Kaf suresinin faziletleri ve faydaları

Güncelleme: 26.03.2020 12:34

Son mukaddes kitap Kur’anı Kerim’de bulunan surelerin faziletleri ve faydaları bildiğimizin çok daha ötesindedir. Hadislerde bildirilen şekilde surelerin faziletlerini ve faydalarını sizlere aktaracağız. Bu içerikte hidayet rehberimiz Kuranı Kerimin 50. suresi olan Kaf suresinin fazilet ve faydalarına ulaşabilirsiniz. İşte Hadisler ışığında Kaf suresinin faziletleri ve faydaları...

Son mukaddes kitap Kur’anı Kerim’de bulunan surelerin faziletleri ve faydaları bildiğimizin çok daha ötesindedir. Hadislerde bildirilen şekilde surelerin faziletlerini ve faydalarını sizlere aktaracağız. Bu içerikte hidayet rehberimiz Kuranı Kerimin 50. suresi olan Kaf suresinin fazilet ve faydalarına ulaşabilirsiniz. İşte Hadisler ışığında Kaf suresinin faziletleri ve faydaları...

KAF SÛRESİ’NİN FAZİLETİ VE YARARLARI

Kim Kâf sûresini okursa, Allahü teâlâ ona ölüm acılarını ve sarhoşluğunu hafifletir. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

Cuma geceleri okuyan kimse, Ahiret saadetine nail olur.

Kim Kaf suresini yağmur suyuna okur ve içmeye devam ederse, Allah’u Teala onu karın ağrılarından kurtarır.

Hastanın başında hiç kimse ile konuşulmadan okunup ve buna 7 gün devam edilirse, hasta şifa bulur veya Allah’u Teala’nın rahmetine kavuşur.

Her kim sonbaharın ilk yağmur suyunun üzerine kaf suresinin 1-11. ayetlerini okur, çiçek açtıkları zaman ağaçların köküne dökerse, meyveleri bol olur.

KAF süresini her Cuma gecesi üç kere okuyan kimsenin gözü nurlanır, görme hassası asla azalmaz, daima gözü ayrın ve mesrur olur.

Hz. Peygamber (asv) bayram namazlarında Fâtiha’dan sonra Kâf ve Kamer sûrelerini okumuştur. (Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 14, 15) Ayrıca bu sûre, Resûlullah (asv)’ın özellikle sabah namazlarının ilk rekatında sıkça okuduğu sûreler arasında yer alır. (Dârimî, Salât, 66; Müslim, “Şalât”, 168-169)

Diğer taraftan Hz. Peygamber (asv)’in cuma hutbelerinde de çoğunlukla Kâf sûresini okumuş olması sûrenin ihtiva ettiği konuların, özellikle âhiretle ilgili açıklamaların ve uyarıların önemine, bunların insanlara sıkça hatırlatılmasının gerekliliğine işaret etmektedir. Resûl-i Ekrem (asv)’in komşusu Ümmü Hişâm bint Harise, Kâf sûresini cuma hutbelerinde Resûlullah (asv)’dan dinleyerek ezberlediğini belirtmektedir. (Müslim, Cuma, 50-52)

Bazı tefsirlerde yer alan, “Kâf ve’1-Kur’âni’l-mecîd’i öğrenin.” (bk. Âlûsî, Kaf Suresi tefsiri) ve, “Kim Kâf sûresini okursa Allah onun ölüm sıkıntılarını hafifletir.” (Zemahşerî, Kaf Suresi tefsiri) şeklindeki hadislerin zayıf olduğu söylenmiştir. (İbn Arrâk, Tenzihü’ş-Şeria, I, 297; bk. TDV İslam Ansiklopedi, Kaf Suresi md.)

Şura suresinin okunuşu

Oku, yaradan Rabbinin adıyla...

Hümeze suresi, Hümeze suresinin okunuşu ve anlamı

Ayetel Kürsi'nin Arapça okunuşu nasıldır?
Vakıa suresinin Arapça okunuşu nasıldır?

Esmaül Hüsnadan El Vacid zikrinin manası ve faziletleri

Nas suresinin Arapça okunuşu nasıldır?

Felak suresinin Arapça okunuşu nasıldır?