Namazın farzları nelerdir?

Güncelleme: 19.08.2019 15:09

Her Müslümanın yapması gereken günde 5 vakit namaz yani Allah'a yönelme bizim kulluk görevimizdir. Bu kadar mühim olan bir meselenin de doğal olarak yapılmasında bazı kurallar usüller vardır. Namazın farzları nedir? Namazın kaç şartı vardır? Sorularının cevabı haberimizde.

Namazın farzları nelerdir?

Namazın farzları 12’dir. Bunların altısı içinde, altısı dışındadır. Dışındaki farzlara şart denir. Namazın içindeki farzlara rükün denir.

A- Namazın dışındaki farzlar:

1- Hadesten taharet:
Abdestsiz olanın abdest alması, cünüp veya hayzlı ve nifaslı olanın gusletmesidir. 

2- Necasetten taharet:
Namaz kılanın, vücudunu, elbisesini ve namaz kılacağı yeri, necasetten yani dinimizde pis sayılan şeylerden temizlemesidir. 

3- Setr-i avret: 
Avret yerini örtmek demektir. Namaz kılarken açması veya her zaman başkasına göstermesi ve başkasının da bakması haram olan yerlerine (Avret mahalli) denir. Erkeğin avret yeri, göbeğinden dizi altına kadardır. Kadınların ise, yüz ve ellerinden başka her yeri avrettir. 

4- İstikbal-i kıble:
Namaz kılarken kıbleye dönmektir. 

5- Vakit: 
Namazı, vaktinde kılmaktır. 

6- Niyet:
Namaza dururken kalb ile niyet etmektir. Yalnız ağız ile söylemeye niyet denmez. Namaza niyet etmek demek, ismini, vaktini, kıbleyi, cemaatle kılınıyorsa imama uymayı, kalbden geçirmek demektir. Niyet, başlama tekbiri söylenirken yapılır. 

B- Namazın içindeki farzlar:

1- İftitah tekbiri:
Namaza başlarken “Allahü ekber” demektir. Başka kelime söylemekle, tekbir alınmış olmaz.

2- Kıyam:
Namazda ayakta durmaktır. Ayakta duramayan hasta, oturur. Oturarak kılamayan yatarak ima ile kılar. 

3- Kıraat: 
Namazda, Kur'an-ı kerimden sure veya âyet okumaktır. 

4- Rüku: 
Ayakta okuma bittikten sonra, eğilip elleri dize koymaktır. 

5- Secde:
Rükudan sonra yere kapanmaktır. 

6- Kâde-i âhıre [son oturuş]:
Son rekatta Ettehıyyatüyü okuyacak kadar oturmaktır.

Namaz nasıl kılınır?

Namazın dinimizdeki yeri ve önemi nedir?

İslama göre evlilikte ilk gece namazı nasıl kılınır?

Teheccüd namazı nasıl kılınır?

Namazın şartları (farzları) nelerdir?

Yolculukta namaz nasıl kılınır? Seferilik nedir?

Şükür Namazı nedir? Nasıl kılınır?

Sehiv secdesi ne demektir? Nasıl yapılır?

İki namazı 'cem' etmek (birleştirmek) nasıl olur?

Kaza namazı hangi şartlarda kılınır?

Kutuplarda namaz nasıl kılınır? Kutuplarda nasıl oruç tutulur?

Namaz kılmak neden zor gelir?

Namazı dosdoğru kılmak ne demek?

Namazla ilgili Kur'an Ayetleri nelerdir?

Mesbûk ne demektir? Mesbûk namazı nasıl tamamlar?

Hastayken namazı nasıl kılarız?

Tilavet secdesi nedir? Nasıl yapılır?

Tesbih namazı nedir? Nasıl kılınır?

Fetih suresinin Türkçe okunuşu nasıldır?

Esmaül Hüsnadan El Vedud, Ya Vedud zikri manası ve faziletleri ile duası

El Mübdi Esmaül Hüsnası manası ve faziletleri

Ayetel Kürsi'nin Türkçe okunuşu nasıldır?
Vakıa suresinin Türkçe okunuşu nasıldır?

Meryem suresinin Türkçe okunuşu nasıldır?

Nas suresinin Türkçe okunuşu nasıldır?

Felak suresinin Türkçe okunuşu nasıldır?