Kira geliri hesaplama nasıl yapılır?

Güncelleme: 25.03.2019 12:23

Mülk sahipleri her ay elde ettikleri kira gelirlerini 1 Mart itibariyle artık beyan etmek zorunda. Peki kira geliri beyanı nasıl yapılır? Kira geliri beyan sınırı nedir? Kira geliri beyannamesi örneği nedir? Kira geliri beyanname verme süresi nedir?

Mülk sahipleri her ay elde ettikleri kira gelirlerini 1 Mart itibariyle artık beyan etmek zorunda. Peki kira geliri beyanı nasıl yapılır? Kira geliri beyan sınırı nedir? Kira geliri beyannamesi örneği nedir? Kira geliri beyanname verme süresi nedir? 

KİRA GELİRİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR? KİRA GELİRİ BEYANNAMESİ 2019 VERME SÜRESİ NEDİR?

Evi ve iş yeri kirada olanların 2018’de elde ettikleri kira geliri için beyanname verme dönemi başlıyor. 1-25 Mart arasında vergi beyannamesi verilecek. Aralık 2018 itibarıyla kira geliri nedeniyle vergi mükellefi olanların sayısı 2 milyon. Kira gelirleri için istisna tutarı 4400 lira olarak belirlendi. Aylık 4400 liranın (ayda 367 liranın) altındaki kira geliri için beyanname verilmeyecek.

KİRA GELİRİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Kira gelirine ilişkin beyanlar hazır beyan sistemi üzerinden yapılıyor. 2018’de ne kadar kira geliri varsa o kadar beyan edilecek. Ev 3 ay boş kaldıysa ve 9 ay kira geliri varsa 9 aylık kira geliri beyan edilecek. 60 yaş üzeri, engelli, okuma-yazma bilmeyen ve hastalara talep edilmesi durumunda vergi memuru gönderiliyor. Bunun için Maliye’den randevu alınabiliyor.Seda Bakan'dan güzel haber! 3 aylık hamile!

KİRA GELİRİ BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?

Kira gelirini beyan ederken 2 yöntemden (Götürü Gider ve Gerçek Gider yöntemi) birini seçeceksiniz. Yöntem seçimi ödeyeceğiniz vergi tutarı açısından çok önemli. Götürü Gider yönteminin seçilmesi halinde ‘iki yıl’ boyunca bu yöntem değiştirilemeyecek. Avantajı ise gayrimenkulünüzle ilgili 1 kuruşluk masraf yoksa dahi indirim hakkı sağlaması. Götürü Gider uygulamasında oran daha önce yüzde 25 olarak dikkate alınmaktaydı. Ancak 2017 yılı sonunda yapılan değişikle yüzde 15 oranına düşürüldü. Kiradaki evle ilgili hiçbir gideriniz yoksa götürü gider yöntemiyle yüzde 15 indirim hakkınız olacak.

GERÇEK GİDER NEDİR?

Gerçek Giderde; mülk sahibinin üstlendiği aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, mülke ilişkin sigorta giderleri, mülk konut ise banka kredisiyle alınması halinde 5 yıl süre ile faiz ödemeleri, mülke ait vergi, resim, harç ve şerefiyelerle belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları, gayrimenkule ait bakım onarım ve idame giderleri, mülk sahibi kendisi de kirada oturuyorsa ödediği kira giderini vergi hesabından düşebiliyorsunuz.

AKRABALARA VERİLEN EV İÇİN KİRA BEYANNAMESİ VERİLECEK Mİ

?Bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılan gayrimenkullerin emsal kira bedeli, bu gayrimenkullerin kirası sayılıyor. Çünkü herkesin bu gerekçeyi ileri sürerek devlete vergi vermemesi ihtimali var. Bazı akrabalık ilişkisi söz konusu ise emsal kira bedeli uygulanmıyor. Diğer bir deyişle anne, baba, büyükanne, büyükbaba, kardeş, çocuk ve torunların kullanımına tahsis edilen konut için emsal kira bedeli ödenmiyor. Kaynana bu sayılanların dışında. Ayrıca amca, dayı, hala, teyze gibi kişiler de evde bedelsiz oturursa vergi ödemek gerekiyor. Keza arkadaşlar da kira bedeli ödemek zorunda.

KREDİYLE EV ALANLAR DİKKAT

Bankadan krediyle ev alan kişi söz konusu evi kiraya vererek gelir elde ediyorsa gerçek gider usulünü seçmesi halinde o yıla ait kira gelirinden bankaya yıl içinde ödediği kredi faizlerini indirebilecek. Örneğin; Ahmet Bey, 2018’de 250 bin liraya satın aldığı bir apartman dairesini, 1 Ocak 2018’de konut olarak kiraya vermiş ve yıllık 16 bin 800 lira gelir elde etmiştir. Aldığı konutun yüzde 5’i 12 bin 500 liradır. Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve istisnaya isabet eden tutarın ayrıştırılması ile kazançtan indirim konusu yapılabilir.

YENİ EVİ KİRAYA VERENLER BEYANNAME YAPMALI MI?

