Esmaül Hüsna'dan El Kabıd zikrinin faziletleri

Güncelleme: 08.07.2020 12:15

Allah'ın isimleri sonsuzdur. Ancak Peygamber Efendimize 99 tanesi bildirilmiştir. Bu isimlere Esmaül Hüsna denmektedir. Esmaül Hüsna Allah'ın güzel isimleri anlamına geliyor. Esmaül Hüsna isimleri hem maddi hem manevi hastalıklar için zikredilir. Her Esmanın manası fazileti zikir günü ve zikir sayısı farklıdır. Esmaül Hüsna'da 21. sırada El Kabıd ismi yer alıyor. El Kabıd Esmaül Hüsnası dilediğine darlık veren anlamına geliyor. El Kabıd Esmaül Hüsnasının zikir günü, zikir saati, ebced değeri ve faziletleri merak ediliyor. İşte Esmaül Hüsnadan El Kabıd zikrinin faziletleri..

Allah'ın isimleri sonsuzdur. Ancak Peygamber Efendimize 99 tanesi bildirilmiştir. Bu isimlere Esmaül Hüsna denmektedir. Esmaül Hüsna Allah'ın güzel isimleri anlamına geliyor. Esmaül Hüsna isimleri hem maddi hem manevi hastalıklar için zikredilir. Her Esmanın manası fazileti zikir günü ve zikir sayısı farklıdır. Esmaül Hüsna'da 21. sırada El Kabıd ismi yer alıyor.  El Kabıd Esmaül Hüsnası dilediğine darlık veren anlamına geliyor. El Kabıd Esmaül Hüsnasının zikir günü, zikir saati, ebced değeri ve faziletleri merak ediliyor. İşte Esmaül Hüsnadan El Kabıd zikrinin faziletleri..                      

Esmaül Hüsna Allah'ın bütün isimleri için kullanılan bir terimdir. El-Kâbıd Esmaül Hüsnası ise dilediğine darlık veren ve daraltan anlamına gelmektedir. El-Kâbıd Esmaül Hüsnası'nın okunacağı durumlar bulunmaktadır. Bazı durumlarda El-Kâbıd Esmaül Hüsnası okunmalıdır.

El-Kâbıd: "Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan."

El-Kâbıd, kabzeden, tutan, daraltan, sıkan, zorlaştıran ve az veren manalarına gelir.

Allah, Kâbıd ismi ile bazen lütuf ve ihsanını kulundan kısar, rızkını daraltır, onu muhtaç eder, rahat yaşamından mahrum bırakır ve yoksullaştırır. Bir kimse bu hale düştüğünde Kâbıd isminin tecellisine ayna olmuştur. Demek iflas eden, borcunu ödeyemeyen, malını kaybeden, işten çıkartılan, maddi sıkıntılar içinde daralan kimselerde Allah’ın Kâbıd ismi tecelli etmektedir.

Kâbıd ismi maddi âlemde böyle tecelli ettiği gibi, bazen de manevi âlemde tecelli eder; kul bu tecelli ile koca dünyaya sığmaz bir hale gelir, içi sıkılır, kalbi daralır, ruhu sanki bir kafesteymiş gibi çırpınır. İşte bu hal Kâbıd isminin bir tecellisidir. Bu tecelli ile kul kendi aczini anlar, fakrini derk eder ve rahmet-i İlahiyyenin kapısını dua ve niyaz ile çalar, Allah'a iltica eder, ona sığınır. Demek Kâbıd isminin tecellisi, dua ve niyaza bir davettir.

Yağmurların yağmaması (kuraklık) da Kâbıd isminin bir tecellisidir. Bazen olur ki Allah Teala kimi yerlere yağmur yağdırmaz, kimi yerlere az yağdırır. Âdeta yağmuru tutar, kabzeder. Demek yağmursuz geçen günler Kâbıd isminin tecellisine mazhar olan günlerdir. Kâbıd isminin tecellisini daha birçok yerde görebilirsiniz: Mesela sıkışan trafikte, öğrenilmeye çalışılan bir meselenin anlaşılamamasında ve kişiye zorlaştırılmasında, mahsullerin bir felaket ile helak olmasında, toprağın kuraklaşıp ekinlerin bitmemesinde, işlerin kesat gitmesinde, hayatın insanlara zorlaşmasında ve diğer bütün sıkıntı ve zorluk hallerinde tecelli eder.

Bu isim dünyada böyle tecelli ettiği gibi, ruhun ölüm anında kabzedilmesinde de tecelli eder. Her ölen ve ruhu kabzedilen mahlûk, Allah’ın Kâbıd ismine ayna olmuştur. Ölümde tecelli eden Kâbıd ismi, ölümün kardeşi olan uykuda da tecelli etmektedir. Uyku esnasında ruhlar tutulur. Eceli gelenlerin ruhu bırakılmazken, eceli gelmeyenlerin ruhları bedenlere iade edilir. Bunun ölümden tek farkı, ölümde ruhun tamamen çıkması, uykuda ise ruhun bedenle olan irtibatının tamamen kesilmemesidir. İşte uykudaki ruhların tutulması da Kâbıd isminin bir tecellisidir.

