Günün ayeti, günün hadisi ve günün duası

Güncelleme: 23.07.2020 09:44

Günün Ayetini, Hadis-i Şerifini ve Duasını sayfamızdan okuyabilirsiniz...

Günün Ayeti:

Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.

(Zilzâl, 99/7-8)

Günün Hadisi:

Oruçlunun iki sevinci vardır; biri iftar zamanında, diğeri orucunun sevabı ile Rabbine kavuştuğu zamanda

(Bukhari, “Savm”, 9; Muslim, “Sıyâm”, 30)

Günün Duası:

Allahım! Kötü işlerden ve kötü ahlâktan beni koru. Bunlardan da beni ancak sen korursun.

***

Günün Ayeti: O kurbanlıkların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız (Allah'a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır\u2026 (Hac, 22/37)

Günün Hadisi: Sizden biriniz mal ve halk (evlat) hususlarında kendisinden üstün olan kimselere baktığında bir de kendisinin üstün olduğu daha aşağı kimselere baksın. (Muslim, " Zühd", 8)

Günün Duası: ...Kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin rahmanı ve rah\u00eemi olan Allah'ım! Bana ancak sen merhamet edersin, bana Senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle. (Hakim, "De'avat", No:1898)

***

Günün Ayeti: Allah'a yönelen, ona ortak koşmayan kimseler (olun). Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgar onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir. (Hac, 22/31)

Günün Hadisi: Sattığı zaman kolaylık gösteren, satın aldığı zaman kolaylık gösteren ve hakkını isterken kolaylık gösteren kula Allah merhamet eylesin. (Ibn Majah," Ticaret", 28)

Günün Duası: \u2026Allah'ım! Bize imanı sevdir, kalplerimizi imanla süsle. Bize küfrü, itaatsizliği ve isyanı sevdirme, kerih göster, bizi doğru yolu bulanlardan eyle\u2026 (Hakim, "De'avat", No:1898)

***

Günün Ayeti: Görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? (Güzel bir söz), kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. (İbrahim, 14/24)

Günün Hadisi: Allahım! Hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet et, âfiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da âfiyet ver, yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et, bana verdiğin nimetleri bereketli kıl. (Ibn Hibban, "Ed’ıye", No: 945)

Günün Duası: Allah'ın adıyla, Allah Resulune salât ve selam olsun. Allah'ım , Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allahım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru. (Buhârî, "Teheccüd ", 25)

***

Günün Ayeti: Sabret! Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. (Hûd, 11/115)

Günün Hadisi: İstanbul elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir.» (Ahmad ibn Hanbal, Müsned, IV,335)

Günün Duası: Allah’ım! Kabir azabından, nefsin vesvesesinden ve işlerin dağınıklığından Sana sığınırım. Allah’ım! Rüzgârın getirdiği âfetin şerrinden Sana sığınırım. (Tirmizî, "De’avât", 88)

***

Günün Ayeti: Allah'a yönelen, ona ortak koşmayan kimseler (olun). Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgar onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir. (Hac, 22/31)

Günün Hadisi: Sattığı zaman kolaylık gösteren, satın aldığı zaman kolaylık gösteren ve hakkını isterken kolaylık gösteren kula Allah merhamet eylesin. (Ibn Majah," Ticaret", 28)

Günün Duası: "Allah'ım! Bize imanı sevdir, kalplerimizi imanla süsle. Bize küfrü, itaatsizliği ve isyanı sevdirme, kerih göster, bizi doğru yolu bulanlardan eyle" (Hakim, "De'avat", No:1898)

***

Günün Ayeti: Allah'ın varlığının delillerinden biri de şudur: Sen yeryüzünü boynu bükük (kupkuru) görürsün. On(un üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman kıpırdar kabarır. Şüphesiz ki, onu dirilten, elbette ölüleri de diriltir. Şüphesiz o, her şeye gücü hakkıyla yetendir. (Fussilet, 41/39)

Günün Hadisi: Müslüman, kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın. (Muslim, "Büyu", 9)

Günün Duası: Allah'ım! Her türlü övgü Sana mahsustur. Allah'ım! Senin bolca verdiğine mani olacak yoktur, kıstığını açacak da yoktur. Dalalette bıraktığına hidayet verebilecek yoktur, hidayet ettiğini de sapıtabilecek kimse yoktur. Men ettiğini verecek kimse yoktur, verdiğine de mani olacak kimse yoktur. Uzaklaştırdığını yakınlaştırabilecek yoktur, yakınlaştırdığını da uzaklaştıracak kimse yoktur... (Hakim, "De'avat", No:1898)

