Günün ayeti, hadisi ve duası

Güncelleme: 24.06.2020 10:41

Her gün bir Ayet-i Kerime, bir Hadis-i Şerif ve bir duayı sayfamızda okuyabilirsiniz. Günün ayetini, hadisini ve duasını siz okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Günün Ayeti: İman edip salih ameller işleyenler cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. (Bakara, 2/82)

Günün Hadisi: Allahım! Senden hidayet, takva, (sorumluluk bilinci) iffet ve (gönül) zenginliği isterim.
(Muslim, "Zikir",72)

Günün Duası: Allah'ım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et. (Müslim, "Zikir ve Dua", 35)

***

Günün Ayeti: Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez. Hiçbir kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz, \ufb01dye alınmaz. Onlara yardım da edilmez. (Bakara, 2/48)

Günün Hadisi: Allahım! Nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin (nimet ve sağlığın) bozulmasından,ansızın cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım.(Muslim, "Zikir",96)

Günün Duası: Allah'ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. (Hakim, "De'avat,"No:1878)

***

Günün Ayeti: Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır... (Bakara, 2/286)

Günün Hadisi: Allahım! Mal, aile, çocuk olarak insanlara verdiklerinin hayırlısını dilerim, sapıtan ve saptıranları değil. (Al-Tirmidhi, "De'avat",124 )

Günün Duası: Allah'ım! Bana öğrettiğin ilim ile beni faydalandır. Dualardan, bana fayda verecek ilmi bana öğret ve benim ilmimi artır. Her hal üzere Allah'a hamd olsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. (Tirmizi, "De'avat", 130)

***

Günün Ayeti: Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır... (Bakara, 2/286)

Günün Hadisi: Allahım! Mal, aile, çocuk olarak insanlara verdiklerinin hayırlısını dilerim, sapıtan ve saptıranları değil. (Al-Tirmidhi, "De'avat",124 )

Günün Duası: Allah'ım! Bana öğrettiğin ilim ile beni faydalandır. Dualardan, bana fayda verecek ilmi bana öğret ve benim ilmimi artır. Her hal üzere Allah'a hamd olsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. (Tirmizi, "De'avat", 130)

***

Günün Ayeti: Öyle bir günden sakının ki, o gün hepiniz Allah'a döndürülüp götürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacaktır. (Bakara, 2/281)

Günün Hadisi: Allahım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım. (Abu Dawud, "Salat",367)

Günün Duası: Allah'ım! Bana kendi sevgini ve Senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizu, "De'avat", 73)

***

Günün Ayeti: Şüphesiz o Zikr’i (Kur’an’ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz. (Hicr, 15/9)

Günün Hadisi: Allahım! Ayakta iken beni İslâm ile koru, otururken beni İslâm ile koru, uyurken beni İslâm ile koru, hakkımda hiçbir düşman ve hasetçinin isteğini yerine getirme. Perçeminden tuttuğun şeylerin şerrinden Sana sığınırım. Her türlü hayrı Senden isterim ki bütün hayırlar Senin elindedir. (Ibn Hibban, "Ed’ıye", No: 934)

Günün Duası: Allah’ım! Lütfundan bize rızık ver, bizi rızkından mahrum etme, bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap, katında bulunan nimetlere rağbetimizi artır ve bizi gönül zengini eyle. (İbn Ebî Şeybe, "Dua", 42, No: 29388)

***

Günün Ayeti: Kim bir iyilik yaparsa ona on katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. (En’âm, 6/160)

Günün Hadisi: Sizden her kim, bir hurmanın yarısı ile de olsa kendini ateşten korumaya gücü yeterse bunu yapsın. (Muslim, " Zekat",66)

Günün Duası: Allah’ım! Dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve âfiyet istiyorum. Allah’ım! Açıklarımı ört, korkularımı gider ve bana güven ver…
(Hâkim, "De’avât", No:1902 ; İbn Hıbbân, "Ed’ıye", 961; İbn Ebî Şeybe, Dua, 22, No:29269)

***

Günün Ayeti: O gün zalim kişi, (çaresizlik içinde) ellerini ısırıp şöyle diyecektir: Keşke ben de Peygamber’le beraber bir yol tutsaydım! (Furkan, 25/27)

Günün Hadisi: Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (müslüman) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir... (Al-Bukhari, "Mezâlim", 3; Muslim, “Birr”,58)

Günün Duası: ...Rabbim! Tövbemi kabul et, günahımı temizle, duamı kabul buyur, delilimi sabit kıl, dilimi doğru yap, kalbime hidayet ver, göğsümün kin ve hasedini çıkar. (Tirmizî, "De’avât", 114; İbn Hıbbân, "Ed’ıye", No: 947; İbn Ebî Şeybe, "Dua", 42, No: 29381)

***

Günün Ayeti: Ey iman edenler! Allah’a ve Resûlü’ne itaat edin ve işittiğiniz hâlde (Kur’an’dan) yüz çevirmeyin. (Enfâl, 8/20)

Günün Hadisi: İman, yetmiş (veya altmış) küsur şubedir. En üstünü Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur) sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandan bir şubedir. (Al-Bukhari, “Îmân”, 3; Muslim, “Îmân”, 57, 58)