Boş kalan evin korumak amacıyla bedelsiz olarak başkalarının (örneğin arkadaşın) kullanımına bırakılması durumunda vergi ödenmiyor. Son 5 yıl içinde ev alıp kiraya verenler ‘Gerçek Gider Yöntemi’yle satın alma bedelinin yüzde 5’ini kira gelirinden düşebilir. Örneğin; 2017’de 200 bin liraya aldığınız evden 2018’de 10 bin lira kira tahsil ettiniz. 200 bin liranın yüzde 5’i olan 10 bin lirayı kira gelirinden düşerek vergiden kurtulabilirsiniz. Yüzde 5’lik indirim, sadece bir konuta uygulanabilir. İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller, yüzde 5’lik gider indiriminden yararlanamaz.

KİRA GELİRİ BEYANNAMESİ VERİLMEZSE NE OLUR?

Kira gelirini beyan etmeyenlerden, ödemedikleri vergi, cezalı ve faiziyle alınıyor. Beyanda bulunmayanlar ayrıca 4400 liralık konut kira geliri istisnasından yararlanamıyor.

ALTIN ORAN 1140 LİRA

Gerçek giderde, makbuz, fatura gibi belgeler 5 yıl saklanacak. Ancak hiç harcamanız yoksa, bu durumda ‘Götürü Gider’ sizin için avantajlı olacaktır. çünkü gelirden yüzde 15 indirim yapmaya olanak sağlıyor. Örneğin; 1000 lira aylık kira elde eden biri 1140 liraya indirebilecek gerçek gideri bulunmuyorsa götürü gideri seçmesi lehine olacak ve bu şekilde daha az vergi ödeyecektir.

BİRDEN FAZLA KİRA GELİRİ VARSA BEYANNAME NASIL VERİLİR?

4400 liralık istisna tutarı, birden fazla mesken kirası elde edenler için kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacak. Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde ise bu konuttan elde edilen kira geliri için her bir ortak söz konusu istisnadan ayrı ayrı (4400 lira) yararlanabilir.

İŞ YERİ SAHİPLERİ KİRA GELİRİ BEYANNAMESİ VERİR Mİ?

İş yeri kira geliri 34 bin lira üzeri olanlar beyanname vermek zorunda. Bu mükellefler Götürü veya Gerçek Gider yöntemini seçebilir fakat Götürü Gider yöntemini seçenler, 2 yıl geçmedikçe Gerçek Gider yöntemine geçemez. Ayrıca konut (istisna sonrası rakam) artı iş yeri brüt kira geliri 34 bin liranın üzeri olanlar da beyanname verecek. Evi başkasına kiraya vererek, kiraladığı bir başka evde oturanlar; ödedikleri kira bedellerini gider olarak göstererek vergiden indirecek.

120 BİN TL'DEN FAZLA KAZANANA YOK

Ticari, zirai veya mesleki kazancı olmamakla birlikte istisna haddinin (4400 lira) üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç toplamı 120 bin lirayı aşanlara uygulanmaz.

BOŞ OLAN EV İÇİN  KİRA GELİRİ BEYANNAMESİ VERİLİR Mİ?

●Kira beyannamesinin hazır beyan sistemi üzerinden (https://intvd.gib.gov.tr/hazirbeyan/) vermek mümkün.

● Eşler konuta yarı yarıya ortaksa ve kira geliri elde ediyorsa bu durumda 4400 liralık istisna her bir hissedara uygulanacak.

● Kiraya verilen gayrimenkul, kiracı tarafından hem konut hem de işyeri olarak kullanırsa (home-office) elde edilen kira kazancına konut istisnası uygulanmayacak.

● Depozito kira geliri sayılmaz.

● Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) ödenen katkı payları kazançlardan indirim konusu yapılamaz.

● Boş olan ve kira geliri elde edilmeyen gayrimenkuller için beyanname verilmesine gerek yok.Ama bağlı olunan vergi dairesine bilgilendirme yapılmalı.

● Tapu sahibi başka kişi, kirayı elde eden başka biri olması durumunda tapu sahibinin beyanname vermesi gerekiyor.

● Emekli de olsanız kira geliriniz istisna tutarı 4400 lirayı aştığı sürece beyanname vermelisiniz.

● Kentsel dönüşüm kapsamında belediyeler tarafından verilen kira yardımlarını kazanç olarak kabul edip beyanname vermenize gerek yok.

● İş yeri kiracılarının kesmekle yükümlü oldukları stopajları vergi dairesine yatırmamasından dolayı, mülk sahibinin sorumluluğu bulunmuyor.

KİRA GELİRİ BEYANNAMESİ HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Kimler beyanname verecek?

 2018’e ilişkin konut kira geliri yıllık 4400 TL ve daha az olanlar beyanname vermeyecek. Bu miktarın üzeri için beyanname düzenlenecek.- İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkullerden vergi istisnası ise 34 bin TL. Yıllık işyeri kirası geliri bunu aşanlar beyanname verecek.- Birden fazla kiralık dairesi olanlar, tüm kira gelirlerinin toplamı üzerinden 4400 TL’lik istisna değerini düşecek.- Kirada oturan ev sahipleri de beyanname verecek. Mükellefler kirada oturduğu evin bedelini vergiden düşer.

