El Gafur isminin manası nedir? Zikrinin faziletleri nelerdir? Esmaül Hüsna

Güncelleme: 16.02.2019 11:31

"Affı, mağfireti bol olan" anlamına gelen El Gafur Esmaül Hüsnası'nın faziletleri nedir? El Gafur Esmaül Hüsnası hangi durumlarda okunur? Ebced değeri nedir? İşte sizlere El Gafur ismi şerifin anlamı, fazileti ve sırları...

"Affı, mağfireti bol olan" anlamına gelen El Gafur Esmaül Hüsnası'nın faziletleri nedir? El Gafur Esmaül Hüsnası hangi durumlarda okunur? Ebced değeri nedir? İşte sizlere El Gafur ismi şerifin anlamı, fazileti ve sırları..

El-Ğafûr İsmi

El-Ğafur : Kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol anlamına gelir.

El-Ğafur : Mağfireti çok olan O’dur.

Allah Teâlâ’nın kullarına mağfireti pek çoktur. Bir kulun kusuru ne kadar büyük ve çok olursa olsun onları örtdüğü gibi meydana çıkarıp da sâhibini rezîl rüsva da etmez.

Kulların kusurlarını insanların gözünden saklayıp gizlediği gibi,melekût âlemi sâkinlerinin gözünden de saklayıp gizlemektedir.İnsanların görmediği bâzı şeyleri melekût âlemi sâkinleri görmektedirler. Gafûr esması kusurların onların gözünden de gizlenmesini ifade edip o manada kullanılır.

El-Ğafur

Cenab-ı Hak buyuruyor:

“O, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi Allah’tandır ki. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur, dönüş ancak O’nadır.”

(Mümin, 3)

“Dikkat et! O, azizdir ve çok bağışlayandır.” (Zümer, 5)

“Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.” (Hicr, 49)

“Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir.” (Hacc, 60)

Allah, biz aciz beşer şaşar ve her daim nefse  e şeytana oyunlarına hilelerine tuzaklarına gelip işlemiş oldukları kullarının günahlarını sadece bir kereleğine değil her defasında onları bağışlamaktadır.

Yüceler Yücesi Rabbim Ne Kadar Yücesin..

Öyle ki O’nun bağışlaması sayılamaz. Kullarını hem dünyada hemde ahirette rezil etmediği gibi onların günahlarını gizleyip örtüp ve günahlarından dolayı cezalandırmaz Rabbul Alemin…

Allah’u Teâla iyiyi-güzeli açığa çıkaran, kötüyü, çirkini örten Yüce Yaratıcımızdır.Allah dünyada üzerlerini örtmek, ahirette de cezasını vermemek suretiyle bunu örtüp gizler saklar.

Allah’uTeâla insanı üç türlü örtü ile örtmüştür:

İlk örtü; İnsanın ayıp ve çirkin görünen yerlerini gizleyen elbiselerle örtüp donantmış.

İkincisi; İnsanın fikir, düşünce ve hayallerini kalbinde gizlemesiyle örtmüş.

Üçüncüsü ise; Allah kulunun günahlarını örtmüş, gizlemiş; günahlarını da sevaba çevirdiği gibi, o kulunu da hiç günah işlememiş gibi ahirette yalnızca sevaplarını yazan kitaplarını vermiş ve onu okuyup onunla amel etmesini istemiş.

Peygamber Efendimiz S.A.V Buyuruyor :

El-Ğafur Esması

Kul, günahını itiraf eder ve tövbe ederse Allah tevbesini kabul edip o kulunu da bağışlar.

Açıktan günah işleyenler dışında ümmetimin tamamı affedilir.

Kim bir müslümanın hata ve günahlarını örterse, Allah da dünyada ve ahirette o kimsenin hata ve günahlarını örter.

Allah’tan başka kulların günahlarını bağışlayan elbetteki yoktur. Çünkü Allah Tektir. Gönülden tevbe eden, o günahı hiç işlememiş gibi sayılır. Allah örtmüştür. Kullar için zorunlu olan, bağışlaması pek geniş olan Allah’u Teâladan günahlarının bağışlamasını dileyip dua etmek ve hiç bir zaman Allah’u Teâla Azze Ve Celleden ümidini kesmemektir. Çünkü müslüman ümidini kesmez. Her şeyin vakti bir zamanı bir saati vardır.