***

Günün Ayeti: Ey huzura kavuşmuş insan! Sen O’ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön. (Seçkin) kullarım arasına katıl ve cennetime gir! (Fecr, 89/27-28)

Günün Hadisi: Kişinin gereksiz şeyleri terk etmesi, müslümanlığının güzelliğindendir. (Al-Tirmidhi, "Zühd", 11; Muvatta, "Hüsnü'l-Huluk", 1)

Günün Duası: …(Allah'ım!) Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyorum. Bildiğin her hayırlı şeyi istiyorum.Bildiğin her günah için bağışlamanı ... (Tirmizî, "De’avât", 23; İbn Ebî Şeybe, "Dua", 35, No: 35, 29349)

***

Günün Ayeti: Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. (Nihayet hepsi yok olur gider)… (Hadîd, 57/20)

Günün Hadisi: İlim öğrenmek için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. (Al-Tirmidhi, "İlim", 2)

Günün Duası: Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah’a hamdolsun. (Tirmizî, "Deâvât", 56)

***

Günün Ayeti: (Davete), ancak (bütün kalpleriyle) kulak verenler uyar. (Kalben) ölüleri ise (yalnızca) Allah diriltir. Sonra da hepsi ona döndürülürler. (En’âm, 6/36)

Günün Hadisi: Mümin, (kolayca) kaynaşılan kişidir.(İnsanlarla)kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur. (Ahmad ibn Hanbal, Müsned, II, 400)

Günün Duası: Allah'ım! Bana öğrettiğin ilim ile beni faydalandır, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi artır. Her hâl üzere Allah'a hamd olsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. (Tirmizî, "De’avât", 129)

***

Günün Ayeti: Mü’minler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun âyetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. (En’âm, 6/2)

Günün Hadisi: Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun. (Al-Tirmidhi, "De'avat",56)

Günün Duası: Allah’ım! Rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı,her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum. (Hakim, "De’avat", No: 1925)

***

Günün Ayeti: Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah’a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. (Bakara, 2/45)

Günün Hadisi: Allahım! Nefsime takvasını (günahlardan sakınma duygusu) ver ve onu (her türlü günahtan) temizle, Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Onun koruyucusu ve efendisi de sensin. (Muslim, "Zikir", 73 )

Günün Duası: Allah’ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir. (Hakim, De’avat, No: 1879, I, 510

***

Günün Ayeti: Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. (Bakara, 2/154)

Günün Hadisi: Allahım! Beni iyilik işledikleri zaman sevinen ve kötülük yaptıkları zaman bağışlanma dileyen kullarından eyle. (Ibn Majah, "Edeb",57)

Günün Duası: Allahım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım. (Müslim, "Zikir", 65, 66)

***

Günün Ayeti: Allah’ın rızasına uyan kimse, Allah’ın gazabına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? O ne kötü varılacak yerdir! (Âl-i İmrân, 3/162)

Günün Hadisi: ...İşlediğim günahların şerrinden sana sığınırım. Bana lutfettiğin, ni'metlerini i'tirâf ederim, günahımı da i'tirâf ederim.Beni affet çünkü günahları ancak Sen affedersin(Al-Bukhari, “Deavât”, 2, 15)

Günün Duası: Merhameti sonsuz biricik Rabb'imiz! Sıkıntılarımızı izale buyur ve bizi içinde bulunduğumuz gamdan, kederden kurtar.. en yakın bir zamanda biz aciz kullarına nezdinden bir ferec ve mahrec (çıkış yolu ve ferahlık) nasip eyle..