Bu tecelli Kur'an-ı Kerim’de şöyle bildirilmektedir:

“Allah ölümleri anında ruhları alır. Ölmeyenleri de uyuduklarında alır. Sonra haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkoyar, diğerlerini de takdir edilmiş bir süreye kadar salıverir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır.” (Zümer, 39/42)

Ölüm ve uykuda ruhun kabzedilmesi ile tecelli eden Kâbıd ismi, kabrin kulu sıkmasıyla ve hesap günündeki diğer sıkıntılarla da tecelli eder.

Hülasa: Çekilen her maddi ve manevi sıkıntı, dünyevi ve uhrevi zorluk Kâbıd isminin bir tecellisidir. Burada kula düşen ise: Kâbıd isminin tecellisine karşı sabır ile mukabele etmek, her sıkıntıdan sonra bir genişliğin olduğuna itikat ederek, dua ve tazarru ile acz ve fakrini rahmetin dergâhında izhar etmektir.

Kâbıd : القابض

Arapça kökenli bir terimdir.

Kâbıd İsminin Anlamı

Kâbıd – اَلـْـقََابضُ ( Can alan-rızkı daraltan) : O kullarına vermiş olduğu canı ecel vakti gelince, ruhunu bedenden kabzederek alandır.

El-Kâbıd : Dilediğini sıkan, daraltan O’dur.

El-Kâbıd : Rızıkları daraltan, ruhları kabzeden O’dur.

El-Kâbıd : Kullarına verdiği rızıkları daraltıp sıkan, kıtlık veren, ruhları alan Kâbıd O’dur.

El-Kâbıd : Kalpleri sıkan, gönüllere darlık veren, rızıkları daraltan  Kâbıd’dır.

El-Kâbıd : Lütuf ve hikmetletiyle kullarına vermiş olduğu maddi manevi rızıkları sıkan, tutan, daraltan, zorlaştıran O’dur.

El-Kâbıd : Ölüm vakti gelince emanetini kabzedip alan O’dur.

Kâbıd isim olarak Kuran-ı Kerim’de geçmez. Fiil olarak geçer. Rızıkları daraltan, kalpleri daraltan, ruhları kabzeden, can alan gibi cümlerle Rabbim bizlere açıklar.

El-Kâbıd Anlamı Nedir?

El-Kâbıd anlamı Kuran'da bulunmaktadır. El-Kâbıd kelimesi anlamı kabzeden, tutan, daraltan, sıkan, zorlaştıran manalarına gelmektedir. 

Allah Kâbıd ismi ile bazen ihsanını kullarından kısar, rızkını daraltarak ona muhtaç eder. Rahat yaşamlardan uzaklaştırarak yoksullaştırır. Böylece borcunu ödemeyen, iflas eden, malını kaybeden kişilerde Allah'ın Kâbıd ismi tecelli eder.

El-Kâbıd Faziletleri Nedir?

 - ''Ya Kâbıd'' diyerek 903 kere bu Esma-i şerif okunur ise kişiler zalimin zulmünden kurtulur.

 - Bu ism-i şerifi zikir saatlerinde ''Ya Kâbıd'' diye 903 kere okunur ise kişiler en kısa zamanda muratlarına nail olur ve Allah o kişilerin bütün işlerini yoluna koyar.

 - Günlük olarak bu ism-i şerifi 903 kere ''Ya Kâbıd'' diyerek tekrar edilir ise kişi bütün sıkıntılarından kurtularak kalbi temizlenir ve arınır.

 - Zikre ''Ya Kâbıd'' diye 903 defa devam eden kişiler düşmanlarınızdan kendilerine zarar gelmesini engeller.

 - Zikrin saatinde ve adedi kadar ''Ya Kâbıd'' diye zikir çeken kişiyi Allah tüm şeylerden korur ve kollar. Bir düşmanın zulmü ve eziyetine karşı o kişi korunur.

 - Bu isim 903 defa 4 gün boyunca aralıksız olarak ''Ya Kâbıd'' diye çekmeye devam edilir ise Allah o kişi düşmanın şerrinden korur ve o kişiyi refaha kavuşturur.

 - El-Kâbıd Esması'nın tesiri ve tecellisi kullarda çok fazla gösterir ve tesirin en kuvvetli olduğu Esmalardan da birisidir

Kâbıd Esması Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi : 903

Zikir Günü : Perşembe

Zikir Saati : Müşteri

Sabah gündoğdu vakitte

İkindinin son vaktinde

Bu esma-ı şerif  ‘El-Kâbıd- Ya Kâbıd’ diyerek zikir saatlerinde ve diğer vakitlerinde zikredilir.

