Kuranın 36. suresi olan Yasin suresinin sırları

Güncelleme: 14.12.2019 15:24

Mekke döneminde nazil olan Yasin suresinin sırları hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için haberimize bakın. İşte hadisler ışığında Kuranın kalbi Yasin suresinin sırları...

Mekke döneminde nazil olan Yasin suresinin sırları hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için haberimize bakın. İşte hadisler ışığında Kuranın kalbi Yasin suresinin sırları...

Yüce Allah Azimuşşanın son indirdiği kuranı kerim Yasin süresinin fazileti ve sırları nelerdir? Yasin-i Şerif Müslümanlar için çok önemli olan ve pek çok olayda okunan sureIerden biridir. Kur’an’ın yeni nazil oluyormuş gibi tazeliğini ve gençliğini gösteren delillerden biri de Kur’an’ın otuz altıncı suresi olan yasin suresi ve onun ayetleridir. Diğer surelere göre daha fazla rağbet görmektedir. Peygamberimiz Hz Muhammed (asv)’in bu sûre hakkında söylediği ve okunmasını tavsiye ettiği çeşitli hadisler vardır.

Hadis kaynaklarına baktığımızda Yasin Suresi’ne dair Peygamberimizin pek çok hadis-i şerifini görürüz. Bu hadisler ışığında Yasin Suresi’nin önemini daha iyi bir şekilde anlayabiliriz.Yasin Suresinin önemi hakkında Sevgili peygamberimiz, Yasin Suresine Kuran-ı Kerim’in kalbi demiş ve şöyle buyurmuştur : “Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’anın kalbi de Yasindir. Kim Yasin’i okursa, Cenab-ı Hak ona Kur’anı on kere hatmetmiş sevabı verir”. Diğer surelere göre daha fazla rağbet görmektedir. Gerçekten bu sûre, kirlenen ruhlara ve canlara, temizlenmiş kanla sürekli olarak hayat bahşeden, çarpıp duran mânevî bir kalp durumundadır.

Her surenin bir çok özelliği vardır. Her bir ayet ve sure Allah kelâmı olmakla beraber herbirinin ayrı ayrı özellikleri vardır. Ayrıca Kur’an tilâveti İslam’da faziletli amellerden biridir. Kur’an okumaktan maksat, öncelikle onun emir ve nehiylerine uymaktır. Fakat sadece okumanın da sevabı ve mükâfatı vardır. Kur’an kendisiyle amel edenlere ve inanarak ibadet kastıyla okuyanlara kıyamet gününde şefaatçi olacaktır..

 Kur’ân-ı kerîmin otuz altıncı sûresi

Yâsîn sûresi, Mekke-i mükerremede nâzil olmuştur (inmiştir). Seksen üç âyet-i kerîmedir. Yâsîn diye başladığı için,sûre bu ismi almıştır. Bâzı âlimler, Yâsîn ile murâdın; ey insan veya ey insanların efendisi mânâsına Peygamberimiz sallallahü aleyhi v e sellemin olduğunu bildirmişlerdir. İhlâs ile (Allah rızâsı için) okuyanların dünyâ ve âhiret nîmetlerine kavuşmalarına vesîle olacağı ve okunduğunda vefât etmiş olan müslümanların ruhlarına hediyye edildiği için bu sûreye Muammime; îmânın esasları (temelleri) ile ilgili hususları içerisinde bulundurduğu, okuyanların kalblerini tenvîr ettiği, aydınlattığı için, Kalb-ul-Kur’ân gibi isimler de verilmiştir.

Bu sûrede, belli başlı konular olarak; Peygamberimizin sallallahü aleyhi ve sellem peygamberliği tasdîk edilmekte (doğrulanmakta), inkâr edenle kabûl etmeyenler tehdîd edilmekte, eski kavimlerin (milletlerin) inkarcı hâllerinden dolayı başlarına gelen azâb ve felâketler anlatılarak, insanlar gafletten uyanmaya dâvet edilmekte (çağrılmakta) , bu arada Peygamberimiz de sallallahü aleyhi ve sellem tesellî edilmektedir. Yine bu sûrede Allahü teâlânın kudretinin ve büyüklüğünün eserlerine dikkatler çekilmekte, âhirete inanmayanların ne kadar pişman olacakları, mü’minlerin, inananların ise, pek büyük mükâfâtlara nâil olacakları (kavuşacakları) bildirilmektedir. (Kurtubî, Râzî, Abdülhakîm Arvâsî)

YASİN SÛRESİ’NİN FAZİLETİ VE SIRLARI

Hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Her gece. Yasîn sûresine devam edip, bu hâl üzere i-ken vefât eden kimse şehid olur.”

“Kur’ân-ı Kerîm’deki bir sûre, okuyana şefaat eder, dinliyenin affına sebep olur, âhirette korktuğundan emin o-lur. Bu Yâsin sûresidir.”