Her müslüman kul eğer bir günah işlediği takdirde onu insanlardan gizleyip asla ve asla açığa vurmaması gerekir. Günahlarını da  yalnızca Allah’a itiraf etip ve ondan af ve magfiret bağış talep etmelidir.

Bu esma-ı bilen her kul, kendi günahlarını örtüp gizlediği gibi, başkalarının da günahlarını örtüp gizlemeli ve açığa vurmaması gereklidir.

Yüce Allah’ın şu ayetini akıldan çıkarmamak gerekir.

“Allah’ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? “ (Nur, 22)

El-Ğafur Esmasının Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Günü : 1286

Zikir Saati: Güneş

Zikir Günü: Pazar

El-Ğafur Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

Hastalıklardan şifa bulmak için bu ismi şerifi ‘Ya Ğafûr’ diyerek 1286 defa çekmeye devam edilir.

Günahların affı için bu esmayı 1286 defa günlük ‘Ya Ğafûr’ diyerek zikredilip okunur.

El-Gafur ism-i şerifi, mağfirete nail olmak, bağışlanmak, korkulardan emniyet, büyüklerin gazap ve kızgınlıklarını söndürmek için, bu ismi şerifi “Ya Ğafur Celle Celalühü” diyerek 1286 kere okunur.

El-Ğafur ism-i şerifi, ateşli hastaya 3 defa yazılırsa hasta iyileşir.

Ölümü zorlaşan, ölüm anında dili tutulan ve şehadet kelimesi getiremeyen ağır hastalara El-Ğafur ism-i şerifi ve seyyidü’l istiğfar yazılırsa; hemen dili çözülüp ölümü de kolaylaşır.Bu yapılıp tecrübe edilmiştir.

Bir Dua Ayeti

İhsan edip verdiğin nimetlerinle senin huzurundayım. Günahlarımı da yüklenip geldim. İşte onları itiraf ediyorum. Beni affet. Şüphesiz ki; günahları ancak Sen affedersin…

Amin… Ecmain…

Özellikleri ve bazı  Faydaları:

Hapse düşen bir kimse,bu ismin himayesine girer ve usülune göre belirtilen mitarda okumaya devam ederse,hapishaneden çıkmasına bir vesile olur.

Maddi sıkıntılar içinde olan ve ipotek altında bulunan kimse,bu tertibe göre okumaya devam ederse ,Allah(c.c), o kimseyi gayb hazinesinden varlığa ve servete boğar.

Günahlarımızın bağışlanması ve affedilmesini dilemek için bu simin zikrini saat şarti ve adet sınırı olmadan zikredebilirler.Bu ismi vird edinip okumaya devam eden kimseler umulur ki  Cenabı Hak,rahmeti ve mağfiretiyle bağışlar.Lutuf ve ihsanlarıyla memnun eder.

Bütün öfkeli,hiddetli ve şiddetli kimselerin zarralarından kurtulmak ve korunmak için bu ismin virdiyle Allah’a sığınırlar ,korktuğu şeylerden korunur,umutlarına ulaşırlar.

Birbirlerine dargın olan karı-koca,amir-memur,müşteri-patron,kardeşler veya arkadaşlar,gelin-kaynana,veya herhangi bir kimseyi barıştırmak için vekfi yapılıp etrafına darğınların ismi yazılarak suya atlır.Üzerine (1286) defa okunursa  ve taraflara içirilirse veya bir kağıda yazılıp yine üzerine aynı miktarda “YA GAFUR” okunduktan sonra herhangi birinin üzerinde taşınması sağlanırsa kısa zamanda aralarındaki buzlar erir ve barışırlar.

Ateşli hastalıklarda ve humma(kızamık) için yazılıp fayda verdiğine dair havas kitaplarında tecrübe edildiği kayıtlı bilğiler var.

Ölüm halinde olan ve dili tutulup kelime-i tevhit veya kelime-i şahadet okuyamayan kimseye Seyyiü’l-İstiğfar yazılıp,suda silinerek içirilirse ,bi-iznillah dili çözülür ve kolay ve imanla ölmesine vesile olur.

