Mutaffifin suresi faziletleri ve faydaları

Güncelleme: 14.02.2020 12:14

Son mukaddes kitap Kur’anı Kerim’de bulunan surelerin faziletleri ve faydaları bildiğimizin çok daha ötesindedir. Hadislerde bildirilen şekilde surelerin faziletlerini ve faydalarını sizlere aktaracağız. Bu içerikte Kur’ân-ı kerîmin seksen üçüncü suresi olan Mutaffifin suresinin fazilet ve faydalarına ulaşabilirsiniz. İşte Hadisler ışığında Mutaffifin suresinin faziletleri ve faydaları...

Son mukaddes kitap Kur’anı Kerim’de bulunan surelerin faziletleri ve faydaları bildiğimizin çok daha ötesindedir. Hadislerde bildirilen şekilde surelerin faziletlerini ve faydalarını sizlere aktaracağız. Bu içerikte Kur’ân-ı kerîmin seksen üçüncü suresi olan Mutaffifin suresinin fazilet ve faydalarına ulaşabilirsiniz. İşte Hadisler ışığında Mutaffifin suresinin faziletleri ve faydaları...

Kuranı Kerimin önemli sürelerinden olan Mutaffifin süresinin fazileti ve sırları nelerdir. Öncelikle şunu söylemek lazım ki, Kuranı kerimin hangi suresini hangi ayetini okusanız okuyun mutlaka savabı vardır. Hatta okuyan kişilere manevi armağanlar verildiği gibi  bunun sevâbı dedelerine, çocuklarına ve torunlarına tesîr eder.

Kur’an’ın yeni nazil oluyormuş gibi tazeliğini ve gençliğini gösteren delillerden biri de Kur’an’ın seksen üç suresi olan Mutaffifin suresi ve onun ayetleridir. Her surenin bir çok özelliği vardır. Her bir ayet ve sure Allah kelâmı olmakla beraber herbirinin ayrı ayrı özellikleri vardır.

Kur’ân-ı kerîmin seksen üçüncü sûresi. İniş sırasına göre seksen altıncı sûredir. Ankebût sûresinden sonra, Bakara sûresinden önce inmiştir; Mutaffifîn sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi.) Otuz altı âyet-i kerîmedir. Ölçü ve tartıda hîle yapanları kötüleyerek başladığı için sûreye, Sûret-ül-Mutaffifîn denilmiştir. Sûrede, Allahü teâlâyı inkâr edenlerin ve günâhkârların uğrayacağı Cehennem azâbı ile îmân eden mü’minlerin kavuşacakları Cennet nîmetleri bildirilmektedir.

MUTAFFİFİN SÛRESİ’NİN FAZİLETİ VE FAYDALARI
Kim Mutaffifîn sûresini okursa, kıyâmet günü, sonunda misk kokusu bırakan mühürlenmiş saf bir içecekten Allahü teâlâ ona içirir. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

Her Kim Sıkıntılı ve Stresli Anlarında Mutaffifin Suresini okursa, Yaradan’ın izniyle sıkıntıları yok olur,

Ticaret kazancın bereketli olması içinde okunabilir

Esmaül Hüsna'dan El Vedud zikrinin manası ve faziletleri

Meryem suresİ, Meryem suresinin okunuşu ve anlamı

Esmaül Hüsna'dan El Bais zikri manası ve faziletleri

Vakıa suresi, Vakıa suresinin okunuşu ve anlamı nasıldır?
Fetih suresi, Fetih suresinin okunuşu ve anlamı

Nas suresi oku...

Felak suresi oku...

Ayetel Kürsi, Ayetel Kürsi'nin okunuşu ve anlamı