Günün Duası: Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açıyorum. (Ebu Dâvûd, "Savm", 22)

***

Günün Ayeti: …Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır. Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir… (En’âm, 6/164)

Günün Hadisi: Gıybet; kardeşini hoşlanmayacağı bir şekilde anmandır. Kendisine dendi ki; ey Allah’ın elçisi, belirttiğim haslet andığım kişide var ise, Peygamberimiz şöyle buyurdu; eğer senin belirttiğin haslet onda var ise sen onun arkasından konuşmuş olursun ama o özellik kendisinde yoksa , ona iftira atmış olursun. (Muslim, "Adab",70)

Günün Duası: Allah’ım! Yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir. (Ahmed b.Hanbel, Müsned, I, 403)

***

Günün Ayeti: Kur’an’ın ne önünden, ne de ardından batıl sokulabilir. (Çünkü o), sonsuz hikmet sahibi ve bütün övgülere layık olan Allah tarafından indirilmiştir.(Fussilet, 41/42)

Günün Hadisi: Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki; ben (Allah Teâlâ) komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim. (Al-Bukhari, “Edeb”, 28; Muslim, “Birr”,140, 141)

Günün Duası: Allah’ım! Helâl olan nimetlerinle yetinmemi,haramlardan müstağni olmamı ihsan eyle, fazlı kereminle beni Senden başkasına muhtaç eyleme. (Hakim, "Deavat", No: 1973)

***

Günün Ayeti: Mallarını gece gündüz; gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. (Bakara, 2/274)

Günün Hadisi: Allahım! Kalplerimizi birleştir. Aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından da gizlisinden de uzaklaştır. (Abu Dawud, "Salât",182)

Günün Duası: Allah’ım! Ayakta iken beni İslâm ile koru, otururken beni İslâm ile koru, uyurken beni İslâm ile koru, hakkımda hiçbir düşman ve hasetçinin isteğini yerine getirme. Perçeminden tuttuğun şeylerin şerrinden Sana sığınırım. Her türlü hayrı Senden isterim ki bütün hayırlar Senin elindedir. (İbn Hıbban, "Ed’ıye", No: 934)

***

Günün Ayeti: Hayır, öyle değil! Kim ‘ihsan’ derecesine yükselerek özünü Allah’a teslim ederse, onun mükâfatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir. (Bakara, 2/112)

Günün Hadisi: Allahım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim… (Al-Tirmidhi, “De'avât”, 73)

Günün Duası: Allahım! Nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin (nimet ve sağlığın) bozulmasından,ansızın cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım. (Müslim, "Zikir",96; Ebû Dâvûd, "Salât", 367)

***

Günün Ayeti: Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. (A’lâ, 86/14-15)

Günün Hadisi: ...Allah’a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun… (Al-Bukhari, “Edeb”, 31, 85; Muslim, “Îmân”, 74, 75)

Günün Duası: Allahım! Açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık, ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Çünkü hainlik, ne kötü bir sırdaştır. (Ebû Dâvûd, "Salât", 367; Nesâî, "İstiâze", 19; İbn Mâce, "Etime", 53)

***

Günün Ayeti: Şüphesiz bize kavuşacağını ummayan ve dünya hayatına razı olup onunla yetinerek tatmin olan kimseler ile âyetlerimizden gafil olanlar var ya işte onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden, varacakları yer ateştir. (Yûnus, 10/7-8)

Günün Hadisi: Bir müslümanın, din kardeşini üç gün üç geceden fazla terkedip küs durması helâl değildir: İki müslüman karşılaşırlar biri bir tarafa öteki öbür tarafa döner. Halbuki o ikisinin en iyisi önce selâm verendir. (Al-Bukhari, "Edeb", 62, "İsti'zân", 9; Muslim, "Birr", 23, 25, 26; Abu Dawud, "Edeb", 47; Al-Tirmidhi, "Birr", 21, 24)

Günün Duası: Allahım! Bana kendi sevgini ve Senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, "De’avât",73)

***

Günün Ayeti: Ebû Leheb’in elleri kurusun! Kurudu zaten.Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı başka şeyler. O, alev alev yanan ateşe atılacak! Dedikodu ... (Tebbet, 111/1-5)

Günün Hadisi: Her sabah yeryüzüne iki melek iner. Biri: -Ya Rabbi, infak edip iyilik edenin malının yerine yenisini ver, der. Diğeri de: -Ya Rab cimrilik ... (Al-Bukhari, "Zekat", 27; Muslim, "Zekat", 57)

Günün Duası: Allah'ım! Hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan arındır. (Nesaî, "Taharet", 49; Ayrıca bk. Buhârî, "De’avât", 38, 43-45;Müslim, "Zikir", 49)

***

Günün Ayeti: Andolsun ki Biz, onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. (Duhan, 44/3)

Günün Hadisi: Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda savaşıp öldürülmeyi, sonra diriltilip yine öldürülmeyi, sonra diriltilip yine öldürülmeyi ne kadar çok isterdim. (Al-Bukhari, "Cihad", 7 )

