Peygamberimizin Nübüvvet delilleri (21) Seyyitlerin ve Şeriflerin İslama Hizmetleri

Güncelleme: 09.08.2019 11:25

Efendimiz (S.A.V)'in dünyaya teşrifi bir çok mucizevi hadisenin gelişmesine ve ardından Efendimiz peygamberlik (nübüvvet) görevini aldığında İslamın hakim kılınması için yaptığı mücadeleler destansı bir örnek olmuştur. Fakat hem kendi döneminde hemde kendisinden sonraki dönemde peygamberliğine inanan olduğu gibi inanmayan da olmuştur. Biz de yaptığımız araştırmalar sonucu efendimizin nübüvvet işaretlerini sizler için derledik, Peygamberimizin Nübüvvet delilleri (21) Seyyitlerin ve Şeriflerin İslama Hizmetleri , İşte detaylar.

Efendimiz (S.A.V)'in dünyaya teşrifi bir çok mucizevi hadisenin gelişmesine ve ardından Efendimiz peygamberlik (nübüvvet) görevini aldığında İslamın hakim kılınması için yaptığı mücadeleler destansı bir örnek olmuştur. Fakat hem kendi döneminde hemde kendisinden sonraki dönemde peygamberliğine inanan olduğu gibi inanmayan da olmuştur. Biz de yaptığımız araştırmalar sonucu efendimizin nübüvvet işaretlerini sizler için derledik, Peygamberimizin Nübüvvet delilleri (21) Seyyitlerin ve Şeriflerin İslama Hizmetleri , İşte detaylar.

Peygamber Efendimizin (asm) neslinden gelen silsileye, Âl-i Muhammed, Âl-i Beyt veya Ehl-i Beyt denilmektedir. Bu mübarek silsile, asırlarca İslama hizmet etmiş, Müslümanların maddi ve manevi önderleri olmuşlardır. Peygamberimizin (asm), Ehl-i beyti hakkında bize öğrettiği ve asırlardır bütün ümmetinin özellikle namazlarının sonunda okuduğu şu dua:

“Allah’ım! Tıpkı âlemlerde İbrahim’e ve İbrahim’in âline salât ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed’e ve Efendimiz Muhammed’in âline de salât et. Muhakkak ki sen her türlü hamd ve övgüye nihayetsiz derecede lâyıksın ve şan ve şerefin her şeyden nihayetsiz derecede yüksektir.”

öyle kabul olmuştur ki, Ehl-i beytin imamları dünyanın her tarafına yayılmış ve asırlarca İslam’a hizmet etmişlerdir. Seyyid Abdülkàdir-i Geylânî, Seyyid Ebu’l-Hasen-i Şâzelî, Seyyid Ahmed-i Bedevî gibi büyük mürşitlerin arkasından, milyonlarca ehli iman gitmiş ve onların yol göstermesiyle dine hizmet etmişlerdir. Bugün dünyada hiçbir nesil bu kadar sağlam bir şecere ve senetlerle birbirine bağlılığı ispat edilmemiştir. Ehl-i beyt, Hazret-i Peygamber’in (asm) yaşayan birer nümunesi gibi, O’ndan (asm) gördükleri, öğrendikleri ve duydukları her şeyi eksiksiz günümüze kadar ulaştırmış ve Müslümanlar için tam bir örnek olmuşlardır.

İşte bu milyonlarca seyyitlerin İslam’a hizmetleri ve davalarına bağlılıkları, Hazret-i Muhammed’in (asm) tebliğ ettiği dinin hak ve hakikat olduğunun göstergesidir. Çünkü onlar, Hz. Muhammed’in (asm) en yakınlarıdırlar. Eğer yakını oldukları Zat’ın (asm) davasında en ufak bir şüphe bulunsaydı, bu uğurda bu kadar çaba gösterirler miydi? Elbette ki hayır... Demek, Hazret-i Muhammed’in (asm) davası haktır. Ve Ehl-i beyt imamları, bu hak davanın izinden giden ve insanlara manevi önderlik yapan bir şecerenin meyveleridir. Allah hepsinden razı olsun.

Peygamberimizin Nübüvvet delilleri (1) Tevrat, İncil ve Zebur

Peygamberimizin Nübüvvet delilleri (2) Doğumundan Evvel Vücuda Gelen Olağanüstü Hadiseler

Peygamberimizin Nübüvvet delilleri (3) Doğumundan Evvel O’nun Geleceğini Müjdeleyen Kahinlerin ve Alim Bazı Zatların İfadeleri

Peygamberimizin Nübüvvet delilleri (4) Bazı Cinlerin Mezar Taşlarındaki Yazılar

Peygamberimizin Nübüvvet delilleri (5) Ümmiliği

Peygamberimizin Nübüvvet delilleri (6) İslamiyet'in kanunlarının mükemmel olması

Peygamberimizin Nübüvvet delilleri (7) İbadetlerinde herkesten daha mükemmel olması

Peygamberimizin Nübüvvet delilleri (8) Duasında Emsalsiz Olması

Peygamberimizin Nübüvvet delilleri (9) Birbirine Zıt olan Hasletleri, Ahlakında Barındırması

Peygamberimizin Nübüvvet delilleri (10) Şahsında Toplanan Yüksek Ahlak ve Güzel Huylar

Peygamberimizin Nübüvvet delilleri (11) Cesareti

Peygamberimizin Nübüvvet delilleri (12) Kur’an

Peygamberimizin Nübüvvet delilleri (13) İnkılaplar

Peygamberimizin Nübüvvet delilleri (14) Mucizeler

Peygamberimizin Nübüvvet delilleri (15) Gelecekle İlgili Verdiği Haberlerin Doğru Çıkması

Peygamberimizin Nübüvvet delilleri (16) Bilimsel Hakikatler

Peygamberimizin Nübüvvet delilleri (17) Eğiticilik Vasfı

Peygamberimizin Nübüvvet delilleri (18) Vazifesini başarıyla yerine getirmesi

Peygamberimizin Nübüvvet delilleri (19) Peygamberimizin (asm) İzinden Gidenler

Peygamberimizin Nübüvvet delilleri (20) Sahabelerin O’na ana babalarını feda etmeleri

 

Midye helal mi? İşte İslam'da midye yemenin hükmü...

Vakıa suresi okunuşu

Ayetel kürsi duasının sırları

Kuranın 36. suresi olan Yasin suresinin sırları
Borçtan kurtulmak için okunan dua

Fetih suresi okunuşu

Oku, yaradan Rabbinin adıyla...

Felak ve Nas sureleri neden indirilmiştir?