***

Günün Ayeti: Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok ... (Ahzâb, 33/72)

Günün Hadisi: ...Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun. (Al-Bukhari, “Edeb”, 31, 85; Muslim, “Îmân”, 74, 75)

Günün Duası: Allahım! (haktan) ayrılmaktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlâktan sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, "Vitr",32 )

***

Günün Ayeti: Allah'ın varlığının delillerinden biri de şudur: Sen yeryüzünü boynu bükük (kupkuru) görürsün. On(un üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman kıpırdar kabarır. Şüphesiz ki, onu dirilten, elbette ölüleri de diriltir. Şüphesiz o, her şeye gücü hakkıyla yetendir. (Fussilet, 41/39)

Günün Hadisi: Müslüman, kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın. (Muslim, "Büyu", 9)

Günün Duası: Allah'ım! Her türlü övgü Sana mahsustur. Allah'ım! Senin bolca verdiğine mani olacak yoktur, kıstığını açacak da yoktur. Dalalette bıraktığına hidayet verebilecek yoktur, hidayet ettiğini de sapıtabilecek kimse yoktur. Men ettiğini verecek kimse yoktur, verdiğine de mani olacak kimse yoktur. Uzaklaştırdığını yakınlaştırabilecek yoktur, yakınlaştırdığını da uzaklaştıracak kimse yoktur... (Hakim, "De'avat", No:1898)

***

Günün Ayeti: Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. (Zâriyat, 51/56)

Günün Hadisi: Malı uğrunda öldürülen şehittir; kanı uğrunda öldürülen şehittir;dini uğrunda öldürülen şehittir; ailesi uğrunda öldürülen şehittir. (Abu Dawud, "Sünnet", 29; Al-Tirmidhi, "Diyât", 21)

Günün Duası: Allahım! Bizi bağışla, bize merhamet eyle, bizden razı ol, (amellerimizi) kabul eyle,bizi cennetine koy, bizi cehennemden kurtar ve bizim her halimizi ıslah eyle. (İbn Mâce, "Dua", 2)

***

Günün Ayeti: Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun. (Tevbe, 9/119)

Günün Hadisi: Sizden biriniz mal ve yaradılış yönünden kendisinden üstün birini görürse hemen ardından kendinden aşağı durumda bulunan kimselere baksın. (Al-Bukhari, "Rikak",36)

Günün Duası: ...Allah’ım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne ... (Buhârî, "De’avât", 60; Müslim, "Zikir", 70)

***

Günün Ayeti: Allah’ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah’a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. (Tegâbün, 64/11)

Günün Hadisi: Cehennem nefse hoş gelen şeylerle kuşatılıp örtülmüştür. Cennet ise zorluklar ve nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır. (Al-Bukhari, "Rikâk", 8; Muslim, "Cennet", 1)

Günün Duası: Ey Allah’ım! Senin rahmetini umuyorum, beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) nefsimle başbaşa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden başka... (Ebu Dâvûd , "Edeb", 110)

***

Günün Ayeti: Eğer karı-kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz, Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır.(Nisa, 4/35)

Günün Hadisi: Kıyamet günü insan beş şeyden hesaba çekilmedikçe bırakılmayacaktır. Ömrünü nerede tükettiğinden, gençliğini nerede geçirdiğinden, malını ...(Al-Tirmidhi, "Kıyâmet", 1)

Günün Duası: Kimi yüzlerin kara, kimi yüzlerin ak olacağı o günde, mahcup yüzlerimizi karartma Allah’ım!

***

Günün Ayeti: Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun…(Nisa, 4/135)

Günün Hadisi: Ademoğlu öldüğü zaman, amel defteri kapanır. Üç kimse bundan müstesnadır. Kesintisiz sadaka (sadaka-i câriye) meydana getirenler, topluma yararlı bir ilim (talebe/eser) bırakanlar ve kendisine hayır dua eden hayırlı çocuk yetiştirenler.

(Muslim, "Vasiyye", 14; Abu Dawud, "Vesâyâ", 14; Al-Nasa’i, "Vesâyâ", 8)

Günün Duası: Allah'ım! İbadetlerimizi hakkıyla yapabilmeyi nasip ve müyesser eyle.

***

Günün Ayeti: Ben cinleri ve insanları, başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım.(Zâriyât, 51/56.)

Günün Hadisi : Ebû Hüreyre’den (ra) nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ, her gece, gecenin son üçte biri kaldığında dünya semasına iner (rahmet nazarıyla bakar) ve şöyle buyurur: ‘Bana dua eden yok mu, duasını kabul edeyim! Benden isteyen yok mu, ona (dilediğini) vereyim! Benden mağfiret isteyen yok mu, onu bağışlayayım!’”(B6321 Buhârî, Deavât, 14)

Günün Duası: Allh’ım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve en güzel bir şekilde ibadet etmek konusunda bizlere yardım eyle!