Günün Duası: Allah'ım! Hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet et, afiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da afiyet ver, yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et, bana verdiğin nimetleri bereketli kıl... (İbn Hıbban, "Ed'ıye", No: 945)

***

Günün Ayeti: Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. (Cuma, 62/8)

Günün Hadisi: Bizi aldatan bizden değildir. (Muslim, , 164)

Günün Duası: Allah'ım! Günahlarımızı, yaptığımız haksızlıkları, saçmalıklarımızı, bilerek ve ciddi olarak yaptıklarımızıbağışla, bunların hepsi bizde mevcuttur. Hakim, "De'avat",No:1916)

***

Günün Ayeti: Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, Allah'ın gökten rızık (sebebi olarak yağmur) indirip, onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır. (Casiye, 45/5)

Günün Hadisi: Allahın adıyla Onun adıyla (hareket edildiğinde) yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. (Al-Tirmidhi, "De'avat",13 )

Günün Duası: Allah'ım! Gizli olarak işlediğim günahlarımı, açıktan işlediğim günahlarımı, hataen işlediğim ve bilerek yaptığım günahlarımı, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. (Hakim, "De'avat", No: 1880; İbn Ebu Şeybe, "Dua", 15,No: 29228)

***

Günün Ayeti: Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır.(Casiye, 45/4)

Günün Hadisi: Allahım, ey insanların Rabbi! Sıkıntıyı gider, şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hastalık nedir bırakmasın. (Al-Bukhari, "Tıb",37)

Günün Duası: Allah'ım! Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım. (Müslim, "Zikir", 73;Ebu Davud,"Salat", 367;Nesau, "İstiaze", 2)

***

Günün Ayeti: Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Casiye, 45/4)

Günün Hadisi: Allahım, ey insanların Rabbi! Sıkıntıyı gider, şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hastalık nedir bırakmasın. (Al-Bukhari, "Tıb",37)

Günün Duası: Allah'ım! Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım. (Müslim, "Zikir", 73;Ebu Davud,"Salat", 367;Nesau, "İstiaze", 2)

***

Günün Ayeti: Kim salih bir amel işlerse kendi lehine işlemiş olur. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. (Casiye, 45/15)

Günün Hadisi: Allahım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım. (Muslim, "Zikir", 65, 66 )

Günün Duası: Allah'ım! Bütün işlerimin sonucunu güzel eyle, beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından koru. (İbn Hıbban, "Ed'ıye", No: 949;el-Heysemi, "Ed'ıye", 33, No: 17390; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/181)

***

Günün Ayeti: İman edip salih ameller işleyenlere, zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. (Büruc, 85/11)

Günün Hadisi: Allahım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. (Abu Dawud, "Edeb",110)

Günün Duası: Allah'ım! Bizi bağışla, bize merhamet eyle, (ibadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı, dualarımızı) kabuleyle, bizi cennete koy, bizi cehennemden azat eyle, bütün işlerimizi ıslah eyle. (İbn Ebi Şeybe, "Dua", 135, No: 29342)

***

Günün Ayeti: Şüphesiz inanmış erkeklerle inanmış kadınlara işkence edip sonra tevbe de etmeyenlere cehennem azabı ve (orada) yanma cezası vardır. (Büruc, 85/10)

Günün Hadisi: Allahım! Seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. (Abu Dawud, "Salat",361)

Günün Duası: Allah'ım! Beni iyilik işledikleri zaman sevinen ve kötülük yaptıkları zaman bağışlanma dileyen kullarından eyle. (İbn Mace, "Edeb", 57)

Günün Ayeti: Halbuki onlara, ancak dini Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O'na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir. (Beyyine, 98/5)

Günün Hadisi: Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır. (Al-Tirmidhi, "Rada', 11; Ibn Majah, "Nikah", 50)

Günün Duası: Allah'ım! Beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırmaktan vazgeç ve beni affet, şüphesiz Sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. (İbn Ebi Şeybe, "Dua", 1, No: 29148)

***

İHH

Oku, yaradan Rabbinin adıyla...

Kardeseli

Bursa İngilizce kursu

Evmia.com Aradığınız Hizmeti Size Her Koşulda Sunuyor!

Onaylı Profil Sitesi İle Takipçi Satın Al

Meryem suresinin nüzul sebebi..
Meryem suresinin okunuşu nasıldır?
Kabir ziyaretinde okunacak dua sureler
Çikolatalı kurabiye nasıl yapılır?
Meme kanserinin belirtileri nelerdir?
Esmaül Hüsna'dan El Muiz zikrinin faziletleri
Kötü insanların şerrinden korunmak için okunacak dua ve sureler...
Evde köpek beslemek neden haram?
Ahzab suresi, Ahzab suresinin okunuşu ve anlamı
Taha suresinin nüzul sebebi...
Taha suresinin faziletleri nelerdir?
Taha suresinin okunuşu nasıldır?
Rahim ağzı kanserinin belirtileri nelerdir?
Sıvı yağlı kurabiye nasıl yapılır?
Esmaül Hüsna'dan Er Rafi zikrinin fazileletler
Ayetel Kürsi okumanın faziletleri nelerdir?