Günün ayeti, günün hadisi ve günün duası

Güncelleme: 04.04.2020 11:20

Günün ayetini, hadisini ve duasını buradan okuyabilirsiniz. Her gün bir ayet, bir hadis ve bir duayı siz okuyucularımızla paylaşıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. Amin.

Günün Ayeti: Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve (varacakları yere) yol bulabilsinler diye ondan geçitler yollar meydana getirdik.  (Enbiyâ, 21/31)

Günün Hadisi: Hiç kimse elinin emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir. (Al-Bukhari, "Büyu' " , 15)

Günün Duası: Allah'ım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım. (Buhârî, De’avât,39; Nesâî, İstiâze, 7, 25;Ebu Dâvûd, "Sâlat",367)

***

Günün Ayeti: Biliniz ki Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez. (Hac, 22/38)

Günün Hadisi: Verdiği hükümlerde, ailesinin ve halkın yönetiminde adaletli davranan yöneticiler, kıyamet gününde Allah Teâlâ’nın yanında nurdan yüksek koltuklar üzerinde otururlar. (Muslim, "İmâre", 18)

Günün Duası: Allah’ım! Senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, her türlü günahtan uzak kalmayı, her iyiliğe ulaşmayı ve (sonunda) cennete kavuşup cehennemden kurtulmayı dilerim. (Hakim, el-Müstedrek, 1/525)

***

Günün Ayeti: Sizin yaratılışınızda ve Allah’ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. (Câsiye, 45/4)

Günün Hadisi: Allahım, ey insanların Rabbi! Sıkıntıyı gider, şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ... (Al-Bukhari, "Tıb",37)

Günün Duası: Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım. (Müslim, "Zikir", 73;Ebû Dâvûd,"Salât", 367;Nesâî, "İstiâze", 2)

***

Günün Ayeti: Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. (Bakara, 2/261)

Günün Hadisi: Allahım! Günahlarımın küçüğünü büyüğünü, öncesini sonunu, açığını ve gizlisini, hepsini bağışla. (Muslim, "Salât",216)

Günün Duası: Allah’ım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet. (Tirmizî, "De’avât", 89)

***

Günün Ayeti: ..Namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir... (Ankebût, 29/45)

Günün Hadisi: Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semada bulunan da size merhamet etsin... (Al-Tirmidhi, “Birr”, 16, Abu Dawud, “Edeb”, 66)

Günün Duası: Allahım! Hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan arındır. (Buhârî, "De’avât", 38, 43–45; Müslim, "Zikir", 49)

***

Günün Ayeti: Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu! .. (Ahkâf, 46/15)

Günün Hadisi: Sevdiğini ölçülü sev, belki bir gün nefret edebilirsin. Nefret ettiğinden de ölçülü nefret et, belki bir gün sevebilirsin. (Al-Tirmidhi, "Birr and Sıla",60)

Günün Duası: ...İşlediğim günahların şerrinden sana sığınırım. Bana lutfettiğin, ni'metlerini i'tirâf ederim, günahımı da i'tirâf ederim. Beni affet çünkü günahları ancak Sen affedersin (Buhârî,"De’avât", 2, 15)

***

Günün Ayeti: Allah’a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. (Tegâbün, 64/12)

Günün Hadisi: Herhangi birinizin iplerini alıp dağa gitmesi ve sırtına bir bağ odun yüklenip getirerek onu satması ve Allah’ın bu sebeple onun yüzsuyunu koruması, verseler de vermeseler de insanlardan bir şeyler dilenmesinden çok hayırlıdır. (Al-Bukhari, "Zekât", 50, 53; "Büyû", 15, "Müsâkât", 13)

Günün Duası: Rabbimiz! Peygamberlerin aracılığı ile bize vadettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen, vadinden dönmezsin. (Âl-i İmrân, 3/194)

