Maun suresinin faziletleri

Güncelleme: 19.08.2019 09:56

Kur’an-ı Kerim Allah'ın kullarına bir mesajı bir mektubudur. İçerisinde öğütleri yer aldığı Kuran son kutsal kitaptır. Vahiy olarak Cebrail (a.s) aracılığı ile Cenab-ı Allah’tan son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v) indirilen Kuran hükmünü kıyamete kadar koruyacaktır. 114 sûre, 30 cüz ve 6666 ayetten oluşan Kuran 'okumak' anlamın gelmektedir. Yol gösterici olan Kuran'da her bir surenin ayrı ayrı faziletleri vardır. Bir sureyi veya ayetleri okuyan kişilere manevi armağanlar verilir. Bu manevi armağanlara surelerin ve ayetlerin faziletleri denir. Birçok surenin ve ayetlerin faziletleri, hadisi şerifler ile ifade edilmiştir.Sizin için surelerin faziletlerini araştırdık. Bu yazımızda Maun suresinin faziletlerine ulaşabilirsiniz. İşte Maun suresinin faziletleri, Maun suresini okumanın faydaları...

Kur’an-ı Kerim Allah'ın kullarına bir mesajı bir mektubudur. İçerisinde öğütleri yer aldığı Kuran son kutsal kitaptır. Vahiy olarak Cebrail (a.s) aracılığı ile Cenab-ı Allah’tan son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v) indirilen Kuran hükmünü kıyamete kadar koruyacaktır. 114 sûre, 30 cüz ve 6666 ayetten oluşan Kuran 'okumak' anlamın gelmektedir. Yol gösterici olan Kuran'da her bir surenin ayrı ayrı faziletleri vardır.  Bir sureyi veya ayetleri okuyan kişilere manevi armağanlar verilir. Bu manevi armağanlara surelerin ve ayetlerin faziletleri denir. Birçok surenin ve ayetlerin faziletleri, hadisi şerifler ile ifade edilmiştir.Sizin için surelerin faziletlerini araştırdık. Bu yazımızda Maun suresinin faziletlerine ulaşabilirsiniz. İşte Maun suresinin faziletleri, Maun suresini okumanın faydaları...   
 

Kur’anı Kerimin önemli ve faziletli surelerinden olan olan Maun süresini okumak ve okutmak çok sevaplıdır. Her surenin bir çok özelliği ve sırları vardır. Bir sureyi veye ayetleri okuyan kişilere manevi armağanlar verilir. Ayrıca Birçok surenin ve ayetlerin faziletleri, hadisi şerifler ile ifade edilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’i okumak, mühim sünnettir. Kur’ân-ı Kerîm’i dinlemek farz-ı kifâyedir. Okuyanlara verilen sevâbların aynısı, dinleyenlere de verilir.

Maun suresi adını, son ayetinde geçmekte olan “maun” kelimesinden almaktadır.  Mekke döneminde inmiştir. 7 âyettir. Mâ’ûn, yardım ve zekât demektir. Sûrede, biri Allah’ın nimetlerini ve hesap gününü inkâr eden nankör, diğeri amellerini gösteriş için yapan riyakâr olmak üzere iki tip insan tasvir edilmektedir. Aynı zamanda bu surenin amacı insanların yardım yapmalarını sağlamak için bir uyarı niteliğindedir.

Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 7 âyettir. Mâ’ûn, yardım ve zekât demektir.

Nuzül

İniş sırasına göre on yedinci, mushaftaki sıraya göre yüz yedinci sûredir. Tekâsür sûresinden sonra Kâfirûn sûresinden önce Mekke’de inmiştir. 4-7. âyetlerin Medine’de münafıklar hakkında indiğine dair rivayet de vardır (bk. İbn Âşûr, XXX, 563).

Konusu

Sûrede, biri Allah’ın nimetlerini ve hesap gününü inkâr eden nankör, diğeri amellerini gösteriş için yapan riyakâr olmak üzere iki tip insan tasvir edilmektedir.

