Naziat suresinin faziletleri ve faydaları

Güncelleme: 19.02.2020 12:57

Son mukaddes kitap Kur’anı Kerim’de bulunan surelerin faziletleri ve faydaları bildiğimizin çok daha ötesindedir. Hadislerde bildirilen şekilde surelerin faziletlerini ve faydalarını sizlere aktaracağız. Bu içerikte Kur’ân-ı kerîmin 79. suresi olan Naziat suresinin fazilet ve faydalarına ulaşabilirsiniz. İşte Hadisler ışığında Naziat suresinin faziletleri ve faydaları...

Son mukaddes kitap Kur’anı Kerim’de bulunan surelerin faziletleri ve faydaları bildiğimizin çok daha ötesindedir. Hadislerde bildirilen şekilde surelerin faziletlerini ve faydalarını sizlere aktaracağız. Bu içerikte Kur’ân-ı kerîmin 79. suresi olan Naziat suresinin fazilet ve faydalarına ulaşabilirsiniz. İşte Hadisler ışığında Naziat suresinin faziletleri ve faydaları...

NAZİAT SÛRESİ’NİN FAZİLETİ VE FAYDALARI

Tövbemiz artar. Çünkü halimizi idrakimiz artmaya başlamıştır.
Akıl melekelerimiz gelişir. Algılama yetilerimiz kuvvetlenir. Kavrayış kabiliyetimiz artar.
Güncel tanımlama ile farkındalık ve analitik düşünme yetileri güçlenir.
Sırlar verilir. Beş duyu ile doğrudan algılanamayan bilgiler sunulur.
Edep ve güzel ahlakta mesafe alınır.

Hakk’a, doğruya, güzelliğe, iyiliğe davet edilir.
Kapalı kapılar açılmaya başlar, aşılamayan engeller kolaylıkla aşılır.
Kişilikli, karakterli, kendini bilen bir birey oluşumunda etken bir faktördür.
Okur; bilinçli, aydın, münevver kişilik donanımlarını kazanır.
Okuruna naz ehli olma ayrıcalığı kazandırır. Bu hâl Cenabı Allah’ın kendilerinden hoşnut olduğu özel nitelikli kullarına tanınan öncelikli olma durumudur.
En önemli ve aşılması güç olan ŞİRK manevi, kalbi hastalığının ilacıdır.

Anlayış. Mantık. Muhakeme. Zekâ. Dimağ. Beyin. Müdrike. Us. Müfekkire. Akıl. Algı. Beceri. Bilinç. Fikir. Bilgi. Düşünce. Düşünce. Hafıza. Sağduyu. Dikkat. Alırlık. Yetenek. Entelektüalizm. Anlak. Feraset. Ufuk. İdrak. Basiret. Öngörü. Kavrayış. Algılayış. Seziş. Sağgörü. Kavrama. İrfan. Kariha. İzan. Havsala. Tüm bu kavramlar okurda donanım olarak belirginlik gösterir.

Naizat suresinin en önemli kazanımlarından olan MİRAÇ olgusu, okurun duygu ve düşün dünyasında gelişir ve gerçekleşir. Böylelikle tasavvufta fenafişşeyh-fenafirresul-fenafillah olarak adlandırılan ruhsal ilerleme – ahlaki yücelme son derece kolaylaşır.

Naziat Suresi okuru adına ölmeden önce ölünüz hadisi şerifinin gerçeklik kazanmasına, yaşanmasına etken ve ettirgen bir destek unsuru olarak kolaylaştırıcı rol üstlenmektedir. Kuşkusuz bir lütuftur.

Esmaül Hüsna'dan El Vedud zikrinin manası ve faziletleri

Meryem suresİ, Meryem suresinin okunuşu ve anlamı

Esmaül Hüsna'dan El Bais zikri manası ve faziletleri

Vakıa suresi, Vakıa suresinin okunuşu ve anlamı nasıldır?
Fetih suresi, Fetih suresinin okunuşu ve anlamı

Nas suresi oku...

Felak suresi oku...

Ayetel Kürsi, Ayetel Kürsi'nin okunuşu ve anlamı