***

Günün Ayeti: ...İnsana bir sıkıntı dokundu mu, gerek yan üstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayakta iken (her hâlinde bu sıkıntıdan kurtulmak için) bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider... (Yûnus, 10/12)

Günün Hadisi: Allâh katında en sevimsiz helâl, boşanmadır. (Abu Dawud, "Talâk", 3)

Günün Duası: Allah’ım! Şüphesiz ben nefsime çok zulmettim, günahları bağışlayacak olan yalnız Sensin. Öyleyse katından bir af ile beni bağışla. Bana merhamet... (Buhârî, "Ezan", 149; Müslim, "Zikir", 48)

***

Günün Ayeti: Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere (rüşvet olarak) vermeyin. (Bakara, 2/188)

Günün Hadisi: Zandan sakının. Çünkü zan, sözlerin en yalan olanıdır. (Al-Bukhari, "Vasaya", 8, "Nikah", 45, "Feraiz", 2, "Edeb", 57, 58; Muslim, "Birr", 28)

Günün Duası: Ey Allah'ım! Ben kendime çok zulmettim, günahları ancak sen bağışlarsın. Mağfiretinle beni bağışla ve bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. (Tirmizi, "De'avat", 96)

***

Günün Ayeti: Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da, istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur. Şüphesiz, Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. (Bakara, 2/173)

Günün Hadisi: Allahım! Bizi bağışla, bize merhamet eyle, bizden razı ol, (amellerimizi) kabul eyle,bizi cennetine koy, bizi cehennemden kurtar ve bizim her halimizi ıslah eyle. (Ibn Majah, "Dua", 2)

Günün Duası: Allahım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet nasip eyle, bana afiyet ve (hayırlı) rızık ver. (Müslim, "Zikir", 35)

***

Günün Ayeti: Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. (Bakara, 2/154)

Günün Hadisi: Allahım! Beni iyilik işledikleri zaman sevinen ve kötülük yaptıkları zaman bağışlanma dileyen kullarından eyle. (Ibn Majah, "Edeb",57)

Günün Duası: Allahım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım. (Müslim, "Zikir", 65, 66)
***

Günün Ayeti: Yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. (Bakara, 2/152)

Günün Hadisi: Allahım! Açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık, ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Çünkü hainlik, ne kötü bir sırdaştır. (Ibn Majah, "Etime",53 )

Günün Duası: Allahım! Seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. (Ebu Davud, "Salat",361)

***

Günün Ayeti: İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. (Ankebut, 29/7)

Günün Hadisi: Allahım! Biz, bu yolculuğumuzda Senden iyilik ve takva, bir de hoşnut olacağın ameller işlemeyi nasip etmeni dileriz. Allahım! Yolculuğumuzu kolay kıl ve uzağını yakın et!.. (Muslim, "Hac", 425; Abu Dawud, "Cihad", 79; Al-Tirmidhi, "Deavat", 47)

Günün Duası: Allahım! Mal, aile, çocuk olarak insanlara verdiklerinin hayırlısını dilerim, sapıtan ve saptıranları değil. (Tirmizi, "De'avat", 124)

***

Günün Ayeti: Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi! (Ankebut, 29/64)

Günün Hadisi: Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. .. (Al-Bukhari, "Edeb", 31, 85; Muslim, , 74, 75)

Günün Duası: Allahım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım. (Ebu Davud, "Salat",367)

***

Günün Ayeti: Andolsun, eğer onlara, Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi? diye soracak olsan mutlaka, Allah diyeceklerdir. O halde nasıl(haktan) döndürülüyorlar? (Ankebut, 29/61)

Günün Hadisi: Ateş odunu yedigi (yaktığı) gibi, hased de iyilikleri yer (yok eder). Su, ateşi söndürdugü gibi sadaka da kötülükleri söndürür (yok eder). Namaz mu'minin nurudur. Oruç da Cehennem'den koruyan bir siperdir (kalkandir). (Ibn Majah, "Zühd",22)

