Her şeyi işiten Es Semi Esmaül Hüsnası faziletleri

Güncelleme: 14.02.2020 18:03

Allah'ın 99 esmasını içeren Esmaül Hüsnadaki ismiler hem maddi hem manevi hastalıklar için tesbih ediliyor. Peki Es Semi Esmaül Hüsnasi ne için okunur? Es Semi ne demektir? Es Semi Esmaül Hüsnası hangi vakitlerde zikir edilmelidir? Es Semi Esmaül Hüsnasının ebced değeri nedir? İşte "Her şeyi en iyi işiten" anlamına gelen Es Semi ismi ile ilgili bilmeniz gerekenler...   

Allah'ın 99 esmasını içeren Esmaül Hüsnadaki ismiler hem maddi hem manevi hastalıklar için tesbih ediliyor. Peki Es Semi Esmaül Hüsnasi ne için okunur? Es Semi ne demektir? Es Semi Esmaül Hüsnası hangi vakitlerde zikir edilmelidir? Es Semi Esmaül Hüsnasının ebced değeri nedir? İşte "Her şeyi en iyi işiten" anlamına gelen Es Semi ismi ile ilgili bilmeniz gerekenler...                  

Es-Semi: "Her şeyi en iyi işiten."

ES-SEMİ; Her şeyi hakkıyla işiten, gizli açık, sesli sessiz, küçük büyük, her varlığın bütün seslerini ve hareketlerini duyan, her sesi, her yalvarışı ve yakarışı dinleyip işiten.

Es-Semi’ ism-i şerifi ‘her şeyi hakkıyla işiten’ anlamına gelir. Kelime manasıyla ‘Sem’ yani ‘işitmek’ kökünden türemiştir.

İşiten, duyan, gizli olan her şeyi tamamiyle bilen Allahü Teâla “SEMİ’DİR”

Es-Semî Esmasının Anlamı : Gizli açık her şeyi  hakkıyla işiten, her şeyi en iyi işiten, duaları kabul  işiten ve duyan. İşitme  kuvvetine sahip olan ve yarattığı varlıklara işitme gücü veren, yaratıklarının hitaplarını işiten ve anlayan.

Es-Semi esmasının ebced değeri, zikir sayısı:

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 180
Zikir günü ; Perşembe
Zikir saati ; Müşteri (Sabah erken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında gece yarısı)

Es-Semî esmanın zikir adedi 180 adettir.Zikir saati Müşteri: Günü Perşembedir.

“Şüphesiz Allah, isitendir, görendir.” (Mümin suresi 20)

“Allah işitendir, görendir.” (Nisa Suresi, 134)

Namazda rükudan kalkarken
“Semiallahu limen hamideh”

سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

“Allah, kendisine hamd edenleri işitir”

Rabbenâ lekelhamd : Rabbimiz, hamd sanadır.

Es-Semî  ism-i şerifi Cenab-ı Hakkın sübuti sıfatlarından birisidir. Yani işiten ve yarattığı varlıklara işitme özelliği verendir. O’nun işitmesi kulakla değil, kendine özgü kudretledir. Cenab-ı Hak kainatta bütün varlıkların seslerini bir anda işitir ve duyar.
Cenab-ı Hakkın gizli veya açık söylenen her sözü işitir…  O’nun işitmesi bütün sesleri kuşatmıştır. Varlıkların seslerini asla birbirine karıştırmaz ve şaşırmaz. Birinin sesini işitmek, ötekinin sesini de işitmeye mani olmaz.

Es-Semî : السميع

 Yâ Semî : يَا سَم۪يعُ

Es-Semî isminin Özellikleri, Faziletleri ve Faydaları:
Es-Semî  ism-i şerifi zikrine devam eden kimsenin her türlü dileği ve duası kabul olur. İstediğine kavuşur.

5 vakit namazdan sonra 180 kere “Ya Semî’ celle celâlühû” zikrine devam edenin bütün duaları kabul olunur.

Her gün 540 kere “Ya Semî’, Ya Basîr celle celâlühû” zikrine devam edenin ilmi 
Her gün 180 kere “Ya Semî celle celâlühû” ism-i şerifinin zikrine devam eden kimseyi herkes dinler, sözü geçerli olur, mesleğinde ilerler.

Es-Semi ismi şerifi, sözün insanların yanında dinlenmesi ve duanın Cenab-ı Allah tarafından kabul olması için “Ya Semiu Celle Celalühü” diyerek 180 kere okunur.

Perşembe günü Duha namazından sonra Es-Semi ismi şerifini 500 kere okuyanın, duası kabul olunur. Devamlı okumayı vird edinen kulak rahatsızlığı görmez.

Es-Semi ismi şerifini, kendine mahsus saatinde okuyan ve okumaya adet haline getiren kimseye, dost veya düşman, kadın veya erkek herkesten iyi ve doğru, sevindirici haberler gelir. İstediği şeye kavuşur.

Herhangi bir kimsenin kalbini kazanmak niyetiyle, Es-Semî  ism-i şerifini aradaki soğukluk, kin, nefret ve düşmanlık gibi hususlar bile olsa bunların giderilmesi  niyeti ile, seher vakti 18.000 defa “YA SEMİ” diye zikreden ve her yüz okumasında istediği kimsenin isteğinin yerine gelmesi için dilekte bulunan kimse, istediği kişinin kalbini etkisi altına alır. Kendine bağlar. Sevgi ve ilgi hasıl olur.

Es-Semi Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı
Es-Semi ismi şerifi, sözün insanların yanında dinlenmesi ve duanın Cenab-ı Allah tarafından kabul olması için “Ya Semi Celle Celalühü” diyerek 180 kere okunur.
Kim, Perşembe günü duha namazından sonra Es-Semi ismi şerifini 500 kere okusa, duası kabul olunur. Çok çok okuyan kulak rahatsızlığı görmez.
Bu ismi,kendine mahsus saatinde okuyan ve okumaya adet haline getiren kimsye ,dost veya düşman ,kadın veya erkek herkesten iyi ve doğru,sevindirici haberler gelir.İstediği şeye kavuşur.
Zikrine devam eden kimsenin her türlü dileği ve duası kabul olur.İstediğine kavuşur.
Kulağında sağırlık hasıl olan kişi,bir salı günü bu simi şerifi temiz bir hatme yaprağına yazıp,halis badem yağı ile bozarak o yağdan kulağına damlatırsa Allah’ın izni ile iyileşir.

Misakı Milli nedir?

Oku, yaradan Rabbinin adıyla...

Esmaül Hüsna'dan El Vedud isminin manası ve faziletleri

Felak suresinin faziletleri
Vakıa suresinin faziletleri

El Azim Esmaül Hüsnası faziletleri

Ayetel Kürsi'nin faziletleri

Nas suresinin faziletleri