Günün ayeti, hadisi ve duasını okumadan güne başlamayın

Güncelleme: 23.06.2020 00:39

Sayfamızda her gün bir Ayet, bir hadis ve bir dua yayınlıyoruz. Allah Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği salihler, Müminler gibi yaşamayı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in ahlakı ile ahlaklanmayı cümlemize nasip etsin...

Günün Ayeti: Mallarını gece gündüz; gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. (Bakara, 2/274)

Günün Hadisi: Allahım! Kalplerimizi birleştir. Aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından da gizlisinden de uzaklaştır. (Abu Dawud, "Salat",182)

Günün Duası: Allah'ım! Ayakta iken beni İslam ile koru, otururken beni İslam ile koru, uyurken beni İslam ile koru, hakkımda hiçbir düşman ve hasetçinin isteğini yerine getirme. Perçeminden tuttuğun şeylerin şerrinden Sana sığınırım. Her türlü hayrı Senden isterim ki bütün hayırlar Senin elindedir. (İbn Hıbban, "Ed'ıye", No: 934)

***

Günün Ayeti: İyilik etmemek, takvaya sarılmamak, insanlar arasını ıslah etmemek yolundaki yeminlerinize Allah'ı siper yapmayın. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bakara, 2/224)

Günün Hadisi: Şüphesiz, sizin kanlarınız ve mallarınız; bu gününüzün, bu ayınızın ve bu beldenizin haram olduğu gibi birbirinize haramdır. (Al-Bukhari, "İlim", 37; "Hacc", 132)

Günün Duası: Rabbim! Bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun... (Buhari, "De'avat", 60; Müslim, "Dua", 70)

***

Günün Ayeti: Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (İslam'a) girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır. (Bakara, 2/208)

Günün Hadisi: Kişi sevdiği ile beraberdir. (Al-Bukhari, "Edeb", 96; Muslim, "Bir"r, 165)

Günün Duası: Ey Allahım! Senin rahmetini umuyorum, beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) nefsimle başbaşa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden başka ilah yoktur. (Ebu Davud , "Edeb",110)

***

Günün Ayeti: İyilik etmemek, takvaya sarılmamak, insanlar arasını ıslah etmemek yolundaki yeminlerinize Allah'ı siper yapmayın. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. (Bakara, 2/224)

Günün Hadisi: Şüphesiz, sizin kanlarınız ve mallarınız; bu gününüzün, bu ayınızın ve bu beldenizin haram olduğu gibi birbirinize haramdır. (Al-Bukhari, "İlim", 37; "Hacc", 132)

Günün Duası: Rabbim! Bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun... (Buhari, "De'avat", 60; Müslim, "Dua", 70)

***

Günün Ayeti: Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah’ın azabı çetindir. (Haşr, 59/7)

Günün Hadisi: Allahım! (rahmetini) umarak, (azabından) korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. (Al-Bukhari, “Vudu”, 75, “De'avât”, 6, 9; Muslim, “Zikir”, 56)

Günün Duası: (Allah'ım!) Kulun ve Peygamberin Muhammed (s.a.s)’in istediği şeyleri Senden istiyorum. Kulun ve Peygamberin Muhammed (s.a.s.)’in Sana sığındığı şeylerden ben de Sana sığınıyorum. Hakkımda hükmettiğin işlerin sonucunu hayır yapmanı istiyorum. (Hâkim, "De’avât", No: 1914; bk. İbn Hıbbân, "Ed’ıye", No: 869; İbn Ebî Şeybe, "Dua", 32, No: 29336)

***

Günün Ayeti: Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız O’na teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele! (Hac, 22/34)

Günün Hadisi: Sizden bir kimse mescide girdiğinde oturmadan önce iki rekât namaz kılsın. (Muslim, "Salatül-Müsafirin", 69)

Günün Duası: ...Allah’ım! Müslümanlar olarak canımızı al, Müslümanlar olarak dirilt, rezil olmadan ve fitneye uğramadan sâlih kullarının arasına dâhil eyle… (Hâkim, "De’avât", No:1898)

