıda yazılıp yine üzerine aynı miktarda “YA GAFUR” okunduktan sonra herhangi birinin üzerinde taşınması sağlanırsa kısa zamanda aralarındaki buzlar erir ve barışırlar.

Ateşli hastalıklarda ve humma(kızamık) için yazılıp fayda verdiğine dair havas kitaplarında tecrübe edildiği kayıtlı bilğiler var.

Ölüm halinde olan ve dili tutulup kelime-i tevhit veya kelime-i şahadet okuyamayan kimseye Seyyiü’l-İstiğfar yazılıp,suda silinerek içirilirse ,bi-iznillah dili çözülür ve kolay ve imanla ölmesine vesile olur.

Cuma günü namaza yarım saat kala saladan sonra (1009 defa okumayanın mağfiret edilmesine vesile olur.
Bir kağıda yazılıp su ile silinerek içilmesinin,bir takım rahatsızlıklara ve hastalıklar için iyi geldiği, ağrı ve sızıların kesilmesinde etkili olduğu söylenmektedir.

İçinde El Ğafûr İsm-i şerifi geçen Kur’an ayetleri :

Ğafûr” ism-i şerifi, Kur’ân-ı Kerîm’de en çok geçen isimlerden biri olup, 20 âyette tek başına; 71 âyette de “Rahîm” ismi ile birlikte olmak üzere, toplam 91 âyette kullanılmıştır.

1-) Bakara suresi 173. ayet

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Okunuşu :İnnemâ harrame aleykumul meytete ved deme ve lahmel hınzîri ve mâ uhille bihî li gayrillâh (gayrillâhi), fe menidturra gayra bâgin ve lâ âdin fe lâ isme aleyh (aleyhi), innallâhe gafûrun rahîm (rahîmun).

Anlamı :Fakat (Allah) size, sadece ölü hayvan etini, kanı ve domuz etini haram kıldı. Ve Allah’tan başkası için olanı (putlar ve şahıslar adına kesilen hayvanı) helâl kılmadı. Ama kim zarurette (açlıkta ve zor durumda) kalırsa, o taktirde (başkasının) hakkına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak (şartıyla) onun üzerine günah yoktur. Muhakkak ki Allah, Gafur’dur, Rahîm’dir.

2-) Enfal suresi 69. ayet

فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Okunuşu :Fe kulû mimmâ ganimtum halâlen tayyiben vettekullâh (vettekullâhe), innallâhe gafûrun rahîm (rahîmun).

Anlamı :Artık ganimet olarak aldığınız şeylerden helâl ve temiz olarak yeyiniz! Ve Allah’a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah; Gafur’dur (mağfiret edendir), Rahîm’dir (rahmet nuru gönderendir).

3-) Nahl suresi 110. ayet

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَاهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Okunuşu: Summe inne rabbeke lillezîne hâcerû min ba’di mâ futinû summe câhedû ve saberû inne rabbeke min ba’dihâ le gafûrun rahîm (rahîmun).

Anlamı:Daha sonra da muhakkak ki senin Rabbin, işkenceye uğratıldıktan sonra hicret (göç) edenlere sonra da cihad edip sabredenlere, şüphesiz (bütün) bunlardan sonra, elbette Gafur (mağfiret eden)’dur ve Rahîm (rahmet nuru gönderen)’dir.

4-) Fussilet suresi 32. ayet

نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

Okunuşu :Nuzulen min gafûrin rahîm (rahîmin).

Anlamı :Gafûr (mağfiret eden) ve Rahîm olan (Rahîm esmasıyla tecelli eden) (Allah) tarafından ziyafet (ikram) olarak.

5-) Mümtehine suresi 7. ayet

عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Okunuşu :Asâllâhu en yec’ale beynekum ve beynellezîne âdeytum minhum meveddeten, vallâhu kadîrun, vallâhu gafûrun rahîm (rahîmun).

Anlamı :Allah’ın sizinle ve onlardan düşman olduğunuz kimseler arasında dostluk yaratması umulur. Ve Allah; Kaadir’dir (herşeye gücü yetendir). Ve Allah; Gafur’dur (mağfiret edendir), Rahîm’dir (Rahîm esması ile tecelli edendir).

6-) Mümin suresi 3. ayet

غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Okunuşu :Gâfiriz zenbi ve kâbilit tevbi şedîdil ikâbi zît tavli, lâ ilâhe illâ huve, ileyhil masîr (masîru).