Cuma günü namaza yarım saat kala saladan sonra (1009 defa okumayanın mağfiret edilmesine vesile olur.
Bir kağıda yazılıp su ile silinerek içilmesinin,bir takım rahatsızlıklara ve hastalıklar için iyi geldiği, ağrı ve sızıların kesilmesinde etkili olduğu söylenmektedir.

İçinde El Ğafûr İsm-i şerifi geçen Kur’an ayetleri :

Ğafûr” ism-i şerifi, Kur’ân-ı Kerîm’de en çok geçen isimlerden biri olup, 20 âyette tek başına; 71 âyette de “Rahîm” ismi ile birlikte olmak üzere, toplam 91 âyette kullanılmıştır.

1-) Bakara suresi 173. ayet

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Okunuşu :İnnemâ harrame aleykumul meytete ved deme ve lahmel hınzîri ve mâ uhille bihî li gayrillâh (gayrillâhi), fe menidturra gayra bâgin ve lâ âdin fe lâ isme aleyh (aleyhi), innallâhe gafûrun rahîm (rahîmun).

Anlamı :Fakat (Allah) size, sadece ölü hayvan etini, kanı ve domuz etini haram kıldı. Ve Allah’tan başkası için olanı (putlar ve şahıslar adına kesilen hayvanı) helâl kılmadı. Ama kim zarurette (açlıkta ve zor durumda) kalırsa, o taktirde (başkasının) hakkına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak (şartıyla) onun üzerine günah yoktur. Muhakkak ki Allah, Gafur’dur, Rahîm’dir.

2-) Enfal suresi 69. ayet

فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Okunuşu :Fe kulû mimmâ ganimtum halâlen tayyiben vettekullâh (vettekullâhe), innallâhe gafûrun rahîm (rahîmun).

Anlamı :Artık ganimet olarak aldığınız şeylerden helâl ve temiz olarak yeyiniz! Ve Allah’a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah; Gafur’dur (mağfiret edendir), Rahîm’dir (rahmet nuru gönderendir).

3-) Nahl suresi 110. ayet

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَاهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Okunuşu: Summe inne rabbeke lillezîne hâcerû min ba’di mâ futinû summe câhedû ve saberû inne rabbeke min ba’dihâ le gafûrun rahîm (rahîmun).

Anlamı:Daha sonra da muhakkak ki senin Rabbin, işkenceye uğratıldıktan sonra hicret (göç) edenlere sonra da cihad edip sabredenlere, şüphesiz (bütün) bunlardan sonra, elbette Gafur (mağfiret eden)’dur ve Rahîm (rahmet nuru gönderen)’dir.

4-) Fussilet suresi 32. ayet

نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

Okunuşu :Nuzulen min gafûrin rahîm (rahîmin).

Anlamı :Gafûr (mağfiret eden) ve Rahîm olan (Rahîm esmasıyla tecelli eden) (Allah) tarafından ziyafet (ikram) olarak.

5-) Mümtehine suresi 7. ayet

عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Okunuşu :Asâllâhu en yec’ale beynekum ve beynellezîne âdeytum minhum meveddeten, vallâhu kadîrun, vallâhu gafûrun rahîm (rahîmun).

Anlamı :Allah’ın sizinle ve onlardan düşman olduğunuz kimseler arasında dostluk yaratması umulur. Ve Allah; Kaadir’dir (herşeye gücü yetendir). Ve Allah; Gafur’dur (mağfiret edendir), Rahîm’dir (Rahîm esması ile tecelli edendir).

6-) Mümin suresi 3. ayet

غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Okunuşu :Gâfiriz zenbi ve kâbilit tevbi şedîdil ikâbi zît tavli, lâ ilâhe illâ huve, ileyhil masîr (masîru).

Anlamı :(O ki) günahları mağfiret eden, tövbeleri kabul eden, cezası şiddetli olan, ihsan, fazl ve kerem sahibi olandır. O’ndan başka İlâh yoktur. Dönüş, O’nadır.