MAUN SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?

Mâverdi’ye göre âyet Ebucehil hakkında nazil olmuştur. Rivayete göre Ebucehil bir yetimin vasisi (velisi) bulunuyordu. Bir gün söz konusu yetim ihtiyaç içerisinde ona gelerek malından bir şey ister. Ebucehil de onu iterek isteğine kulak vermez. Kureyş’in ileri gelenleri de çocuğu yardım etmesi için Resulullah’a göndererek onunla alay etmek isterler. Yetim onların maksatlarını bilmediği için Resulullah’a gelip yardım ister. Hiçbir ihtiyaç sahibini geri göndermek âdeti olmayan o yüce peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) hemen kalkar, çocukla beraber Ebucehil’in yanına varır. Ebucehil hemen ona malını verir. Bunu üzerine Kureyş Ebucehil’e ”sen de sapıttın..” derler. Ebucehil ise” Hayır, sapıtmadım. Fakat onun sözleri öyle dehşet uyandırdı ki bende, vermezsem helak olacağımdan korktum ” diyerek cevap verir.

Âyetin nüzul sebebi hakkında Ebucehil’in yanı sıra cimrilikleri, yoksullara, düşkünlere eziyet ve onları hor görüp itip kakmaları ile tanınan Velid İbn Âiz, Ebusüfyan, As İbn Vâil es Sehmî, Velid b. Muğıre gibi başka isimler de rivâyet edilmiştir.

MAUN SÛRESFNİN FAZİLETİ VE YARARLARI

Kim Mâ’ûn sûresini okursa, eğer zekâtını vermiş ise, Allahü teâlâ onu mağfiret eder. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

Sûreleri okurken bir de dua ve zikir ettiğini düşüneceksin. Her şeyin sahibi, yaratıcısı Allâh”tır. Allâh kullarını affetmek için bahaneler yaratmıştır. Her bir sûredeki hassalar (özellikler) bu inceliğe dayanmaktadır.

1. “Evinde çok çok eşya kıran kimseler, bu sûreyi üç kere okuyarak işe başlasa, evinde hiçbir eşyası kırılmaz.”

“Mâûn sûresini okuyan kimsenin sözü herkese geçerli olur. Yani, herkesin yanında saygınlığı olan bir kişi olur. Bir dediği iki olmaz. Herkes tarafından sevilen bir kişi olur.”

“Bu sûreyi okuyan yüce peygamberimizi rüyasında görür. Okuma şartı ise, 41 kere olmalıdır.”

Dikkat- Her sûre “Besmele” ile okunur. Besmelesiz âyet ve sûre okunmaz. Unutmayalım.

Bu kitaptaki sûreleri hem kendin ezberle, hem de çoluk çocuğuna ezberlet, Bu görevi yaparsan, hem sen cennete gideceksin hem de çoluk çocuğun Cennete gidecektir. Dünyâ hayatı kısadır. En güzel hayat cennet hayatıdır Cennet hayatı ise, bu dünyada kazanılır. Ey dost! sakın ha salon bu tavsiyemi unutma…

Sûrenin ismi olan Mâûn, emânet şeklinde herhangi bir şey, âlet, edâvât gibi yardım anlamına geldiği gibi, zekât vermek anlamına da gelmektedir.

Sûrenin anlamını dahi üç beş sefer okursan konuyu çok daha iyi anlamış olacaksın Süreleri ezberlemelidir. Hele hele genç müslü-manlar, (30, 35,40,45) yaşlarında olanlar bu sûreleri ezberlemelidir. Hem de ma”nâ ve anlamları ile birlikte ezberlemelidir.

Bronşit belirtileri nelerdir?

Kelle paça çorbasının inanılmaz faydaları

Naziat suresinin faziletleri ve faydaları

Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatlarında son durum...(19.02.2020)

Naziat suresi nüzul sebebi...

Naziat suresi okunuşu...

Neml suresi kaç ayettir?