Anlamı :(O ki) günahları mağfiret eden, tövbeleri kabul eden, cezası şiddetli olan, ihsan, fazl ve kerem sahibi olandır. O’ndan başka İlâh yoktur. Dönüş, O’nadır.

7-) Zümer suresi 53. ayet

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Okunuşu :Kul yâ ıbâdiyellezîne esrefû alâ enfusihim lâ taknetû min rahmetillâhi, innallâhe yagfiruz zunûbe cemîâ (cemîan), innehu huvel gafûrur rahîm (rahîmu).

Anlamı : De ki: “Ey nefsleri üzerine israf yüklemiş (haddi aşmış) kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah, günahların hepsini mağfiret eder (sevaba çevirir). O, muhakkak ki O; Gafûr’dur (mağfiret eden), Rahîm’dir (rahmet nuru gönderen).”

 8) Hicr suresi 49. ayet

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Okunuşu :Nebbi’ ibâdî ennî enel gafûrur rahîm (rahîmu).

Anlamı :Kullarıma haber ver. Muhakkak ki; Ben Gafur’um (mağfiret edenim) ve Rahîm’im (rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim).

9-) Hac suresi 60. ayet

ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

Okunuşu :Zâlike, ve men âkabe bi misli mâ ûkıbe bihî summe bugıye aleyhi le yansurennehullâhu, innallâhe le afuvvun gafûr (gafûrun).

Anlamı :Ve işte böyle, kim maruz kaldığı şey kadarı ile ikab eder (karşılık, ceza verir), sonra da ona azgınlık yapılırsa (haklarına tecavüz edilirse) Allah ona mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah, af ve mağfiret edicidir (günahları sevaba çevirendir).

10-) Taha suresi 82. ayet

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى

Okunuşu :Ve innî le gaffârun li men tâbe ve âmene ve amile sâlihan summehtedâ.

Anlamı :Ve muhakkak ki Ben, (mürşidin önünde 12 ihsanla) tövbe edenler ve (ikinci defa) âmenû (kalbine îmân yazıldığı için îmânı artan mü’min) olanlar ve salih amel (zikir) yapanlar (nefsi ıslâh edici amel işleyenler) için mutlaka Gaffar’ım (onların günahlarını sevaba çevirenim). Sonra onlar, (Benim tarafımdan) hidayete erdirilir (ölmeden önce ruhları Allah’a ulaştırılır).

11-) İsra suresi 25. ayet

رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا

Okunuşu :Rabbukum a’lemu bi mâ fî nufûsikum, in tekûnû sâlihîne fe innehu kâne lil evvâbîne gafûrâ (gafûran).

Anlamı :Rabbiniz, nefslerinizde olanı (niyetinizi) daha iyi bilir. Eğer salihler olursanız, o taktirde muhakkak ki O, evvab olanlar (O’na yönelip, tövbe ederek ulaşanlar) için mağfiret edici olur.

12-) Fatır suresi 30. ayet

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

Okunuşu :Li yuveffîyehum ucûrahum ve yezîdehum min fadlihi, innehu gafûrun şekûr (şekûrun).

Anlamı: Onların ecirleri (mükâfatları) onlara vefa edilir (ödenir). Ve (Allah), onlara fazlından artırır. Muhakkak ki O; Gafûr’dur (mağfiret eden), Şekûr’dur (şükredilen).

13-) Büruc suresi 14. ayet

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ

Okunuşu :Ve huvel gafûrul vedûd (vedûdu).

Anlamı :Ve O, Gafur’dur (mağfiret edendir), Vedûd’dur (çok sevendir).

14-) Teğabun suresi 14. ayet

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Okunuşu :Yâ eyhuhâllezîne âmenû inne min ezvâcikum ve evlâdikum aduvven lekum fahzerûhum, ve in ta’fû ve tasfehû ve tagfirû fe innallâhe gafûrun rahîm (rahîmun).

Anlamı :Ey âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler)! Muhakkak ki, sizin zevcelerinizden ve evlâtlarınızdan size düşman olanlar vardır. Artık onlardan sakının. Ve eğer onları affeder, kusurlarına bakmazsanız ve bağışlarsanız, o taktirde muhakkak ki Allah; Gafur’dur, Rahîm’dir.

15-) Şura suresi 43. ayet

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Okunuşu :Ve le men sabere ve gafere inne zâlike le min azmil umûr (umûri).

