Felak suresi okumanın faydaları

Güncelleme: 24.02.2020 15:55

Son mukaddes kitap Kur’anı Kerim’de bulunan surelerin faziletleri ve faydaları bildiğimizin çok daha ötesindedir. Hadislerde bildirilen şekilde surelerin faziletlerini ve faydalarını sizlere aktaracağız. Bu içerikte Kur’ân-ı kerîmin 113. suresi olan Felak suresinin fazilet ve faydalarına ulaşabilirsiniz. İşte Hadisler ışığında Felak suresinin faziletleri ve faydaları..

Son mukaddes kitap Kur’anı Kerim’de bulunan surelerin faziletleri ve faydaları bildiğimizin çok daha ötesindedir. Hadislerde bildirilen şekilde surelerin faziletlerini ve faydalarını sizlere aktaracağız. Bu içerikte Kur’ân-ı kerîmin 113. suresi olan Felak suresinin fazilet ve faydalarına ulaşabilirsiniz. İşte Hadisler ışığında Felak suresinin faziletleri ve faydaları..

Felak Suresi
Kur’an-ı Kerim’in 113. suresi olan Felak suresi 5 ayetten oluşur. Bu sure iniş sırasına göre ise 20. suredir.

Felak suresi Nas suresi ile peş peşe inmiştir ve bu iki sure birlikte “
muavvizeteyn / muavvizetan ” ismiyle anılır. Bunun yanı sıra Felak ve Nas surelerinin yanına İhlas suresi de eklendiğinde üçü birlikte “muavvizât” ismini alır. Hadislerde bu üç surenin yani muavvizât surelerinin Kur’an’ın üçte birine denk fazilete sahip olduğu sık sık yazılmıştır.

Felak suresinin Medine’de indiği görüşü kabul edilmişse de bu surenin Mekki mi Medini mi olduğu konusunda çeşitli görüşler de bulunmaktadır.

Felak; şafak aydınlığı, sabah aydınlığı ve felek gibi anlamlara gelir.

Felak Suresi Meali
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

Felak Suresi Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm
Kul e’ûzü birabbil felak
Min şerri mâ halak
Ve min şerri ğasikın izâ vekaba
Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad
Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak Suresinin Faziletleri
Felak, olumsuzluklardan sakınma ve Allah’a (c.c.) sığınma suresidir.

Olumsuzluklar karşısında kalan kulun, Allah’a (c.c.) sığınma, Allahuteala’dan (c.c.) medet umma yollarının en güzellerinden olan Felak suresi, olumsuzluklarla karşılaşmadan da okunur. Çünkü Felak, oluşabilecek her türlü olumsuz durumdan Allah’a (c.c.) sığınmanın ve Allahuteala’ya sığınarak da kendini korumaya almanın en hayırlı yollarından birisidir.

Hz. Aişe'den (r.a.) rivayet edilir ki;
"Resulullah rahatsızlık anında ve gece yatağına gireceği sırada
İhlâs, Felak ve Nâs sûrelerini okuyup avuçlarına üfler ve 
elleriyle bütün vücudunu sıvazlardı." 
(Buhârî,“Feżâ'ilü’l-Kurân” 14; Ebû Dâvûd “Edeb” 98;
Tirmizî “Daavât” 21)
Felak suresinin ilk ayeti Allahuteala’ya (c.c.) sığınma emriyle başlar.

Bu sureyi okuyan kul kötülükler karşısında Allah’a (c.c.) sığınarak tam anlamıyla gerçek bir korumanın altına girmiş olur. Bu emir ile başlayan Felak suresi, Allah’ın (c.c.) yarattığı her türlü şeyden, yaratılmış olan her türlü şeyin karanlığından, zararından, şerrinden Allah’a (c.c.) sığınmak gerektiğini bildirir.

Felak suresinde bahsedilen karanlık yalnızca gece karanlığı değil; cahillik, nefret, kin, öfke, şehvet, zulüm, kötülük gibi tüm karanlık hisleri, karanlık duygu ve düşünceleri kapsayan geniş bir anlamdır.

Felak suresi üfürükçülükten, büyücülükten, kötü ve sapkın fikirlerle insanların inançlarını zedeleyenlerden ve inancının yanlış ideolojilerle zedelenmesine müsaade edenlerden de bahseder. Tüm bunlardan da yine yalnızca Allahutela’ya (c.c.) sığınılması gerektiğini öğütler.

Felak insana ve İslam’a zarar veren her türlü şerden Allah’a (c.c.) sığınabilmeyi sağlayan, insanı Rabb’in (c.c.) korumasına alan faziletli bir suredir.

Felak aynı zamanda haset olgusuna da değinir ve hasetçiliğin ve haset etmenin ne kadar kötü olduğunu, insanların bunlardan büyük bir titizlikle kaçınması gerektiğini de vurgular.

Felak suresi her türlü kötülükten ve sapkınlıktan Allah’a (c.c.) sığınılması halinde kişiyi küfre düşmekten, sapkın düşünce ve davranışlardan da uzak tutma kalkanıdır.

Ukbe bin Âmir’in rivayetine göre de Hz. Peygamber kendisine;
“Ey Ukbe! Sen ‘Kul eûzü bi-rabbi’l-felak’ sûresini oku; zira 
Allah’a bu sûreden daha sevimli gelen ve daha beliğ olan
hiçbir sûre okuyamazsın; 
mümkün oldukça onu oku” buyurmuştur. 
(Müsned, IV, 149, 155)

Şura suresi nüzul sebebi...

Şura suresinin okunuşu

Oku, yaradan Rabbinin adıyla...

Felak suresinin Arapça okunuşu nasıldır?
Ayetel Kürsi'nin Arapça okunuşu nasıldır?

Hümeze suresi, Hümeze suresinin okunuşu ve anlamı

Esmaül Hüsnadan El Vacid zikrinin manası ve faziletleri

Nas suresinin Arapça okunuşu nasıldır?