***

Günün Ayeti: Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi. (Fil, 105/1-5)

Günün Hadisi: Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple rahatsızlanır. (Al-Bukhari, "Edeb",27; Muslim, "Birr", 66)

Günün Duası: Rabbim! Bana yardım et, aleyhime olan şeylere yardım etme. Bana zafer ver, aleyhime zafer verme. Lehime tertip kur, aleyhime tertip kurma. Bana hidayet et ve hidayeti bana kolaylaştır. Bana zulmeden kimseye karşı yardım et... (Tirmizî, "De’avât", 114; İbn Hıbbân, "Ed’ıye", No: 947; İbn Ebî Şeybe, "Dua", 42, No: 29381)

***

Günün Ayeti: Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah’a güzel bir borç verenler var ya, (verdikleri) onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır. (Hadîd, 57/18)

Günün Hadisi: Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de Cennet’e götürür. Kişi doğru söyleye söyleye sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de Cehennem’e götürür. Kişi yalan söyleye söyleye kezzâb (çok yalancı) diye yazılır. (Al-Bukhari, Edeb, 69; Muslim, “Birr”,103, 104)

Günün Duası: Allah'ım! Sen benim Rabbimsin! Sen'den başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Senin kulunum; gücüm yettiğince (ezelde) sana verdiğim sözümde ve vaadimde durmaktayım... (Buhârî,"De’avât", 2, 15)

***

Günün Ayeti: ...Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir. (En’âm, 6/162)

Günün Hadisi: Gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hakim olabilen kimsedir. (Muslim, "Birr", 30 )

Günün Duası: Allah’ım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım.(Müslim, "Zikir",65, 66)

***

Günün Ayeti: Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, Allah’ın gökten rızık (sebebi olarak yağmur) indirip, onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır. (Câsiye, 45/5)

Günün Hadisi: Allahın adıyla Onun adıyla (hareket edildiğinde) yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. (Al-Tirmidhi, "De'avât",13 )

Günün Duası: Allah’ım! Gizli olarak işlediğim günahlarımı, açıktan işlediğim günahlarımı, hatâen işlediğim ve bilerek yaptığım günahlarımı, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. (Hâkim, "De’avât", No: 1880; İbn Ebî Şeybe, "Dua", 15,No: 29228)

***

Günün Ayeti: …Ey İman edenler! Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki Allah, her bakımdan zengindir, övülmeye layıktır. (Bakara, 2/267)

Günün Hadisi: Allahım! Hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan arındır. (Muslim, "Zikir", 49)

Günün Duası: Allah’ım! (rahmetini) umarak, (azabından) korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. (Buhârî, "Vudu", 75, "De’avât", 6, 9; Müslim, "Zikir", 56)

***

Günün Ayeti: İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. (Ankebût, 29/7)

Günün Hadisi: Allahım! Biz, bu yolculuğumuzda Senden iyilik ve takva, bir de hoşnut olacağın ameller işlemeyi nasip etmeni dileriz. Allahım! Yolculuğumuzu kolay kıl ve uzağını yakın et!.
(Muslim, “Hac”, 425; Abu Dawud, “Cihad”, 79; Al-Tirmidhi, “Deâvât”, 47)

Günün Duası: Allahım! Mal, aile, çocuk olarak insanlara verdiklerinin hayırlısını dilerim, sapıtan ve saptıranları değil.
(Tirmizî, "De’avât", 124)

***

Günün Ayeti: Muhammed, sizden hiç kimsenin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. (Ahzâb, 33/40)

Günün Hadisi: (Din) kardeşinle (gereksiz) tartışmaya girme, onunla (incitici biçimde) şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme. (Al-Tirmidhi, "Birr and Sıla",58)

Günün Duası: Allah’ım! Dinimi güzelce yaşat ki o benim güvencemdir. Dünyamı düzelt ki o benim geçim kaynağımdır. Ahiretimi hazırla ki o benim son durağımdır. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle. (Müslim, "Zikir", 71)

***

Günün Ayeti: Kur’an okunduğu zaman, ona kulak verip sessizce dinleyin ki size merhamet edilsin. (A’râf, 7/204)

Günün Hadisi: Allahım! Mal, aile, çocuk olarak insanlara verdiklerinin hayırlısını dilerim, sapıtan ve saptıranları değil. (Al-Tirmidhi, “De'avât”, 124)

Günün Duası: Allah’ım! Mal, aile, çocuk olarak insanlara verdiklerinin hayırlısını dilerim, sapıtan ve saptıranları değil. (Tirmizî, "De’avât", 124)

***

Günün Ayeti: Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah’ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah’a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. (Yûnus, 10/6)

Günün Hadisi: Münafığın alameti üçtür. Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edilince hıyanet eder. (Al-Bukhari, "Îmân",23)

Günün Duası: Allahım! (haktan) ayrılmaktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlâktan sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, "Vitr",32)

***

Günün Ayeti: Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun… (Tahrim, 66/6)

Günün Hadisi: Resulullah (s.a.v)’a bir adam gelerek şöyle dedi: - Ey Allah'in elçisi! Hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? Hz. Peygamber de şöyle buyurdu: Sağlığın yerinde olup malına düşkün oldugun, fakirlikten korkup zenginliğe tamah ettigin halde verdiğin sadakanın sevabı daha buyüktür. (Bu işi) can boğaza gelip de 'falana şu kadar', 'filana bu kadar' demeye bırakma. Zaten o mal vârislerden şunun veya bunun olmuştur. (Al-Bukhari, "Zekât", 11; Muslim, "Zekât", 92)

Günün Duası: Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, Cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, "Vitr", 32)

***

Günün Ayeti: O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar! Allah’a arınmış bir kalp ile gelen başka. (Şu’arâ, 26/88-89)

Günün Hadisi: Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki; ben (Allah Teâlâ) komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim. (Al-Bukhari, "Edeb", 28; Muslim," Birr", 140, 141)

Günün Duası: Rûhumun senden ilâhî, şudur ancak emeli: Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli; Bu ezanlar ki şehâdetleri dinin temeli. Ebedî yurdumun ... Mehmet Akif ERSOY

***

Günün Ayeti: Mallarını gece gündüz; gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. (Bakara, 2/274)

Günün Hadisi: Allahım! Kalplerimizi birleştir. Aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından da gizlisinden de uzaklaştır. (Abu Davud, "Salat",182)

Günün Duası: Allah'ım! Ayakta iken beni İslam ile koru, otururken beni İslam ile koru, uyurken beni İslam ile koru, hakkımda hiçbir düşman ve hasetçinin isteğini yerine getirme. Perçeminden tuttuğun şeylerin şerrinden Sana sığınırım. Her türlü hayrı Senden isterim ki bütün hayırlar Senin elindedir. (İbn Hıbban, "Ed'ıye", No: 934)

***

ITO

Yardımeli

Elementlerine Göre Burçlar ve Özellikleri

Çare Derneği, Kurban hisselerini almaya başladı!

İHH

Vuslat Derneği 4 Kıta 20 Ülkede Kurban Organizasyonu Gerçekleştiriyor

Mide ağrısı nasıl geçer?
Çocuklarda öksürüğe ne iyi gelir?
İslam'da kumar ve şans oyunları oynamak neden haram?
Lokman suresi, Lokman suresinin okunuşu ve meali
Kehf suresinin faziletleri ve faydaları
Kehf suresinin nüzul sebebi...
Kehf suresinin okunuşu nasıldır?
Uykusunda korkanlara okunacak dua ve sureler
Lavantalı kurabiye nasıl yapılır?
Göz kanserinin belirtileri nelerdir?
Esmaül Hüsna'dan El Müzil zikrinin faziletleri
Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatlarında son durum...(13.07.2020)
Dolar ne kadar? 13.07.2020
Saçtaki egzama nasıl geçer?
Nabız yüksekliği neden olur?