Anlamı :Ve elbette kim sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki bu, gerçekten azîm (büyük) işlerdendir.

El Azim isminin manası nedir? Zikrinin faziletleri nelerdir? Esmaül Hüsna

El Halim isminin manası nedir? Zikrinin faziletleri nelerdir? Esmaül Hüsna

El Habir isminin manası nedir? Zikrinin faziletleri nelerdir? Esmaül Hüsna

Milat Ailesi iftarda buluştu

Milat ve Yenisöz ailesi, 8. kez düzenlenen geleneksel iftar programında bir araya geldi. Ertuğrul Gazi Parkı Osmanlı Konağı'nda gerçekleştirilen iftar programına Genel Yayın Yönetmenimiz Ali Adakoğlu, Medya Grup Başkanımız Ahmet Zeki Gayberi, Genel Yayın Koordinatörümüz Serdar Arseven, Ankara Temsilcimiz Bayram Zilan ve Milat ve Yenisöz yazarları katıldı.

Kudüs'e giriş engeli

BİM 10 Mayıs aktüel ürünler indirim kataloğu!

Türkiye'deki marketler zincirinden biri olan ''BİM'' 10 Mayıs Aktüel İndirim ürünler kataloğu yayınladı. 10 Mayıs 2019 tarihi için indirimde olan ürünleri haberimizde bulabilirsiniz. İndirimli ürünler hangileri? Kampanya ne kadar sürecek? Öğrenmek için haberimizi okuyun.

Anadolu Savunma 'Seyit' ile görücüye çıktı

Assange'a böyle götürüldü

Günün diğer manşetleri

Marangoni etkisi nedir

İki sıvının farklı yüzey gerilimleri neticesinde birbirleri arasındaki kütle transferine Marangoni Etkisi denir.

Gri kategorideki teröristin yakalanma anı

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan PKK'lı terörist "Aras Faraşin" kod adlı Aras Aslan'ın yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yıl 1951 ilk kurşun geçirmez cam testi

Balinaların devasa büyüklükleri ve onlarla oynayan yunuslar

"Doğa mutlaka bir yolunu bulur"

Ak Parti tespit etti! Hedef kayıp 430 bin seçmen
Dijital çağı yakalamalıyız
Darbenin izleri silindi
Bir skandal daha! Belediye bütçesinden propaganda
ABD'den Yunanistan'a askeri sevkiyat
Fatih Terim'den 5 yıllık imza!
Aslan kutlamalara başladı
Erdoğan'dan o sanatçılara sitem
İranlı Sünni vekillerden Hamaney'e mektup
İlan İHH
İnfaz edilen kadın teröristin not defterinden çıktı
İlan - Mirasımız Derneği
Türkiye'den yeni Çin hamlesi! Yürürlüğe girdi
Lapseki kesonu batırıldı!
Prim eksiği olana müjde!

Kajunun faydaları...

Kaju, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir kuru yemiş olan Kajunun faydalarını sizin için araştırdık. Genelde fıstık haliyle bilinen kajunun meyvesi de bulunuyor. Peki kajunun faydaları nelerdir? Kaju hangi hastalılara iyi gelir? kajunun besin değeri nedir? İşte kajunun faydaları...

Kaparinin faydaları nelerdir?

Gebre otu olarak da bilinen kaparinin faydaları nelerdir? Kapari nasıl yetişir? Kapari nasıl tüketilir? Kapari hangi hastalılara iyi gelir? Kapari nasıl yenir? İşte kapari hakkında bilgiler...

Zeytinyağının yüze faydaları...

Zeytinyağı yüze sürülür mü? Bir çok cilt bakım ürününde kullanılan zeytinyağının yüze faydaları nelerdir? Bu yazımızda zeytinyağının yüze faydalarını bulabilirsiniz. İşte zeytinyağının yüze faydaları...

Tırnak batıkları nasıl temizlenir?

Tırnak batığı ileri aşamalarda ciddi sorunlara yol açabiliyor. O aşamaya gelmeden erken evde tedavi edilebiliyor. Tırnak batmasının nedenleri nelerdir? Tırnak batıkları nasıl temizlenir? İşte cevabı...

Şekerpare nasıl yapılır?

Şerbetli tatlı denince ilk akla gelen isimdir şekerpare. Çayla beraber adeta lezzet şölenine dönüşür. Ancak şerbetini ve pişirme süresini ayarlayabilmek çok önemlidir. Peki Şekerpare nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler