Mekke döneminde inen Nebe suresi Arapça okunuşu

Güncelleme: 18.10.2019 11:52

Kuran'da yetmiş sekizinci sırada yer alan Nebe suresi iniş sırasına göre sekseninci. Adını ikinci ayette geçen Nebe kelimesinden Nebe suresine Amme de denilmektedir. Peki Nebe suresi Arapça okunuşu nasıldır? Nebe suresi Arapça ve Türkçe okunuşu ile manası bu içerikte yer alıyor. İşte Nebe suresi Arapça okunuşu...

Kuran'da yetmiş sekizinci sırada yer alan Nebe suresi iniş sırasına göre sekseninci. Adını ikinci ayette geçen Nebe kelimesinden Nebe suresine Amme de denilmektedir. Peki Nebe suresi Arapça okunuşu nasıldır? Nebe suresi Arapça ve Türkçe okunuşu ile manası bu içerikte yer alıyor. İşte Nebe suresi Arapça okunuşu...

Yüce Rabbimizin indirdiği Kuranı Kerim’de bulunan Nebe suresi Mekke İ mükerreme döneminin sonlarında nâzil olmuştur. Mushaftaki sıralamada yetmiş sekizinci, iniş sırasına göre sekseninci sûredir. Meâric sûresinden sonra, Nâziât sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in yetmiş sekizinci suresi. Kırk ayet, yüz yetmiş üç kelime ve yedi yüz yetmiş harften ibarettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “en-Nebe’” kelimesinden almıştır. Nebe’, haber demektir. Sûrede, ölüm ötesi hayatın varlığını ispat çerçevesinde, kıyamet, öldükten sonra dirilme ve hesap için toplanma konularına yer verilmektedir. Bazı kaynaklarda sûrenin başındaki soru cümlesi “Amme yetesâelûn” ile de anılmıştır. Bunların dışında “Amme, Tesâül, Mu‘sırât” adlarıyla da anılmaktadır.  Mekkî surelerden olup fasılası “elif ‘, “ا، م، ن” Elif”mim” ve “nun”  harfleridir. Ayrıca Nebe suresi kaçıncı cüzdür? diye merak edenler için 30. cüz’de yer almaktadır.

Hz. Peygamber’in Nebe’ sûresini Mürselât sûresiyle birlikte namazın bir rek‘atında okuduğu bilinmektedir.

Nebe suresi anlmaı

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Onlar birbirlerine hangi şeyden soruyorlar?

2. O büyük haberden mi?

3. Ki onlar, bunun üzerinde anlaşmazlığa düşüyorlar.

4. Hayır! İleride bilecekler.

5. Hayır hayır! Onlar ileride bilecekler.

6. Biz yeryüzünü bir döşek yapmadık mı?

7. Dağları da birer kazık yapmadık mı?

8. Sizi çift çift yarattık.

9. Uykunuzu bir dinlenme yaptık.

10. Geceyi bir bürgü yaptık.

11. Gündüzü ise geçiminize elverişli kıldık.

12. Üstünüzde yedi sağlam gök bina ettik.

13. (Göğe) ışık saçan bir kandil astık.

14. Sıkışan bulutlardan şarıl şarıl su indirdik.

15. Ki o su ile daneler ve bitkiler çıkaralım.

16. Ve dalları birbirine geçmiş bahçeler.

17. Şüphesiz ki o hüküm günü belirlenmiş bir zamandır.

18. Sur'a üfürüldüğü gün hepiniz bölük bölük gelirsiniz.

19. O gün gökyüzü açılır ve kapı kapı olur.

20. Dağlar yürütülür, bir serap olur.

21. Şüphesiz ki cehennem gözetleme yeridir.

22. Azgınların dönüp varacakları yerdir.

23. Onlar orada sonsuz çağlar boyunca kalacaklardır.

24. Orada ne bir serinlik, ne de içilecek bir şey tatmazlar.

25. Yalnız kaynar su ve irin içerler.

26. Yaptıklarına uygun bir karşılık olarak.

27. Çünkü onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı.

28. Ve âyetlerimizi de tamamen yalan sayıyorlardı.

29. Oysa biz her şeyi bir kitapta yazıp saymıştık.

30. Tadın azabı! Biz sizin azabınıza ancak azap katarız.

31. Şüphesiz ki muttakiler için kurtulma yeri vardır.