“Ölüm hastası yanında Yâsin-i şerîf okununca, her harfi için bir melek gelip rûhun kolay çıkmasına duâ eder. Yıkanırken yamnda bulunurlar. Cenazesi ile birlikte giderler. Namazında, defninde bulununlar ve hep duâ ederler.” “Şeytanlar, Yasîn sûresinden ve bir de Haşr sûresininson kısmı ile Mu’avvizeteyn sûrelerinden kaçarlar.”

“Kabristana giren kimse, Yasîn sûresini okusa, o gün meyyitlerin azâblan hafifler. Meyyitlerin sayısı kadar, ona da sevâb verilir.”

“Yanında Yasîn-i şerif okunan hasta, suya kanmış olarak vefât eder ve doymuş olarak kabre girer.”

“Müslüman bir hasta yanında Yasîn-i şerif okunursa, Rıdvân ismindeki melek cennet şerbeti getirir. Suya kanmış olarak rûh teslim eder. Doymuş olarak kabre girer. Su-ya ihtiyacı olmaz.”

“Yasîn okuyunuz. Onda on bereket vardır. Aç okursa, doyar. Çıplak okursa, giyinir. Bekâr okursa, evlenir. Korkan okursa, emin olur. Mahzun okursa ferahlar. Misafir o-kursa, seferde yardım görür. Kayıp bulunur. Hasta okursa şifâ bulur. Ölü üzerine okunursa azabı hafifler. Susayan o-kursa, suya kavuşur.”

“Bir kimse ana-babasımn veya birinin kabrini her Cuma ziyaret eder ve orada Yasîn okursa Allahü Teâlâ ona, Yasîn’in her harfi miktannca mağfiret eder.”

. “Kur’ân-ı Kerîm’in kalbi Yasîn’dir. Muhakkak ki o dertlere şifâdır. Allah’ı ve âhiret yurdunu dileyerek bir kimse Yasîn’i okursa, Allah kendisini mutlaka bağışlar.” “Her gece Yasîn sûresini okuyan kimse, muhakkak sûrette şehid olarak ölür.”

“Cuma geceleri Yasîn sûresini okuyan kimse, Allahü Teâlâ’nm mağfiretine kavuşmuş halde sabahlar.”

Yasîn sûresinin faydaları Hadîs-i şerifte buyuruldu ki:

“Kur’ân-ı Kerim’de bir şûre vardır ki, ona Allah katında “Azîme” denir. O sûreyi okuyan kimse, kıyâmet günü çok kimseye şefaat edecektir. O sûre Yasîn sûresidir.”Yasın sûre-i şerîfesini okumanın faidelerinden birkaçı:

1- Eceli gelmeyen hasta şifâ bulur.

2- Eceli gelen hasta ölüm acısı duymaz.

3- Ölürken cennet meleklerini görür.

4- İnsan korktuğundan emin olur.

5- Garipler yardımcı bulur.

6- Aç olan, tok olur. Yani ummadığı yerden rızık gelir.

7- Susuz olan, kanıncaya dek su bulur.

8- Bekarların evlenmesi kolay olur.

9- Elbisesi olmayan elbise bulur.

10- Gayb olan şey bulunur.

Fakat bunlara niyyet ederek ve inanarak okumak lazımdır.

İmâm-ı Şa’rânî buyuruyor ki:

“Hastam iyi olursa veya şu işim hasıl olursa, sevâbı Seyyidet Nefise hazretlerine olmak üzere, Allah için, üç Yasîn okumak veya bir koyun kesmek nezrim olsun derse, bu dileğinin kabul olduğu çok tecrübe edilmiştir.”

Garip olan kişi okursa feraha kavuşur.
Bir hadis-i şerifte buyrulur ki : “Her kim Cuma günü annesinin veya babasının kabrini ziyaret eder de baş ucunda Yasin suresini okursa, okuduğu her harfi adedince onlar bağışlanır”.

“Yasin’i her gece okumaya devam eden kimse şehit olarak ölür”.

“Yasin-i Şerif okuyunuz. Onda on bereket vardır. Aç okursa, doyar. Susayan okursa, suya kavuşur. Hasta okursa şifa bulur. Korkan okursa, emin olur. Mahzun okursa, feraha kavuşur. Çıplak okursa, giyinir. Ölü üzerine okunursa, azabı hafifler. Bekar okursa, evlenir. Kayıp bulunur. Misafir okursa, yardım görür. ” buyrulmuştur.

İzzet sahibi El Aziz Esmaül Hüsnası manası ve faziletleri

El Vedud Esmaül Hüsnası faziletleri, zikir günü ve saati, ebced değeri

Nazardan korunmak için yapılacaklar listesi

Fetih suresnin konusu
Yasin suresinin konusu

Felak Nas surelerinin konusu

Ayetel kürsinin konusu

Vakıa suresinin konusu