Nebe suresi Türkçe okunuşu

Güncelleme: 18.10.2019 11:21

Kırk iki ayetten oluşan Naziat suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Son mukaddes kitap olan Kuran'da yer alan surelerden Nebe suresine Amme kelimesi ile başladığı için Amme suresi de denilmektedir. Peki Nebe suresinin Türkçe okunuşu nasıldır? Nebe suresi Türkçe ve Arapça okunuşu ile manası bu içerikte yer alıyor. İşte Nebe suresi Türkçe okunuşu ile manası...

Kırk iki ayetten oluşan Naziat suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Son mukaddes kitap olan Kuran'da yer alan surelerden Nebe suresine Amme kelimesi ile başladığı için Amme suresi de denilmektedir. Peki Nebe suresinin Türkçe okunuşu nasıldır? Nebe suresi Türkçe ve Arapça okunuşu ile manası bu içerikte yer alıyor. İşte Nebe suresi Türkçe okunuşu ile manası...    

Nebe sresi Mekke-i mükerremede nazil olmuştur. Kırk ayettir. Kıyâmet haberlerini ihtiva ettiği için sureye bu manaya gelen Suret-ün-Nebe’ denilmiştir. Amme kelimesi ile başladığı için Amme sûresi de denir. Sûrede; Allah'ın insanlara olan eşsiz lütufları, kıyamet günü ve o gün meydana gelecek hadiseler, Cehennem’in şiddeti ve Cehennemlikler, Allah'a hesap verdikten sonra kafirlerin pişmanlıkları bildirilmektedir. 

Nebe suresi anlmaı

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Onlar birbirlerine hangi şeyden soruyorlar?

2. O büyük haberden mi?

3. Ki onlar, bunun üzerinde anlaşmazlığa düşüyorlar.

4. Hayır! İleride bilecekler.

5. Hayır hayır! Onlar ileride bilecekler.

6. Biz yeryüzünü bir döşek yapmadık mı?

7. Dağları da birer kazık yapmadık mı?

8. Sizi çift çift yarattık.

9. Uykunuzu bir dinlenme yaptık.

10. Geceyi bir bürgü yaptık.

11. Gündüzü ise geçiminize elverişli kıldık.

12. Üstünüzde yedi sağlam gök bina ettik.

13. (Göğe) ışık saçan bir kandil astık.

14. Sıkışan bulutlardan şarıl şarıl su indirdik.

15. Ki o su ile daneler ve bitkiler çıkaralım.

16. Ve dalları birbirine geçmiş bahçeler.

17. Şüphesiz ki o hüküm günü belirlenmiş bir zamandır.

18. Sur'a üfürüldüğü gün hepiniz bölük bölük gelirsiniz.

19. O gün gökyüzü açılır ve kapı kapı olur.

20. Dağlar yürütülür, bir serap olur.

21. Şüphesiz ki cehennem gözetleme yeridir.

22. Azgınların dönüp varacakları yerdir.

23. Onlar orada sonsuz çağlar boyunca kalacaklardır.

24. Orada ne bir serinlik, ne de içilecek bir şey tatmazlar.

25. Yalnız kaynar su ve irin içerler.

26. Yaptıklarına uygun bir karşılık olarak.

27. Çünkü onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı.

28. Ve âyetlerimizi de tamamen yalan sayıyorlardı.

29. Oysa biz her şeyi bir kitapta yazıp saymıştık.

30. Tadın azabı! Biz sizin azabınıza ancak azap katarız.

31. Şüphesiz ki muttakiler için kurtulma yeri vardır.

32. Bahçeler ve bağlar.

33. Göğüsleri tomurcuklanmış ve hepsi bir yaşta nâzeninler vardır.

34. Ve dolu dolu kadehler vardır.

35. Orada ne boş bir lâf işitirler, ne de yalan.

36. Rabbinin katından bir karşılık, yeterli bir bağış olarak.

37. O; göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. O gün (O izin vermeden) O'na hitapta bulunmaya aslâ muktedir olamazlar.