***

Günün Ayeti: Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Ayın dolaşımı için de konak yerleri belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.(Yâsîn, 36/38-40)

Günün Hadisi: Ebû Bürde’nin, babasından naklettiğine göre ... Resûlullah (sav) başını gökyüzüne kaldırmış, ki sıklıkla başını gökyüzüne doğru kaldırırdı, sonra da şöyle buyurmuştur: “Yıldızlar, gökyüzünün güvenceleridir. Yıldızlar gitti mi, gökyüzüne vaad edilen (kıyamet) gelir...” (Müslim, Fedâilü’s-sahâbe, 207)

Günün Duası: Ey benim ve hilalin Rabbi Allah’ım! Hilâli üzerimize bereket, iman, esenlik ve İslâm ile doğur.

***

Günün Ayeti: Göklerde ve yerde kim varsa hep onundur. O'nun katındakiler ne ona ibadetten çekinir (ve büyüklenir) ne de yorgunluk (ve bıkkınlık) duyarlar. Hiç ara vermeksizin gece gündüz tespih ederler. (Enbiyâ, 21/19-20)

Günün Hadisi: Ebû Zer’den nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “Ben sizin görmediklerinizi görür, işitmediklerinizi duyarım. Gök sarsıldı. Nasıl sarsılmasın ki! Semada, bir meleğin Allah için secdeye kapanmadığı dört parmaklık bir yer dahi yoktur.” (İbn Mâce, Zühd, 19)

Günün Duası: Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru.

***

Günün Ayeti: Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline! Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler. Fakat, kendileri onlara bir şey ölçüp, yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.(Mutaffifîn, 83/1-3)

Günün Hadisi: Mümin, ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne dehayâsızdır.(Al-Tirmidhi,"Birr",48)

Günün Duası: Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!

(Mü'minûn, 23/118)

***

Günün Ayeti: Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir.(Lokman, 31/17)

Günün Hadisi: Rahim (akrabalık), Allah'ın rahmetinin eserlerindendir. Kim bu bağı koparmazsa, Allah ona merhamet eder. Kim onu koparırsa, Allah'da ondan ihsan ve rahmetini keser.(Al-Bukhari, "Edeb",13)

Günün Duası: Allahım! Her halimi ıslah eyle. Senden başka hiçbir ilah yoktur.

***

Günün Ayeti: Sabret! Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. (H\u00fbd, 11/115)

Günün Hadisi: İstanbul elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. (Ahmad ibn Hanbal, Müsned, IV,335)

Günün Duası: Allah'ım! Kabir azabından, nefsin vesvesesinden ve işlerin dağınıklığından Sana sığınırım. Allah'ım! Rüzgarın getirdiği afetin şerrinden Sana sığınırım. (Tirmiz\u00ee, "De'avat", 88)

***

Günün Ayeti: Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez. (H\u00fbd, 11/113)

Günün Hadisi: Allahım! Bizi bağışla, bize merhamet eyle, (ibadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı, dualarımızı) kabul eyle, bizi cennete koy, bizi cehennemden azat eyle, bütün işlerimizi ıslah eyle. (Ibn Abi Shaybah, "Dua", 135, No: 29342)

Günün Duası: Allah'ım! Altından kalkamayacağım borçtan, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları sevindirecek bir musibete d\u00fbçar olmaktan Sana sığınırım. (İbn Hıbban, "İstiaze", No:1027)

***

Günün Ayeti: Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. (Hucurat, 49/6)

Günün Hadisi: Allahım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et. (Muslim, "Zikir ve Dua", 35)

Günün Duası: Allah'ım! Kesin imandan sonra şüpheye düşmekten Sana sığınırım. Şeytanlara yakın olmaktan sana sığınırım ve din gününün azabından sana sığınırım. (İbn Eb\u00ee Şeybe, "Dua", 1, No: 29135)

***

Günün Ayeti: İman edenler ancak, Allah'a ve Peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. (Hucurat, 49/15)

Günün Hadisi: Allahım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet. (Al-Tirmidhi, "De'avat",89)

Günün Duası: Allah'ım! Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve tenasül uzvumun şerrinden Sana sığınırım. (Tirmiz\u00ee, "De'avat", 76; Nesa\u00ee, "İstiaze", 4, 27)

***

Günün Ayeti: Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır.Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. (Hucurat, 49/12)