7-) Zümer suresi 53. ayet

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Okunuşu :Kul yâ ıbâdiyellezîne esrefû alâ enfusihim lâ taknetû min rahmetillâhi, innallâhe yagfiruz zunûbe cemîâ (cemîan), innehu huvel gafûrur rahîm (rahîmu).

Anlamı : De ki: “Ey nefsleri üzerine israf yüklemiş (haddi aşmış) kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah, günahların hepsini mağfiret eder (sevaba çevirir). O, muhakkak ki O; Gafûr’dur (mağfiret eden), Rahîm’dir (rahmet nuru gönderen).”

 8) Hicr suresi 49. ayet

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Okunuşu :Nebbi’ ibâdî ennî enel gafûrur rahîm (rahîmu).

Anlamı :Kullarıma haber ver. Muhakkak ki; Ben Gafur’um (mağfiret edenim) ve Rahîm’im (rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim).

9-) Hac suresi 60. ayet

ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

Okunuşu :Zâlike, ve men âkabe bi misli mâ ûkıbe bihî summe bugıye aleyhi le yansurennehullâhu, innallâhe le afuvvun gafûr (gafûrun).

Anlamı :Ve işte böyle, kim maruz kaldığı şey kadarı ile ikab eder (karşılık, ceza verir), sonra da ona azgınlık yapılırsa (haklarına tecavüz edilirse) Allah ona mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah, af ve mağfiret edicidir (günahları sevaba çevirendir).

10-) Taha suresi 82. ayet

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى

Okunuşu :Ve innî le gaffârun li men tâbe ve âmene ve amile sâlihan summehtedâ.

Anlamı :Ve muhakkak ki Ben, (mürşidin önünde 12 ihsanla) tövbe edenler ve (ikinci defa) âmenû (kalbine îmân yazıldığı için îmânı artan mü’min) olanlar ve salih amel (zikir) yapanlar (nefsi ıslâh edici amel işleyenler) için mutlaka Gaffar’ım (onların günahlarını sevaba çevirenim). Sonra onlar, (Benim tarafımdan) hidayete erdirilir (ölmeden önce ruhları Allah’a ulaştırılır).

11-) İsra suresi 25. ayet

رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا

Okunuşu :Rabbukum a’lemu bi mâ fî nufûsikum, in tekûnû sâlihîne fe innehu kâne lil evvâbîne gafûrâ (gafûran).

Anlamı :Rabbiniz, nefslerinizde olanı (niyetinizi) daha iyi bilir. Eğer salihler olursanız, o taktirde muhakkak ki O, evvab olanlar (O’na yönelip, tövbe ederek ulaşanlar) için mağfiret edici olur.

12-) Fatır suresi 30. ayet

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

Okunuşu :Li yuveffîyehum ucûrahum ve yezîdehum min fadlihi, innehu gafûrun şekûr (şekûrun).

Anlamı: Onların ecirleri (mükâfatları) onlara vefa edilir (ödenir). Ve (Allah), onlara fazlından artırır. Muhakkak ki O; Gafûr’dur (mağfiret eden), Şekûr’dur (şükredilen).

13-) Büruc suresi 14. ayet

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ

Okunuşu :Ve huvel gafûrul vedûd (vedûdu).

Anlamı :Ve O, Gafur’dur (mağfiret edendir), Vedûd’dur (çok sevendir).

14-) Teğabun suresi 14. ayet

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Okunuşu :Yâ eyhuhâllezîne âmenû inne min ezvâcikum ve evlâdikum aduvven lekum fahzerûhum, ve in ta’fû ve tasfehû ve tagfirû fe innallâhe gafûrun rahîm (rahîmun).

Anlamı :Ey âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler)! Muhakkak ki, sizin zevcelerinizden ve evlâtlarınızdan size düşman olanlar vardır. Artık onlardan sakının. Ve eğer onları affeder, kusurlarına bakmazsanız ve bağışlarsanız, o taktirde muhakkak ki Allah; Gafur’dur, Rahîm’dir.

15-) Şura suresi 43. ayet

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Okunuşu :Ve le men sabere ve gafere inne zâlike le min azmil umûr (umûri).

Anlamı :Ve elbette kim sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki bu, gerçekten azîm (büyük) işlerdendir.

