Esmaül Hüsna'dan El Hafıd zikrinin faziletleri

Güncelleme: 19.08.2019 10:54

Esmaül Hüsna içerisinde yer alan El Hafıd ismi şerifinin faziletlerini sizin için araştırdık. "Dereceleri alçaltan" manasına gelen El Hafıd  ismini zikretmenin faziletleri nelerdir? El Hafıd Esmaül Hüsnasının fazilet ve faydalarını bu yazımızda bulabilirsiniz. İşte El Hafıd Esmaül Hüsnasının faziletleri...   

Allah Teâlâ, kâfirleri, zâlimleri, zorbaları alçaltır; mü’minleri, dostlarını yükseltir. İstediği kulunu yukarıdan aşağıya atıverir. En yüksek mertebelerden en aşağı mertebelere indiriverir. Allah’ın düşürdüğünü hiç kimse yükseltemez, yükselttiğini de hiç kimse alçaltamaz. Bu ismi “Râfi’” ismiyle beraber değerlendirmelidir.

Hâfid: “Kâfirleri, asileri, mütekebbir ve zalimleri alçaltan.” 

“Din düşmanlarını rahmetinden uzaklaştırıp ahirette zelil eden ve cezalandıran.” 

Râfi’: “Sevdiği kullarını yükselten.” “Mü’minleri kendisine yaklaştırarak yücelten.”

“(O), alçaltan ve yüceltendir.” (Vâkıa Sûresi, 56/3)

Bu iki ismin tecellisi de büyük çapta, kulun cüz’î iradesine bakıyor. İradelerini yanlış yolda kullanarak küfür ve isyan yoluna giren insanlar, alçalmaya talip olmuşlar ve Hâfid olan Allah da onları inançsız ve ahlâksız kılmakla alçaltmıştır. Bu alçalmanın ahiretteki neticesi ise Cehennemde, zillet içinde azap çekmektir. 

İman, ibadet ve ahlâk yolunu tutanlar ise yükselmeye talip olmuşlar; Râfi’ olan Allah da onları, salih bir kul yapmakla yükseltmiştir. Bu yükselmenin ahiretteki neticesi ise Cennette ebedî saadete ermektir. 

Demek oluyor ki, alçalma da yükselme de öncelikle dünyada gerçekleşiyor; birincisi Hâfid, ikincisi ise Râfi’ isminin tecellileriyle. Dünya ahiretin tarlası olduğundan, bu yükseklik ahirette daha çok inkişaf ediyor; bu alçaklık ise çok daha aşağı dereceleri netice veriyor. 

Kulun, Râfi’ ismine mazhar olması, öncelikle iman, takva, salih amel ve güzel ahlâk yoluyla gerçekleşir. Bir de insanın başkalarını yükseltmeye çalışması, onları imana ve İslâm’a davet etmesi var ki, bu yol en büyük bir feyiz ve yükselme vesilesidir.

Ayrıca, bir mü’min, İslâm’ın ulviyetini kalplerde ve akıllarda yerleştirdiği ölçüde kendisi de yükselir, Râfi’ ismine mazhar olur. İslâm’a zıt görüşleri, bâtıl inançları, yanlış fikirleri çürütüp aşağıladığı nisbette de Hâfid isminden ayrı bir feyiz alır.

 Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor:

“Yüce Allah, bu kitapla nice milletleri yükselt Yâ Hâfıd’tır, niceleri de alçaltır.”

El-Hâfıd Esması

Dilediğini, kendince bilinen bir hikmet ile bir şekilde alçaltan, özellikle suçlu olanları sonunda mutlaka buna maruz bırakan O’dur. Kendisini tanımayan; emir ve yasaklarını dinlemeyen; yasaklarına açıkça karşı gelen, asi, hain, ve mütekebbirler, müstehak oldukları için nihayet alçaltırlar. Sebep bizzat kendileridir; haklarında Allah’ın geçerli kanunu işlemiş ve suçu oldukları için buna muhatap olmuşlardır.

Eğer iktidar sahibi ise; Cahil, tembel, gafil insanlara asla önem vermemeli ve onları yanından uzaklaştırmalıdır. Halka zulmeden, haksızlık yapan, alenen günah işleyen kimselere engel olunmalıdır. Aynı şekilde bid’atlere bulaşan kimselere de mani olup,onlara değer vermemeli ve kendisinden uzak tutması iyi olur.Eğer iktidar sahibi değilse, Allah’ın kendisinden uzaklaştırıp, alçalttığı kimselerden de uzak durmak en efdalidir. Eğer buna gücü yetmiyorsa, Allah’ın yükselttiklerini sevmeli, alçalttıklarından da nefret etmelidir. Çünkü Allah için sevmek veya nefret etmek, imanın bir gereği halidir.

 El-Hâfıd Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

El-Hâfıd ism-i şerifi, zalim kişilerin helak ve hakir olmaları için, “Ya Hâfid Celle Celalühü” diyerek 1481 kere okunması gereklidir.

Kim El-Hâfıd ism-i şerifini 500 kere okursa, okunduğunda haceti yerine gelmiş olup sevinç içinde kalır.İnşaAllah.Cenab-ı Hak dilediğini kabul eder bu esmayı gerektiği sayıda çeken kulunu darda zorda sıkıntıda koymayıp selamete çıkartır.Biiznillah…

Bir kimse üç gün oruç tutup dördüncü gün bir mecliste “Ya Hâfid” ismi şerini 70.000 kere okusa Hak sübhanehü ve teala o kimseyi düşmanın şerrinden koruyup kollar.

 

İhsan sahibi olan El Latif Esmaül Hüsnası faziletleri

Ayetel Kürsi Arapça okunuşu

Nas suresi Arapça okunuşu

Fetih suresi Arapça okunuşu
Yasin suresi Arapça okunuşu

Felak suresi Arapça okunuşu

Vakıa suresi Arapça okunuşu

Oku, yaradan Rabbinin adıyla...