Günün Duası: Allahım! Kalplerimizi birleştir. Aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından da gizlisinden de uzaklaştır. (Ebu Davud, "Salat",182)

***

Günün Ayeti: Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de, alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kabe'dir. (\u00c2l-i İmran, 3/96)

Günün Hadisi: Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama O, sizin kalplerinize ve işlerinize bakar. (Muslim, "Birr",34; Ibn Majah, "Zühd", 9)

Günün Duası: Allahım! Harama bulaşmaktansa, helalinle yetineyim. Beni lütfunla (zengin kılarak) Senden başkasına muhtaç etme. (Tirmizi, "De'avat",110)

***

Günün Ayeti: Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. (Al-i İmran, 3/92)

Günün Hadisi: Allah rahmeti yüz parça halinde yarattı. Doksan dokuzunu yanında tuttu. Yeryüzüne sadece bir parçasını indirdi. İşte bu bir parça rahmet iledir ki bütün varlıklar birbirine acımaktadır. At, (hayvan) yavrusuna basmamak endişesiyle ayağını bu sayede kaldırır. (Bukhari, "Edeb", 19, "Rikak", 19)

Günün Duası: Allahım! Günahlarımın küçüğünü büyüğünü, öncesini sonunu, açığını ve gizlisini, hepsini bağışla. (Müslim, "Salat",216)

  ***

Günün Ayeti: Allah'ın ayetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele. (Al-i İmran, 3/21)

Günün Hadisi: ...Rahim (akrabalık bağı) Rahman'dan bir bağdır. Kim bunu korursa Allah onunla (rahmet bağı) kurar, kim de koparırsa, Allah da ondan (rahmet bağını) koparır. (Al-Tirmidhi, "Birr", 16, Abu Dawud, "Edeb", 66)

Günün Duası: Merhameti sonsuz biricik Rabb'imiz! Sıkıntılarımızı izale buyur ve bizi içinde bulunduğumuz gamdan, kederden kurtar.. en yakın bir zamanda biz aciz kullarına nezdinden bir ferec ve mahrec (çıkış yolu ve ferahlık) nasip eyle..

***

Günün Ayeti: Allah'ın ayetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele. (Al-i İmran, 3/21)

Günün Hadisi: ...Rahim (akrabalık bağı) Rahman'dan bir bağdır. Kim bunu korursa Allah onunla (rahmet bağı) kurar, kim de koparırsa, Allah da ondan (rahmet bağını) koparır. (Al-Tirmidhi, "Birr", 16, Abu Dawud, "Edeb", 66)

Günün Duası: Merhameti sonsuz biricik Rabb'imiz! Sıkıntılarımızı izale buyur ve bizi içinde bulunduğumuz gamdan, kederden kurtar.. en yakın bir zamanda biz aciz kullarına nezdinden bir ferec ve mahrec (çıkış yolu ve ferahlık) nasip eyle..

***

Günün Ayeti: Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. (A-li İmran, 3/19)

Günün Hadisi: ...Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu Kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır... (Al-Bukhari, "Mezalim", 3; Muslim, "Birr",58)

Günün Duası: Merhameti sonsuz biricik Rabb'imiz! Sıkıntılarımızı izale buyur ve bizi içinde bulunduğumuz gamdan, kederden kurtar.. en yakın bir zamanda biz aciz kullarına nezdinden bir ferec ve mahrec (çıkış yolu ve ferahlık) nasip eyle..
 

Şura suresinin okunuşu

Oku, yaradan Rabbinin adıyla...

Hümeze suresi, Hümeze suresinin okunuşu ve anlamı

Ayetel Kürsi'nin Arapça okunuşu nasıldır?
Vakıa suresinin Arapça okunuşu nasıldır?

Esmaül Hüsnadan El Vacid zikrinin manası ve faziletleri

Nas suresinin Arapça okunuşu nasıldır?

Felak suresinin Arapça okunuşu nasıldır?