32. Bahçeler ve bağlar.

33. Göğüsleri tomurcuklanmış ve hepsi bir yaşta nâzeninler vardır.

34. Ve dolu dolu kadehler vardır.

35. Orada ne boş bir lâf işitirler, ne de yalan.

36. Rabbinin katından bir karşılık, yeterli bir bağış olarak.

37. O; göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. O gün (O izin vermeden) O'na hitapta bulunmaya aslâ muktedir olamazlar.

38. O gün Ruh (Cebrâil) ve melekler saf saf olup dizilirler. Rahman'ın izin verdiklerinden başka hiç kimse konuşamaz. Konuşan da ancak doğruyu söyler.

39. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen Rabbine varan bir yol tutar.

40. Biz sizi pek yakında gelecek bir azap ile uyardık. Kişi o gün kendi elleriyle işlediklerine bakar. O gün kâfir: "Ah ne olurdu, ben toprak olaydım!" der.

Nebe suresi okunuşu
Bismillâhirrahmânirrahîm
1- Amme yetesaelun.
2- Aninnebeil’azım.
3- Elleziy hum fiyhi muhtelifun.
4- Kella seya’lemune.
5- Sümme kella seya’lemun.
6- Elem nec’alil’arda mihaden.
7- Velcibale evtaden.
8- Ve halaknakum ezvacen.
9- Ve ce’alna nevmekum subaten.
10- Ve ce’alnelleyle libasen.
11- Ve ce’alnennehare me’aşen.
12- Ve beneyna fevkakum seb’an şidaden.
13- Ve ce’alna siracen vehhacen.
14- Ve enzelna minelmu’sırati maen seccacen.
15- Linuhrice bihi habben ve nebaten.
16- Ve cennatin elfafen.
17- İnne yevmelfasli kane miykaten.
18- Yevme yunfehu fiyssuri fete’tune efvacen.
19- Ve futihatissemau fekanet ebvaben.
20- Ve suyyiretilcibalu fekanet seraben.
21- İnne cehenneme kanet mirsaden
22- Littağıyne meaben.
23- Labisiyne fiyha ahkaben.
24- La yezukune fiyha berden ve la şeraben.
25- İlla hamiymen ve ğassakan.
26- Cezaen vifakan.
27- İnnehum kanu la yercune hısaben.
28- Ve kezzebu biayatina kizzaben.
29- Ve kulle şey’in ahsaynahü kitaben.
30- Fezuku felen neziydekum illa ‘azaben.
31- İnne lilmuttekıyne mefazen.
32- Hadaika ve a’naben.
33- Ve keva’ıbe etraben.
34- Ve ke’sen dihakan.
35- La yesme’une fiyha lağven ve la kizzaben.
36- Cezaen min rabbike ‘ataen hısaben.
37- Rabbissemavati vel’ardı ve ma beynehumerrahmani la yemlikune minhu hıtaben.
38- Yevme yekumurruhu velmelaiketu saffen la yetekellemune illa men ezine lehurrahmanu ve kale savaben.
39- Zalikelyevmulhakku femen şaettehaze ila rabbihi meaben.
40- İnna enzernakum ‘azaben kariyben yevme yenzurulmer’u ma kaddemet yedahu ve yekululkafiru ya leyteniy kuntu turaben.

Meryem suresinin okunuşu ve anlamı nasıldır?

Ayetel Kürsi'nin okunuşu ve anlamı nasıldır?

Nas suresinin okunuşu ve anlamı nasıldır?

Felak suresinin okunuşu ve anlamı nasıldır?

Kekik kullanmanın faydaları nelerdir?

Ayakkabı kokusu nasıl geçer?

Meryem suresinin okunuşu ve anlamı nasıldır?
Ayetel Kürsi'nin okunuşu ve anlamı nasıldır?
Nas suresinin okunuşu ve anlamı nasıldır?
Felak suresinin okunuşu ve anlamı nasıldır?
Kekik kullanmanın faydaları nelerdir?
Ayakkabı kokusu nasıl geçer?
Bronşit neden olur?
Mümtehine suresi, Mümtehine suresinin okunuşu ve anlamı
Hucurat suresinin faziletleri ve faydaları
Hucurat suresinin nüzul sebebi...
Hucurat suresinin okunuşu nasıldır?
Akciğer kanseri belirtileri nelerdir?
Damla sakızlı çatlak kurabiye nasıl yapılır?
Kabir azabından kurtulmak için okunacak dua
El Bedi Esmaül Hüsnası manası ve faziletleri
Fetih suresinin okunuşu ve anlamı nasıldır?