İşlerin rast gitmesi için okunacak dua

Güncelleme: 26.03.2020 13:24

Her işe dua ile başlanmalı. İşlerin rast gitmesi ve hayırla sonuçlanması için dua edilmeli. Dua ile her yol açılır, güzelleşir. Peki işlerin rast gitmesi için okunacak dualar nelerdir? İşte işlerin rast gitmesi için okunacak dualar...

Her işe dua ile başlanmalı. İşlerin rast gitmesi ve hayırla sonuçlanması için dua edilmeli. Dua ile her yol açılır, güzelleşir. Peki işlerin rast gitmesi için okunacak dualar nelerdir? İşte işlerin rast gitmesi için okunacak dualar...

Öncelikle size Kur’anı Kerim’den bir dua vermek isterim hem çok kısa hem ezberlemesi kolay. Tahâ sûresi 25-26 ayeti..

Okunuşu  Kale rabbişrah li sadri Ve yessir li emri 

Anlamı “Rabbim! Gönlüme ferahlık ver.” Ve bana işimi kolaylaştır.

Okunuşu  Rabbe-nâ  âti-nâ  min ledun-ke  rahmeten  ve heyyi’  lenâ  min emri-nâ  reşeden

Anlamı Rabbımız; bize katından rahmet ver, işlerimizde başarılı kıl,

Bazen yolunda gitmeyen şeyler olunca hemen sıkılır karamsarlığa kapılırız. Böyle durumlarda Allah’ın daima bizimle olduğunu, bizi koruyup, kolladığını asla aklımızdan çıkarmamalıyız.

Öncelikle şu duayı okumalıyız ki Enes b. Malik (Radıyallahu anh)den rivayet edildiğine göre, bir kere Resulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Fatıma annemize: “Sabahladığında ve akşamladığında, benim sana okumanı tavsiye edeceğim şu duayı dinlemekten seni ne engelledi?” buyurdu. O dua da şudur: “Ey Hayy ve kayyum olan Allah’ım! Ancak senin rahmetine sığınırım. Benim bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) asla nefsime (nefsimin eline) bırakma.”

Meali “Yâ Hayyü, yâ Gayyûm! Bi rahmetike esteğîsü fe eSlıh lî şe’nî küllehü ve lâ tekilnî ilâ nefsî Tarfete aynin”

Bir Diğer dua ise

Okunuşu: Allahümme hır li uehter U.Vela teklini ala ihtiyari.

Anlamı: Allah’ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah’ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De’avat,90)

HERHANGİ BİR İŞTE BAŞARI VE SEBAT DUASI

Okunuşu: Allahümme inni es’elüke’s-sebate fi’l-emri ue’l-azlmete ‘ale’r-ruşdi. Ve es’elüke şükra ni’metike ve hüsne ‘ıbadeüke.Ve es’elüke Usanen sadikan ve kalben sellmen.Ve e’uzü bike min şerri ma ta’lemü.Ve es’elüke min Hayri ma ta’lemü.Ve estağfiruke mimma ta’lemü.

Anlamı: Allah’ım! Senden işte (dinde) sebat etmeyi ve doğruluğa azmetmeyi istiyorum. Nimetine şükretmeyi ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum. Doğruyu konuşan bir dil ve eğriliklerden uzak bir kalp diliyorum. Allah’ım! Senin bildiğin her çeşit serden sana sığmıyorum. Bildiğin bütün hayırları senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan dolayı senden bağış diliyorum. (Tirmizi,De’avat,22)

Şura suresi nüzul sebebi...

Şura suresinin okunuşu

Oku, yaradan Rabbinin adıyla...

Felak suresinin Arapça okunuşu nasıldır?
Ayetel Kürsi'nin Arapça okunuşu nasıldır?

Hümeze suresi, Hümeze suresinin okunuşu ve anlamı

Esmaül Hüsnadan El Vacid zikrinin manası ve faziletleri

Nas suresinin Arapça okunuşu nasıldır?