Neml suresinin nüzul sebebi..

Güncelleme: 03.07.2020 15:42

Kuranı Kerimin bütün ayetleri ve ayetlerden oluşan sureleri belirli ve somut olan olaylar üzerine inmemiştir. Bazıları geçmiş peygamberleri ve hayatlarını anlatır. Bazı sureler ise iman ve fıkıh meseleleri üzerinde duru. Peki Neml suresi hangi olay üzerine nazil olmuştur? Neml suresi neden indirilmiştir? Neml suresinin neden indirildiğine dair detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor. İşte Neml suresinin nüzul sebebi...                                                                                           

Kuranı Kerimin bütün ayetleri ve ayetlerden oluşan sureleri belirli ve somut olan olaylar üzerine inmemiştir. Bazıları geçmiş peygamberleri ve hayatlarını anlatır. Bazı sureler ise iman ve fıkıh meseleleri üzerinde duru. Peki Neml suresi hangi olay üzerine nazil olmuştur? Neml suresi neden indirilmiştir? Neml suresinin neden indirildiğine dair detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor. İşte Neml suresinin nüzul sebebi...                                                                                           
 

NEML SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?
Bu surede Nemi (karınca) Vadisi kıssasının yer alması ve buradaki karın*calardan birinin diğer karıncalara hitaben” “Hz. Süleyman’ın (a.s.) ordusu ta*rafından hiçbir kasıt olmaksızın çiğnenmeye maruz kalmamaları” için yuvala*rına girmelerini tavsiye eden nasihatinin anlatılması sebebiyle bu sureye Nemi (karınca) Suresi adı verilmiştir.

Cenab-ı Hakk’ın kendisine kuşların ve diğer hayvanların dilini öğrettiği Hz. Süleyman (a.s.) karıncanın bu sözünü anladı ve bu sözden dolayı tebessüm etti. Ardından da verdiği nimetinden dolayı Rabbine şükretti.

1- Bu sure (önceki suredeki) peygamberlerin kıssalarının devamı gibidir. Burada Hz. Davud ve Hz. Süleyman (a.s.) kıssaları anlatılmaktadır.

2- Şuara Suresi’nde kısaca zikri geçen bazı peygamber kıssaları bu surede tafsilatıyla anlatılmaktadır. Meselâ, Hz. Musa kıssası (Nemi, 7-14), Hz. Salih kıssası (Nemi, 45-53) Hz. Lût kıssası (Nemi, 54-58) gibi.

3- Bu üç sure (Şuara, Nemi ve Kasas sureleri) peşpeşe ve bu sırayla, nazil olmuşlardır. Bu durum, mushafta bu şekilde sıralanması için yeterli bir sebep*tir.

İbni Abbas ve Cabir b. Zeyd surelerin nazil olma sıraları hakkında şu riva*yeti nakletmişlerdir: “Önce Şuara, sonra Ta-Sîn daha sonra Kasas suresi yer almaktadır.”

Ayrıca bu üç surenin başlangıç kelimelerinde de benzerlik bulunmaktadır: Şuara (ta-sin-mim) ile, Nemi (ta-sin) ile, Kasas (ta-sin-mim) ile başlamaktadır.

Belki de Şuara ile Kasas sureleri arasındaki bu benzerlik -yani her iki su*renin de (tâ-sin-mim) ile başlamaları- ve Nemi Süresindeki cüz’î farklılık -yani (tâ-sin) ile başlaması- bu mukattaa harflerinden asıl maksadın tekrar vurgulanmasıdır. Bu maksat bazen bu harflerden fazla bazan da noksan olmak sure*tiyle dillerinin cümleler meydana getiren bu harflerinden oluşan Kur’an ile Araplara meydan okunmasıdır.

4- Yine bu iki sure (Nemi ve Şuara sureleri) arasında konu benzerliği hu*susunda benzerlik bulunmaktadır.

Zira Şuara suresinin başında “Bu ayetler apaçık kitabın ayetleridir.” den*miştir.

Şuara suresinin sonlarında “Bu (Kur’an) âlemlerin rabbi tarafından indi*rilmedir. “, “Bu ayetler Kur’anın ayetleridir.” yani âlemlerin rabbi tarafından in*dirilmedir, denmiştir.

5- Bu iki sure Kur’an kıssalanndaki amaç birliğini beyan etme konusunda buluşmaktadır. Bu da kavminden gördüğü eziyete ve kavminin kendisinden yüz çevirmesine karşılık Rasulullah’ın (s.a.) teselli edilmesidir.

Ekskavatör nedir? Ne amaçla kullanılır?

Vişne sapı çayının inanılmaz faydaları

Kantaron yağının faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?

Kanserin en önemli 3 belirtisi

Browni kurabiye nasıl yapılır?

Esmaül Hüsna'dan El Mukit zikrinin faziletleri

Ekskavatör nedir? Ne amaçla kullanılır?
Vişne sapı çayının inanılmaz faydaları
Kantaron yağının faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?
Kanserin en önemli 3 belirtisi
Browni kurabiye nasıl yapılır?
Esmaül Hüsna'dan El Mukit zikrinin faziletleri
Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatlarında son durum...(07.08.2020)
Dolar ne kadar? 07.08.2020
Konuşamayan çocuğa okunacak dua ve sureler
Sarımsak suyu nasıl tüketilir?
Melisa yağının faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?
Moringa çayının faydaları nelerdir?
Enbiya suresi, Enbiya suresinin okunuşu ve anlamı
Maide suresinin faziletleri ve faydaları
Maide suresinin nüzul sebebi