El Azim isminin manası nedir? Zikrinin faziletleri nelerdir? Esmaül Hüsna

El Halim isminin manası nedir? Zikrinin faziletleri nelerdir? Esmaül Hüsna

El Habir isminin manası nedir? Zikrinin faziletleri nelerdir? Esmaül Hüsna

Yeni Zelanda'da şehid olan baba oğul toprağa verildi

İstanbul'da rezidansta sır ölüm

Asırlar sonra ibadete açılacak

New York'a yeni kent simgesi

Veliden öğretmene yumruklu saldırı

Günün diğer manşetleri

Başkan Erdoğan telefonda tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kuvvetler Komutanlığı mezuniyet törenine telefonla bağlanarak mezunları tebrik ettiği görüşmeyi resmi Twitter hesabından paylaştı.

Minyatür top mermisinin performansına bakın!

Kibrit ucundan güç alıp, kağıttan yapılmış mermisiyle hedefini delip geçen minyatür top bataryasının hayran bırakan performansını izleyin.

Camilere balyozla saldırdılar

İngiltere'nin Birmingham kentinde 5 camiye gece saatlerinde balyozla nefret saldırısı düzenlendi.

CHP'li başkanın koruması herşeyi itiraf etti! Belediyenin parasıyla...

Antalya Muratpaşa CHP'li Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın koruması Mahir Çağlar itiraflarda bulundu: 📌Otellere rant karşılığı ruhsat verdi 📌FETÖ belediyeler imamı Erkan Karaarslan ile rant için görüştüğüne şahidim 📌Belediyenin parası ile viski alıp içti..

Vahşi doğada, tedbirsiz uyursanız ölürsünüz.

Golan Tepeleri konusundaki hadsizliğe fırsat vermeyeceğiz
Başkan Erdoğan'dan 'terör' açıklaması: O dönemin kapanması gerekiyor
2 bin 500 kadın polis alınacak!
FETÖ'nün suikast timine verilen cezalar onandı!
300 insan bakın neden öldü!
YPG/PKK yaptıkları katliamı gizleme peşinde
Yirmi dört firmaya soruşturma!
Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu
Başbakana ölüm tehdidi
AB'den Trump sert tepki!
Türkiye'ye para yağdırdı!
Bakan Pakdemirli'den müjde!
Milli ürüne talep yağdı
İmran Han'dan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler
700 milyon dolar kazandıracak

Kutsal kitaplar neden gönderilmiştir?

İlahi kitaplar neden gönderilmiştir? Allah insanlara neden kitap göndermiştir? Sizi İçin ilahi kitapların gönderiliş sebeplerini araştırdık. İşte kutsal kitapların gönderiliş sebebi...

Hangi peygamberlere kutsal kitap gönderilmiştir?

İlahi kitap nedir? Kutsal kitap nedir? Hangi peygamberlere ilahi (kutsal) kitap indirilmiştir? İşte kendisine kutsal kitap gönderilen peygamberler...

Evde altın maske nasıl yapılır?

Evde altın maske nasıl yapılır? Evde altın maske yapmak hayal değil. Japonların keşfettiği bu güzellik sırrını evde yapmak çok kolay. Sizin için evde altın maskenin faydalarını, uygulanışını ve tarifini araştırdık. İşte ev yapımı altın maske ve faydaları...

22 Mart 20:30 Hadi ipucu sorusu ve cevabı ne?

22 Mart 20:30 Hadi ipucu sorusu ve cevabı belli oldu! 22 Mart 20:30 hadi ipucu sorusu ve cevabı ne? Sizin için hadi ipucu sorusu ve cevabını araştırdık. İşte 22 Mart 20:30 Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

Ahde Vefa ne demek?

Ahde Vefa, kelime manası bakımından çok bilinmese de kalıp olarak günlük hayatımızda çok kullandığımız bir kelimedir. ''Ahde Vefa'' kelimesi çok kullanıldığı için anlamı ve nasıl kullanıldığı da bir o kadar merak ediliyor. Ahde Vefa nedir? Nerelerde kullanılır? Nasıl kullanılır? Öğrenmek için haberimizi okuyun.

En Çok Okunan Haberler