Esmaları çekip bitirdikten sonra, eller semaya doğru açılır; her türlü dilek, istek ve muradlar için dua edilir.

Kuran-ı Kerim’de Fiil Olarak Geçen Ayetler

“Allah, darlık da verir, genişlik de. Hepiniz O’na döndürülüp götürüleceksiniz.
Bakara-245

“De ki : Hakikaten Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı hem döşer, hem sıkar ve her neyi hayra sarfederseniz, O onun yerine başkasına verir, hem O rızık verenlerin en hayırlısıdır.”
Sebe-39

“Çaresiz sizleri biraz korku, biraz açlık, biraz maldan, candan ve ürünlerden eksiklik ile imtihan edeceğiz. Mujdele o sabırlıları.”
Bakara-155

Onlar ki, başlarına bir musibet geldiği vakit,  “Biz Allah’ın kullarıyız ve nihayet O’na döneceğiz” derler.
Bakara-156

De ki: “Ey mülkün sahibi Allah’ım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın ve dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Hayır yalnız senin elindedir. Muhakkak ki sen, herşeye gücü yetensin.”
Âl-i İmran-26

“O canlar öldükleri zaman Allah alır, ölmeyenleri de uyuduklarından sonra üzerlerine ölüm hükmü verdiklerini alıkoyar da diğerlerini salıverir belirli bir süreye kadar. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için ibretler vardır.”
Zümer-42

Kâbıd İsminin Faydaları, Havası ve Esrarı

Zalimin zulmünden kurtulmak için ‘Ya Kâbıd’ diyerek 903 defa bu esma-i şerif okunur.

En kısa zamanda her türlü muradına nail olmak isteyenlerin bu ism-i şerifi, zikir saatleri olan vakitlerde ‘Ya Kâbıd’ diye 903 defa okurlarsa Rabbim bütün işlerini ona kolaylaştırır.

Günlük bu ismi şerifi 903 defa ‘Ya Kâbıd’ diyerek zikrine devam edenlerin bütün sıkıntıları üzerinden kalkar, kalbi temizlenip arınır. İnsanların karşısında bir heybetli olur.

Bu zikre ‘Ya Kâbıd’ diyerek 903 defa devam eden kimselerin düşmanları ona karşı hiçbir zarar vermezler.

Zikir saatlerinde zikir adedince ‘Ya Kâbıd’ diye bu esma-i zikri çeken bir kimsenin Allah azze ve celle o zümreye bir heybet ve celâl verir. Bütün herşeyden koruyup kollar. Birisi ona zulüm ya da eziyet edecek düşmanına karşı emin olarak korunur. Vekil olarak Allah yeter.

Bu ismi şerifi 4 gün boyunca ara vermeden 903 defa ‘Ya Kâbıd’ diye çekmeye devam eden bir kulu Allah’u Teâla düşmanın şerrinden korur ve onu huzura ve feraha kavuşturur.

‘El-Kâbıd’ esmasının tesiri, etkisi, hikmetinin tecellisini kullarda çok fazla gösterir. Tesir gücü en çok olan esmalardan birisidir.

Kişinin Allah’u Teâlâ’dan arzu ettiği şeyler dinimizce uygun ve helal olduğu takdirde, ne dileyip isterse kulu onu hemen ona verir.

Günlük bu esmasının zikrine ‘Ya Kâbıd’ ya da ‘El-Kâbıd’ olarak zikrine devam eden bir kimsenin arkadaş, dost ve seveni çok olur.

Ekskavatör nedir? Ne amaçla kullanılır?

Vişne sapı çayının inanılmaz faydaları

Kantaron yağının faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?

Kanserin en önemli 3 belirtisi

Browni kurabiye nasıl yapılır?

Esmaül Hüsna'dan El Mukit zikrinin faziletleri

Ekskavatör nedir? Ne amaçla kullanılır?
Vişne sapı çayının inanılmaz faydaları
Kantaron yağının faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?
Kanserin en önemli 3 belirtisi
Browni kurabiye nasıl yapılır?
Esmaül Hüsna'dan El Mukit zikrinin faziletleri
Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatlarında son durum...(07.08.2020)
Dolar ne kadar? 07.08.2020
Konuşamayan çocuğa okunacak dua ve sureler
Sarımsak suyu nasıl tüketilir?
Melisa yağının faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?
Moringa çayının faydaları nelerdir?
Enbiya suresi, Enbiya suresinin okunuşu ve anlamı
Maide suresinin faziletleri ve faydaları
Maide suresinin nüzul sebebi