Hangi masraf gelirden düşülür?

 Eğitim ve sağlık giderleri de yüzde 10’a kadar beyan edilen kira gelirlerinden düşülebiliyor. Mükellefin kendisi, eşi ve (18 yaşını doldurmamış ya da üniversitede eğitim görüyorsa 25 yaşını doldurmamış) çocuklarına ilişkin eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen kira gelirinden tutarından indirilebiliyor.

Beyanname verilmezse ne olur?

 Kira gelirleri beyan edilmezse, beyan edilmeyen tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanarak ve cezalı vergi tahsil ediliyor. Buna gecikme faizi de ekleniyor. Aynı işlem, eksik beyan edilen vergi için de geçerli.Ya ortak varsa?- Hisseli mülklerde, ortaklardan her birinin hissesine düşün kısmın, 4 bin 400 liralık istisna sınırını aşması halinde; bu miktar kadar beyanda bulunuluyor.- Anne, baba, çocuk, kardeş, büyükanne, büyükbabaya bedelsiz verilen bir tek konut için emsal kira bedeli üzerinden hesaplama yapılıyor.Hangi sistemle beyan edilecek?- Kira geliri beyan edilirken iki yöntemden birisi seçiliyor. Götürü gider yönteminde istisna düşüldükten sonra vergiye tabi hasılatın yüzde 15’i kadar götürü gider olarak düşülüyor ve vergi matrahı hesaplanıyor. Gerçek gider yönteminde ise belgelendirme şartı ile birçok gider kalemini gelirden düşülebiliyor.Gerçek gider usülünde 4 bin 400 TL’lik kısım dışında, ev sahibi tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör, sigorta, payı, yalıtım, onarım gibi giderler, vergiden düşülebiliyor. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemiyor. Giderlerini belgelemeyecek olanlar daha çok birinci yöntemi tercih ediyor.- Her şey düştükten sonra, kirada gelir vergisi oranı, yaklaşık yüzde 15 ile yüzde 35 arasında tahsil ediliyor.

Beyanname nereye verilecek?

 Beyannameler, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecek.- Hazır Beyan Sistemi ile internette de beyanname veriliyor. Sisteme, kira geliri elde eden mükellefler kimlik bilgilerini girip ücretsiz alabilecekleri internet vergi dairesi şifresini kullanarak ve e-devletten girilebiliyor.

Kira geliri vergisi nereye ödeniyor?

 Hazırlanan beyannamelere göre kira gelirlerinin vergisi, mart ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte; mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine, bağlı olunan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla diğer vergi dairelerine, elden ya da internet bankacılığını kullanarak anlaşmalı bankalara, www.gib.gov.tr adresinden anlaşmalı bankaların banka kartları ve kredi kartları ile ödenebiliyor.

Kira gelirine neler giriyor?

 Arazi, bina hatta maden suları, madenler, taş ocakları, marka, ticaret unvanı, sinema ve televizyon filmleri, telif hakları kira vergisine konu edilebiliyor. 

Foto Galeri

Türkiye tarihi yayına kilitlendi!

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu! İşte o liste

A Milli Futbol Takımı'na İzlanda'da saygısızlık

Almanya'da camilere saldırı

New York'ta Türk Günü

Günün diğer manşetleri

Kırmızı kategorideki devlet haini terörist gebertildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşlerimizin hakkını kimseye yedirmeyiz
Araklı'daki selde 6 kişinin cesedine ulaşıldı
Anket firmasından AK Parti'ye 'ahlaksız' teklif: Suç duyurusunda bulunulacak
Başkan Erdoğan: Normal bir ölüm olduğuna inanmıyorum
Bir zamanların dev şirketiydi, şimdi talan ediliyor
BM'den Mursi'nin vefatı dolayısıyla flaş çağrı!
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! Artık 18 saniye sürecek
Başkan Erdoğan, CHP ve İmamoğlu'nun yalanlarını bir bir anlattı!
Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı!
Bakan Kurum 'Atatürk Havalimanı' projesinin detaylarını verdi!
Kravatlı terörist Demirtaş'tan İmamoğlu'na destek tweetleri!
ABD, PKK/YPG bağlantısı itirafçı ifadesinde!
Binali Yıldırım'dan flaş 'canlı yayın' açıklaması!
Bin yıllık siluetine yeniden kavuşuyor!

Video

Daha önce buz tsunamisi görmüş müydünüz?

Trump, röportaj sırasında öksüren birini dışarı attırdı

İşte Milli Muharip Uçağımız!

Mursi'nin son sözleri tarihe geçti

Japonların bina yapımında kullandığı tuğlaya bakın

Benzer Konular

 • 1

  Ispanaklı ve patatesli sufle nasıl yapılır?

 • 2

  Ötv ve KDV indirimi ne zaman bitiyor?

 • 3

  AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?

 • 4

  Yaz tatili ne zaman bitecek?

 • 5

  Sakal bırakmanın faydaları