El Hakim isminin manası nedir? Zikrinin faziletleri nelerdir? Esmaül Hüsna

Güncelleme: 07.03.2019 11:07

"Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan" anlamına gelen El Hakim Esmaül Hüsnası'nın faziletleri nedir? El Hakim Esmaül Hüsnası hangi durumlarda okunur? Ebced değeri nedir? İşte sizlere El Hakim ismi şerifin anlamı, fazileti ve sırları...

"Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan" anlamına gelen El Hakim Esmaül Hüsnası'nın faziletleri nedir? El Hakim Esmaül Hüsnası hangi durumlarda okunur? Ebced değeri nedir? İşte sizlere El Hakim ismi şerifin anlamı, fazileti ve sırları...     

El-Hakîm İsmi

Her iş ve emrinde hüküm ve hikmet sahibi, gerekeni en güzel şekilde yapan anlamındadır.

BismilahirRahmanirRahim

“Kullarının üstünde kâhir (galip) O’dur. Hikmet sahibi,her şeyden haberdar olan O’dur.”

En’am Suresi: 18. Ayet

Hüküm ve hikmet sahibi,herşeyi olduğu gibi bilen, gerekeni en güzel ve en faydalı şekilde yapandır.

Hikmet ve hüküm sahibi, herşeyi yetlinyetine koyup yerleştiren Yüceler Yücesi Mevlamızdır.

“Allah hükmedenlerin hâkimi değil midir? ”
Tin Süresi : 8. Ayet

El-Hakîm

Bütün işleri hikmetli olan Allah Hakîm’dir. Faydasız, boş ve tesadüfî bir işi bulunmaz.Olmazda hiç şüphesiz. Her emir ve filinin her yönüyle sonsuz  ve maslahatları vardır. Her yarattığı mahlûk, her yaptığı iş bütün kâinat nizamı ile alâkalı hâldir.Kâinatın umumî nizamı ile tenâkuz teşkil eden hiçbir hâdise, bir mahlûk, bir iş yoktur da olamazda hasbel kader…

El-Hakîm : الحكيم

Cenab-ı Hak buyuruyor:

“O, Aziz, Hakim’dir.”

(Haşr Suresi, 24)

“Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

El-Hakîm Esması

Yüce Allah yegane hüküm ve hikmet sahibidir: “Kulları üzerine hikmet gereğince galebe ve tasarruf sahibidir, tedbirinde yegane hüküm ve hikmet sahibidir ve kullarının gizli hallerinden haberdardır. Allah’ın emir ve yasakları bir hikmete dayalıdır. Allah, kayıt, sınır tanımayan bilgisi sayesinde insan için neyin yararlı, neyin zararlı olduğunu bilir. O halde inananlara neyi emrediyorsa onların yararına, onları nereden sakındırıyorsa, o şeyler onların zararınadır.

O, yarattığı her şeyde, yarattıklarını yerli yerine koymasında ve o yeri onun için hazırlamasında iyiliği bol olan, çok cömert, Hâkim veadalet sahibidir.”

Hakim esması Kur’an-ı Kerim’de 97 yerde geçer.

El Hakîm Esmasının Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi : 78

Zikrin Saati : Zühre

Zikir Günü : Cuma

El-Hakîm Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

El-Hakim

Bu esma-i zikir ilimde ilerlemek isteyen ve de sözlerinin hikmet dolu olmasını eğer ki, istiyorsa “Ya Hakim Celle Celalühü” deyip 78 defa okunması gereklidir.

Hakim Esmasınin zikri “Ya Hakim Celle Celalühü” deyip çokca okunursa o kimsenin kalbinde hikmet pınarların yolu açılmış olur. Esrarlı olan manaları da kavrayıp anlamaya mûtedil olur.

Günlük 5 vakit namazın ardından 78 defa “Ya Hakim Celle Celalühü” zikrine devam edilirse ibadetleri ölçüsünde hikmet sahibi olduğu gibi aynı zamanda da öğrenme kabiliyeti artmış olur.

Günlük 78 defa “Ya Hakim Celle Celalühü” zikrine devam eden kişinin ilminde artış görülür.

Günlük “Ya Hakim Celle Celalühü“ esma-i zikri okuyan kulun kalbi hikmet nuruyla nurlanmaktadır.

El-Hakîm

Bu esmayı belirtilmiş  gün ve saat ve miktarda okuyan kimsenin özellikle kadınlar üzerinde etkili olduğuda bir gerçektir. Eğer ki; Erkek üzerinde etkili olmak istiyorsa da bu tertibin Güneş saatinde ve de Cuma günü yapılması gereklidir. Müşteri saati de erkekler için uygun bir zaman dilimidir.

BİR HADİSİ KUTSİ

Hakîm İsmi Duası

Ey her işinde sayısız hikmeti gizli olan

HAKÎM!

Öyle Hakîmsin ki,

yasakladıklarında da,izin verdiklerinde de bir fayda saklıdır.

Öyle Hakîmsin ki,

yarattığın en küçük canlıda bile bir hikmet vardır.

Öyle Hakîmsin ki,

koyduğun kanunlar,kâinatın düzenine ters düşmez.

Öyle Hakîmsin ki,

hiçbir varlık şu âleme boşu boşuna gelmez.

Kalibimizi aç,hikmetinin nuru ile rızıklandır bizi!

Binbir hikmetle donattın,hikmetine uygun hareket ettir bizi!

Amin… Ecmain…

El Vasi isminin manası nedir? Zikrinin faziletleri nelerdir? Esmaül Hüsna

Egzama neden olur, nasıl geçer?

Baş ağrısına ne iyi gelir?

İslam'da içki içmek neden haramdır?

Pazı sarması nasıl yapılır?

Müminun suresi, Müminun suresinin okunuşu ve anlamı

Araf suresinin faziletleri ve faydaları

Egzama neden olur, nasıl geçer?
Baş ağrısına ne iyi gelir?
İslam'da içki içmek neden haramdır?
Pazı sarması nasıl yapılır?
Müminun suresi, Müminun suresinin okunuşu ve anlamı
Araf suresinin faziletleri ve faydaları
Araf suresinin nüzul sebebi...
Araf suresinin okunuşu nasıldır?
Kötü ve korkunç rüya görünce okunacak dualar...
Kalın bağırsak kanseri belirtileri...
Un kurabiyesi nasıl yapılır?
Esmaül Hüsna'dan El Aliyy zikrinin faziletleri
Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatlarında son durum...(29.07.2020)
Dolar ne kadar? 29.07.2020
Bebeklerde ağız yarası nasıl geçer?