Nazardan korunma yolları, nazara karşı dua ve sureler

Güncelleme: 08.01.2019 11:23

Nazara karşı hangi dua ve sureleri okumak lazım? Nazar nedir, hak mıdır yoksa batıl bir inanış mıdır? Nazarın hak olduğu ve nazara karşı hangi dua ve surelerle korunacağımızı Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (sav) bizlere şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklamış ve bildirmiştir. Hikmetsiz hiçbir iş yapmayan Allah'ın (cc) mahlukatında tesir kabiliyeti verdiği nazar fayda da zarar da oluşturabilir. Biz haberimizde zarara yol açan nazar kavramını ele aldık. İşte nazara karşı okunması gereken dua ve sureler, nazar hakkında gerekli bilgiler...

Nazara karşı hangi dua ve sureleri okumak lazım? Nazar nedir, hak mıdır yoksa batıl bir inanış mıdır? Nazarın hak olduğu ve nazara karşı hangi dua ve surelerle korunacağımızı Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (sav) bizlere şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklamış ve bildirmiştir. Hikmetsiz hiçbir iş yapmayan Allah'ın (cc) mahlukatında tesir kabiliyeti verdiği nazar fayda da zarar da oluşturabilir. Biz haberimizde zarara yol açan nazar kavramını ele aldık. İşte nazara karşı okunması gereken dua ve sureler, nazar hakkında gerekli bilgiler...

Peygamberimiz (sav) nazarın olduğunu, tesir ettiğini muhtelif hadisleri ile dile getirmiş, ashabını ve bizleri nazara karşı uyarmıştır. Nazar yani göz değmesi bir tür tesirdir ve kişiyi etkileyebilir. Hikmeti İlahi icabı tesir edebilen nazara karşı tabi ki Allah (cc) kullarına korunma yöntemlerini de bahşetmiş ve Paygamberimiz (sav) de ümmetini bilgilendirmiştir. İslam'da hem nazara karşı alınacak tedbirler, hem de nazar değmiş kişiyi iyileştirecek sure ve dualar vardır. 

DİĞER HABERLER

NAZARDAN KORUNMA DUASI

ESMAÜL HÜSNA

TÜKETİCİ ŞİKÂYETİ

İSMİ AZAM DUASI

FETİH SURESİ

Nazar yani göz değmesi deveyi tencereye, insanı mezara sokacak kadar tesirli, gerçekten etkisi olan bir hadisedir. Her Müslümanın hem kendi nazarına dikkat etmesi hem de başka insanların nazarından korunmak için maneviyatına dikkat etmesi ve nazara karşı Allah'a sığınması, Hz. Muhammed'in (sav) tavsiye ettiği sureleri okuması gerekir. Nazar öyle tesirlidir ki, etkilediği kişiyi hasta bile edebilir. Ancak insan nazar karşısında savunmasız da değildir, nazara karşı okunabilecek dualar vardır.   

DİYANET'TEN NAZAR BONCUĞU YORUMU

 

 

NAZARA KARŞI SAKIN OLA Kİ "NAZAR BONCUĞU"NA GÜVENMEYİN

Nazar karşı koruyucu olduğu safsatası bir çok kişi tarafından gerçek zannedilen nazar boncuğu vb'lerinden kesinlikle kaçınmak gerekiyor. Bunlar insanı şirke kadar götürebilecek batıl inanışlardır. Öyle ki nazar boncuğu tek gözü simgelemekte ve tek göz ise şeytanı, deccali simgelemektedir. Allah muhafaza....

NAZARA KARŞI KALKAN

Nazara karşı okunacak sure ve dualar vardır. Alemlere rahmet Hz. Muhammed (sav) Efedimiz nazara karşı ümmetine Kur'an-ı Kerim'in son 3 suresini okumayı tavsiye buyurmuştur. Bu süreler İhlas, Felak ve Nas'tır. Kur'an'ın en kısa surelerinden olan bu 3 sure, Allah'ın izni ile nazara karşı tam bir kalkan ve koruma vazifesi görmektedir. Bunların dışında nazara karşı okunacak dualar da vardır. 

NAZARA KARŞI İHLAS SURESİ

İhlas Suresinin Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- Gul huvallâhu ehad. 2- Allâhu’s-samed. 3- Lem yelid ve lem yûled. 4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

İhlas Suresinin Meali: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- De ki: O Allah birdir. 2- Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)’dir. 3- O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. 4- Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.

DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

 

NAZARA KARŞI FELAK SURESİ

Felak Suresi'nin okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul e'ûzü birabbil felak 2- Min şerri mâ halak 3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab 4- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad 5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak Suresi'nin Meali: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1- De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,  2- Yarattığı şeylerin şerrinden, 3- Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden, 4- o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden  5- ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

 

NAZARA KARŞI NAS SURESİ

Nas Suresi Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul e'ûzü birabbinnâs 2- Melikinnâs 3- İlâhinnâs 4- Min şerrilvesvâsilhannâs 5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi 6- Minelcinneti vennâs

Nas Suresi Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1- De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,  2- İnsanların hükümdârına,  3- İnsanların ilâhına,  4- O sinsi vesvesecinin şerrinden.  5- O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.  6- Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

NAZARA KARŞI AYETEL KÜRSİ DE OKUNABİLİR

Ayetel Kürsi Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayetel Kürsi Meali: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

NAZAR YANİ GÖZ DEĞMESİ, SEBEPLERİ VE BELİRTİLERİ NEDİR?

Allah (Celle Celaluhu) buyuruyor ki; "O inkâr edenler Zikri (Kur’an’ı) işittikleri zaman, sanki seni gözleriyle (nazar edip) yıkacaklardı. (Kin ve kıskançlıklarından) hâlâ “kuşku yok o bir mecnundur” diyorlar. Gerçekte o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür. (Kalem – 51 – 52)

Esedoğulları içinde baktığı bir şeye hemen nazarı dokunan keskin gözlü biri vardı. Develer bile onun keskin bakışına dayanamaz, hastalanıp derhal yere yıkılırdı. Kur’an okurken nazar edip Peygamberimizi de yere yıksın ve gülünç olsun diye müşrikler onu Mekke’ye dâvet ettiler. Bir gün Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Kur’an okurken, o keskin bakışlı kimse sürekli Peygamberimize baktığı halde, Rabbimizin özel koruması altında olan Peygamberimize bir zarar veremedi. İşte bu olay üzerine bu âyet-i kerîme geldi ve Yüce Allah durumu Peygamberimize haber verdi.

GÖZ DEĞMESİ (NAZAR) GERÇEK MİDİR?

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor: Göz değmesi (nazar) gerçektir. (Buhârî – Müslim – Ebû Dâvûd – İbni Mâce – Ahmed İbni Hanbel)
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor: Göz değmesi (nazar) insanı mezara ve deveyi kazana götürür. (Râmûz’ül- Ehâdis)
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor: Göz değmesi gerçektir. Eğer kaderi geçen bir şey olsaydı, göz değmesi geçerdi. (Müslim – Ahmed İbni Hanbel – Hâkim)

İlk çağlardan beri insanların ilgisini çeken ve aralarında tartışma konusu olan göz değmesi, Asrı Saadet’te de gündeme gelince, Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “Göz değmesi gerçektir” buyurarak, göz değmesinin hayâl ve hurâfe olmayıp gerçek olduğunu belirtmiş, “İnsanı mezara ve deveyi kazana götürür” buyurarak, tehlikeli boyutlarına işaret etmiş ve “Eğer kaderi geçen bir şey olsaydı, göz değmesi geçerdi” buyurarak, göz değmesinin kader sınırlarını zorlasa da Yüce Allah’ın takdirini geçemeyeceğini ve paniğe gerek olmadığını vurgulamıştır.

GÖZ DEĞMESİ, NAZARIN BELİRTİLERİ NEDİR?

Aşırı sıkıntı, gönül darlığı, baş ağrısı, halsizlik, bıkkınlık, solunum güçlüğü, stres, karamsarlık ve dokununca patlayacakmış gibi sinirsel bunalım. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) “Göz değmesi gerçektir. İnsanı mezara götürür” buyurduğuna göre, göz değmesi olan kimse gerçekte hastadır, hem de ağır hastadır ama derdini kimseye anlatamaz. Hastaneye gitse, filmleri, tahlilleri temiz çıkar ve doktorlar onun derdinden anlamaz. Hoca işidir diye bakıcı ve cinci denilen sapıklara gitse, cin ve büyü hikâyeleri ile zavallının kafası daha da karışır ve cebindeki parasından da olur.

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor: Göz değmesinden Allah’a sığının. Çünkü göz değmesi gerçektir. (İbni Mâce – Hâkim)

 Ebû Said el-Hudrî radıyallahu anhü diyor ki: Resûlullah (s.a.v.) cinlerden ve göz değmesinden (çeşitli dualarla) Allah’a sığınırdı. Muavvizeteyn (Kul eûzü birabbil-Felâk ve Kul eûzü birabbin-Nâs) sûreleri gelince, bunlarla sığınmaya başladı ve diğer duaları bıraktı. (Tirmizî – İbni Mâce)

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor: Bir kimse evinde Fâtîha ile Âyet-el-kürsî’yi okursa, o gün o eve (ve ev halkına) göz değmez. (Deylemî)

GÖZ DEĞMESİ YANİ NAZAR NEDİR?