Günün Hadisi: Allahım Recep ve Şaban ayını hakkımızda mübarek eyle! Bizi Ramazan ayına ulaştır! (Al-Tabarani, el-Mu'cemü'l-evsat, IV, 189)

Günün Duası: Allah'ım! Tembellikten, düşkünlük derecesinde yaşlılıktan, günahtan ve borç yükünden, kabir fitnesinden ve kabir azabından, cehennem fitnesinden ve cehennem azabından, zenginlik ve fakirlik şerrinden sana sığınırım. Fakirlik fitnesinden Sana sığınırım. Deccal Mesih'in fitnesinden sana sığınırım. Buhar\u00ee, "De'avat", 38; Nesa\u00ee, "İstiaze", 26\u201327)

***

Günün Ayeti: Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır.Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. (Hucurat, 49/12)

Günün Hadisi: Allahım Recep ve Şaban ayını hakkımızda mübarek eyle! Bizi Ramazan ayına ulaştır! (Al-Tabarani, el-Mu'cemü'l-evsat, IV, 189)

Günün Duası: Allah'ım! Tembellikten, düşkünlük derecesinde yaşlılıktan, günahtan ve borç yükünden, kabir fitnesinden ve kabir azabından, cehennem fitnesinden ve cehennem azabından, zenginlik ve fakirlik şerrinden sana sığınırım. Fakirlik fitnesinden Sana sığınırım. Deccal Mesih'in fitnesinden sana sığınırım. (Buhar\u00ee, "De'avat", 38; Nesa\u00ee, "İstiaze", 26\u201327)

***

Günün Ayeti: Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. (Hucurat, 49/10)

Günün Hadisi: Allahım! Bana kendi sevgini ve Senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Al-Tirmidhi, "De'avat", 73)

Günün Duası: Allah'ım! Senden başka ilah yoktur, Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, Sana hamd ederim, ben kötü bir fiil işledim ve nefsime zulmettim, bana merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın\u2026 (İbn Eb\u00ee Şeybe, "Dua", 19, No: 29242)

***

Günün Ayeti: Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. (Hicr, 15/99)

Günün Hadisi: Allahım! Bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. (Al-Tirmidhi, "De'avat", 70)

Günün Duası: Allah'ım! Sürçmelerimi / hatalarımı azalt, ayıplarımı / kusurlarımı ört, korkumu gider, bana taşkınlık edene karşı beni koru, zulmedene karşı bana yardım et ve bu konuda bana yardımını göster. (İbn Eb\u00ee Şeybe, "Dua", 42, No: 29389)

***

Günün Ayeti: Şüphesiz o Zikr'i (Kur'an'ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz. (Hicr, 15/9)

Günün Hadisi: Allahım! Ayakta iken beni İslam ile koru, otururken beni İslam ile koru, uyurken beni İslam ile koru, hakkımda hiçbir düşman ve hasetçinin isteğini yerine getirme. Perçeminden tuttuğun şeylerin şerrinden Sana sığınırım. Her türlü hayrı Senden isterim ki bütün hayırlar Senin elindedir. (Ibn Hibban, "Ed'ıye", No: 934)

Günün Duası: Allah'ım! Lütfundan bize rızık ver, bizi rızkından mahrum etme, bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap, katında bulunan nimetlere rağbetimizi artır ve bizi gönül zengini eyle. (İbn Eb\u00ee Şeybe, "Dua", 42, No: 29388)

***

Günün Ayeti: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder\u2026 (Haşr, 59/24)

Günün Hadisi: Allahım! (haktan) ayrılmaktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım. (Abu Dawud, "Vitr", 32; Al-Nasa'i, "İstiaze", 21)

Günün Duası: \u2026(Allah'ım!) Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden Sana sığınıyorum... (Hakim, "De'avat", No: 1914; bk. İbn Hıbban, "Ed'ıye", No: 869; İbn Eb\u00ee Şeybe, "Dua", 32, No: 29336)

***

Günün Ayeti: Eğer Biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik elbette sen Allah korkusundan o dağı boynunu eğerek paramparça olmuş görürdün. İşte Biz insanlara bu misalleri düşünsünler diye veriyoruz. (Haşr, 59/21)

Günün Hadisi: Allahım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet. (Al-Tirmidhi, "De'avat", 89)

