Naziat suresi nüzul sebebi...

Güncelleme: 19.02.2020 12:25

Surelerin muhtevasını daha iyi anlayabilmek adına meallerinin yanında tefsirlerine de bakılması öneriliyor. Tefsirleri ile beraber de surenin hangi olay üzerine indiğini bilmek de önemli. Peki Naziat suresi hangi olay üzerine nazil olmuştur? Naziat suresi neden indirilmiştir? Naziat suresinin neden indirildiğine dair detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor. İşte Naziat suresinin nüzul sebebi...

Surelerin muhtevasını daha iyi anlayabilmek adına meallerinin yanında  tefsirlerine de bakılması öneriliyor. Tefsirleri ile beraber de surenin hangi olay üzerine indiğini bilmek de önemli. Peki Naziat suresi hangi olay üzerine nazil olmuştur? Naziat suresi neden indirilmiştir? Naziat suresinin neden indirildiğine dair detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor. İşte Naziat suresinin nüzul sebebi...                       

NAZİAT SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?
“Biz mi sahiden eski hale döndürülmüş olacağız?”, “Öyle ise bu (yeni hayata dönüş) ziyanlı bir dönüştür.” ayetlerinin (10 ve 12. ayetler) nüzul sebebiyle ilgili olarak: Said b. Mansur, Muhammed b. Kâ’b’ten rivayet ede­rek dedi ki: “Biz mi sahiden eski hale döndürülmüş olacağız?” ayeti inince Kureyş kâfirleri, ölümden sonra yaşarsak zarar ederiz, dediler ve şu ayet indi: “Dediler: “Öyle ise bu ziyanlı bir dönüştür.”

“Sana o saati, onun ne zaman demir atacağını sorarlar…” ayetinin (42. ayet) nüzul sebebiyle ilgili olarak: Hakim ve İbni Cerir, Aişe’den rivayet et­tiklerine göre Rasulullah (s.a.)’a şu ayet ininceye kadar kıyametten soru­yordu: “Sana o saati, onun ne zaman demir atacağını sorarlar. Sende ona ait şey (herhangi bir bilgi) yoktur ki anlatasın. Onun nihayeti ancak Al­lah’a (dayanır.)”

İbni Ebi Hatim İbni Abbas’tan rivayet etti: Mekke ehli müşrikleri Pey­gamber (s.a)’e alay için sorarak, kıyamet ne zaman olacak, dediler. Allah Tealâ şu ayeti -surenin sonuna kadar- indirdi: “Sana o saati, onun ne za­man demir atacağını sorarlar…”

Taberani ve İbni Cerir, Târik b. Şihab’tan rivayet ettiler. Dedi ki: Ra­sulullah (s.a.) şu ayet ininceye kadar kıyameti çokça anıyordu: “Sende ona ait şey (herhangi bir bilgi) yoktur ki anlatasın. Onun nihayeti ancak Al­lah’a (dayanır.)” İbni Ebi Hatim, Urve’den aynısını rivayet etti.

Esmaül Hüsna'dan El Vedud zikrinin manası ve faziletleri

Meryem suresİ, Meryem suresinin okunuşu ve anlamı

Esmaül Hüsna'dan El Bais zikri manası ve faziletleri

Vakıa suresi, Vakıa suresinin okunuşu ve anlamı nasıldır?
Fetih suresi, Fetih suresinin okunuşu ve anlamı

Nas suresi oku...

Felak suresi oku...

Ayetel Kürsi, Ayetel Kürsi'nin okunuşu ve anlamı