İki kişi karşılıklı oturup birbirlerinin gözlerinin içine sürekli bakamazlar. Çünkü gözlerinden yayılan ışınlar (şualar), ikisinin de gözüne zarar verir, yani göz değmesi (nazar) olur. Aşırı duyarlı, içe kapanık, iri ve parlak gözlü olanların bakışı daha etkilidir. Bu tür kimseler iyi niyetle de olsa bir şeye gözlerini dikip dikkatlice baktıkları zaman, evlâtları bile olsa zarar görür, tabaklar, bardaklar çatlayıp kırılabilir ve elektronik cihazlar bozulabilir. Canlı ve cansız bütün varlıklar göz değmesinden etkilenmekle birlikte odak noktası olanlar daha fazla etkilendiğinden, dâmat ve gelinlerin göz değmesinden daha fazla sakınmaları gerekir. Çünkü yüzlerce dâvetlinin gözlerinden yayılan ışınların odak noktası olan gelinler ve dâmatlar, mutluluk hayâlleri kurarken, göz değmesinden kaynaklanan sorunlarla karşılaşabilir, kendilerini halsiz, hasta, bağlı ve büyülü sanıp hayâl kırıklığına uğrayabilirler.

Dışarıda açık saçık gezen kızlar ve genç hanımlar, cinsel istekle bakan erkeklerin odak noktası olduklarından, sık sık nazar olur ve nazarın etkisiyle can sıkıntısından patlayacakmış gibi olurlar. Kırmızı renkli giysiler gözlerden yayılan ışınları daha fazla çektiğinden, özellikle gelinler ve yeni doğum yapan kadınlar kırmızı renkli giysilerden kaçınmalıdır. İster erkek, ister kız olsun küçük çocuklara da düz kırmızı giysiler giydirilmemeli ve çocukları severken MâşâAllah lâ kuvvete illâ billâh denilmelidir. Çünkü:

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor: Bir kimse hoşuna giden (güzel) bir şey gördüğü zaman “MâşâAllah lâ kuvvete illâ billâh” derse, ona (baktığı şeye) göz değmesi bir zarar vermez. (Menâvî)

NAZAR VE GÖZ DEĞMESİNDEN KORUNMANIN ALLAH'IN İZNİ İLE GARANTİ YOLU

Kim her gün sabah-akşam “Fâtîha, Âyet-el-kürsî, İhlâs, Felâk ve Nâs” sûrelerini okursa, göz değmesi dâhil her çeşit kötülüklerden korunmuş olur.

NAZARDAN KORUNMA DUASI

ESMAÜL HÜSNA

TÜKETİCİ ŞİKÂYETİ

İSMİ AZAM DUASI

Kars'ta nefes kesen tatbikat
Konya'da korkutan görüntü
İstanbul'da yoğun sis
'Süper ay' hayran bıraktı
İnsanlar tarafından terk edilen 6 şehir

Günün diğer manşetleri

Harika bir sunum! Son 18 yılda markaların değeri

İşte yeni nesil atak helikopteri

Yeni nesil ATAK helikopteri ATAK 2 tanıtıldı.

'Çöp topladığını' iddia ettiği kadın, Kılıçdaroğlu'ndan şikayetçi oldu

'Çöp topladığını' iddia ettiği kadın, Kılıçdaroğlu'ndan şikayetçi oldu

Deprem anında imam namaza ara vermedi!

Endonezya'nın turistik Bali Adası'nın yaklaşık 40 kilometre doğusunda bulunan bölgede meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki depremde, cemaate namaz kıldırmakta olan bir imamın, deprem esnasında ara vermeyerek namazı tamamladığı görüldü.

Hindistan'da Pakistanlı öğrencilere uygulanan şiddet

FETÖ'cüler Gazi hakkında dava açtı!
Kredilerde vade 36 aydan 60 aya çıkacak
Plastik poşet kullanımı yüzde 70 azaldı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Aksa'da 16 yıldan bu yana bir ilk!
UEFA Avrupa Ligi son 16 kuraları çekildi!
Kandil partisi şaşırtmadı! Sabıkalılarla seçime girecek...
Yerli otomobil o ilde üretilecek!
Başkan Erdoğan Muğla'dan müjdeyi verdi!
Huzur ve barışı bozmak isteyenlerin korkulu rüyası: Mehmetçik!
CHP'den umudunu kesen DSP'ye koşuyor!
Dünyayı korkutan deprem! 7.7 ile sarsıldı
Meteoroloji'den soğuk ve yağışlı hava uyarısı!
Binali Yıldırım 'Harbiye' projesini açıkladı!
CHP eskiden ne ise şimdi de o!

En Çok Okunan Haberler