Günün Duası: Allah'ım! Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin (dünya ve ahiretin) her türlü hayrını Senden istiyorum.Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin (dünya ve ahiretin) her türlü şerrinden Sana sığınıyorum\u2026 (Hakim, "De'avat", No: 1914; bk. İbn Hıbban, "Ed'ıye", No: 869; İbn Eb\u00ee Şeybe, "Dua", 32, No: 29336)

***

Günün Ayeti: Biz, bu Kitab'ı kullarımızdan seçtiklerimize miras olarak bahşettik: onlardan bazısı (günaha dalıp) kendilerine zulmeder; bazısı [doğru ile yanlış arasında] bir yol izler, bir kısmı da Allah'ın izniyle hayırlı işlerde başı çekenlerden olur: İşte bu en büyük fazilettir! (Fatır, 35/32)

Günün Hadisi: İnsanoğlu, kıyamet gününde; gençliğini nerede ve ne suretle harcadığından, yaptığı işleri ne maksatla yaptığından, malını nerede ve nasıl kazandığından, nerelere sarf ettiğinden, vücudunu ve sıhhatini nerede ve ne surette yıprattığından sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılmaz (Al-Tirmidhi, "Kıyamet",1)

Günün Duası: Allah'ım! Biz Peygamberin Muhammed (s.a.s.)'in Senden istediği hayırlı şeyleri istiyoruz.Yine Peygamberin Muhammed (s.a.s.)'in Sana sığındığı şeylerden biz de Sana sığınıyoruz\u2026 (Tirmiz\u00ee, "De'avat", 94)

***

Günün Ayeti: Şımarıp böbürlenmek, insanlara gösteriş yapmak ve (halkı) Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar (Mekke müşrikleri) gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatıcıdır. (Enfal, 8/47)

Günün Hadisi: Müslüman olan, kendisine yeteri kadar rızık verilen, Allah'ın kendisine verdiği nimete kanaat eden kimse şüphesiz kurtuluşa ermiştir. (Muslim, "Zekat", 125; Al-Tirmidhi," Zühd",35; Ibn Majah, "Zühd", 9).

Günün Duası: ...Allah'ım! Senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı ol, hayır ve ... (Hakim, "De'avat", No:1911)

***

Günün Ayeti: Allah'a ve Res\u00fbl'üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. (Enfal, 8/46)

Günün Hadisi: Zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğuyladır. (Al-Bukhari, "Rikak", 5)

Günün Duası: ...(Allah'ım!) Duamı kabul eyle. Allah'ım! Senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceler istiyorum\u2026 (Hakim, "De'avat", No:1911)

***

Günün Ayeti: Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız? (En'am, 6/32)

Günün Hadisi: Şerrinden komşusunun emin olmadığı kimse cennete giremez. (Muslim, "İman", 73)

Günün Duası: ...Allah'ım! Ayıplarımı ört ve korkularımı gider. Allah'ım! Beni, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden (gökten) gelecek tehlikelere karşı koru, altımdan (yerden) tehlikelerden Senin azametinle sığınırım. (Hakim, "De'avat", No:1902 ; İbn Hıbban, "Ed'ıye", 961; İbn Eb\u00ee Şeybe, Dua, 22, No:29269)

***

Oku, yaradan Rabbinin adıyla...

Hareketsizlik idrar kaçırma problemlerine davetiye çıkarıyor

Akkuş'dan, kadın cinayeti ve şiddetine  karşı ‘WhatsApp Grubu'  Önerisi

a

İslam şuuru olmayanlar rahatsız oldu

Oku, yaradan Rabbinin adıyla...

Dinimizde erkeğin altın takması neden haram?
İşlerin rast gitmesi için okunacak dua ve sureler...
Kudret narı nasıl tüketilir?
Mide bulantısına ne iyi gelir?
Sarımsak yağının faydaları nelerdir?
Biberiye çayının faydaları nelerdir?
Hac suresi, Hac suresinin okunuşu ve anlamı
Enam suresinin faziletleri ve faydaları
Enam suresinin nüzul sebebi...
Enam suresinin okunuşu nasıldır?
Testis kanserinin belirtileri nelerdir?
Çökertme kebabı nasıl yapılır?
Çikolata dolgulu kurabiye nasıl yapılır?
Esmaül Hüsna'dan El Kebir zikrinin faziletleri
Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatlarında son durum...(05.08.2020)