38. O gün Ruh (Cebrâil) ve melekler saf saf olup dizilirler. Rahman'ın izin verdiklerinden başka hiç kimse konuşamaz. Konuşan da ancak doğruyu söyler.

39. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen Rabbine varan bir yol tutar.

40. Biz sizi pek yakında gelecek bir azap ile uyardık. Kişi o gün kendi elleriyle işlediklerine bakar. O gün kâfir: "Ah ne olurdu, ben toprak olaydım!" der.

Nebe suresi okunuşu
Bismillâhirrahmânirrahîm
1- Amme yetesaelun.
2- Aninnebeil’azım.
3- Elleziy hum fiyhi muhtelifun.
4- Kella seya’lemune.
5- Sümme kella seya’lemun.
6- Elem nec’alil’arda mihaden.
7- Velcibale evtaden.
8- Ve halaknakum ezvacen.
9- Ve ce’alna nevmekum subaten.
10- Ve ce’alnelleyle libasen.
11- Ve ce’alnennehare me’aşen.
12- Ve beneyna fevkakum seb’an şidaden.
13- Ve ce’alna siracen vehhacen.
14- Ve enzelna minelmu’sırati maen seccacen.
15- Linuhrice bihi habben ve nebaten.
16- Ve cennatin elfafen.
17- İnne yevmelfasli kane miykaten.
18- Yevme yunfehu fiyssuri fete’tune efvacen.
19- Ve futihatissemau fekanet ebvaben.
20- Ve suyyiretilcibalu fekanet seraben.
21- İnne cehenneme kanet mirsaden
22- Littağıyne meaben.
23- Labisiyne fiyha ahkaben.
24- La yezukune fiyha berden ve la şeraben.
25- İlla hamiymen ve ğassakan.
26- Cezaen vifakan.
27- İnnehum kanu la yercune hısaben.
28- Ve kezzebu biayatina kizzaben.
29- Ve kulle şey’in ahsaynahü kitaben.
30- Fezuku felen neziydekum illa ‘azaben.
31- İnne lilmuttekıyne mefazen.
32- Hadaika ve a’naben.
33- Ve keva’ıbe etraben.
34- Ve ke’sen dihakan.
35- La yesme’une fiyha lağven ve la kizzaben.
36- Cezaen min rabbike ‘ataen hısaben.
37- Rabbissemavati vel’ardı ve ma beynehumerrahmani la yemlikune minhu hıtaben.
38- Yevme yekumurruhu velmelaiketu saffen la yetekellemune illa men ezine lehurrahmanu ve kale savaben.
39- Zalikelyevmulhakku femen şaettehaze ila rabbihi meaben.
40- İnna enzernakum ‘azaben kariyben yevme yenzurulmer’u ma kaddemet yedahu ve yekululkafiru ya leyteniy kuntu turaben.

Göz kızarıklığı neden olur?

Bebeklerde isilik nasıl geçer?

Cilt kuruluğuna ne iyi gelir?

Ankebut suresi, Ankebut suresinin okunuşu ve anlamı

İslam'da kumar ve şans oyunları neden haram kılınmıştır?

Vesveseye karşı okunacak dua ve sureler...

Göz kızarıklığı neden olur?
Bebeklerde isilik nasıl geçer?
Cilt kuruluğuna ne iyi gelir?
Ankebut suresi, Ankebut suresinin okunuşu ve anlamı
İslam'da kumar ve şans oyunları neden haram kılınmıştır?
Vesveseye karşı okunacak dua ve sureler...
Nahl suresinin nüzul sebebi...
Nahl suresinin faziletleri ve faydaları
Nahl suresinin okunuşu nasıldır?
Kanser neden olur? İşte kanserin 3 kesin belirtisi
Bisküvili lokumlu kurabiye nasıl yapılır?
Esmaül Hüsna'dan El Basir zikrinin faziletleri
Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatlarında son durum...(16.07.2020)
Dolar ne kadar? 16.07.2020
Mide üşütmesi nasıl geçer?