Peygamberimizin Nübüvvet delilleri (6) İslamiyet'in kanunlarının mükemmel olması

Güncelleme: 14.06.2019 13:50

Efendimiz (S.A.V)'in dünyaya teşrifi bir çok mucizevi hadisenin gelişmesine ve ardından Efendimiz peygamberlik (nübüvvet) görevini aldığında İslamın hakim kılınması için yaptığı mücadeleler destansı bir örnek olmuştur. Fakat hem kendi döneminde hemde kendisinden sonraki dönemde peygamberliğine inanan olduğu gibi inanmayan da olmuştur. Biz de yaptığımız araştırmalar sonucu efendimizin nübüvvet işaretlerini sizler için derledik, Peygamberimizin Nübüvvet delilleri İslamiyet'in kanunlarının mükemmel olması, İşte detaylar.

Efendimiz (S.A.V)'in dünyaya teşrifi bir çok mucizevi hadisenin gelişmesine ve ardından Efendimiz peygamberlik (nübüvvet) görevini aldığında İslamın hakim kılınması için yaptığı mücadeleler destansı bir örnek olmuştur. Fakat hem kendi döneminde hemde kendisinden sonraki dönemde peygamberliğine inanan olduğu gibi inanmayan da olmuştur. Biz de yaptığımız araştırmalar sonucu efendimizin nübüvvet işaretlerini sizler için derledik, Peygamberimizin Nübüvvet delilleri  İslamiyet'in kanunlarının mükemmel olması, İşte detaylar.

Acaba ümmi olan, yani okuma yazma bilmeyen bir kişinin tek başına kanunlar yapması ve bu kanunların hiç değişikliğe uğramadan tam on dört asrı ve her asırda insanların en az dörtte birini adaletle ve hakkaniyet üzere idare etmesi mümkün müdür? Elbette hayır.

Şimdi Hazret-i Muhammed’e (asm) bakıyoruz; ümmi bir Zatta ortaya çıkan kanunlar, on dört asrı ve her asırda insanların dörtte birini adaletle ve hakkaniyet üzere idare etmiş ve ediyor. Bunun yeryüzünde bir tek emsali yoktur. Hatta yıllarca hukuk eğitimi alan onlarca hukukçunun bir araya gelmesiyle yapılan kanunlar üç beş sene bile yaşayamıyor ve eskiyor. Adaletle idare edememesi ise cabası. Şimdi O zattan (asm) meydana gelen kanunları,  Hz. Muhammed’in (asm) vahye mazhar olup, Allah’ın elçisi olmasıyla izah etmezsek, ne ile izah edeceğiz?

Ümmi olup okuma yazma bilmeyen bir zatın, kendi kendine bir din çıkarması ve bu dinin on dört asır boyunca, her asırda milyonlarca insanın rehberi, akıllarının muallimi, kalplerinin temizleyicisi, nefislerinin terbiyecisi ve ruhlarının gelişimine maden olması ve her asırda milyonlarca taraftar bulması mümkün müdür? Ve emsali var mıdır? Elbette yoktur…

Şimdi yine Hz. Muhammed’e (asm) bakıyoruz; O ümmi Zatı’n (asm) fiilleri, sözleri, hal ve hareketlerinden çıkan İslamiyet, her asırda milyonlarca insanın rehberi ve mercii, akıllarının muallimi ve mürşidi, kalplerinin nurlandırıcısı ve temizleyicisi, nefislerinin terbiyecisi ve ruhlarının gelişiminin ve yükselmesinin sebebi olması cihetiyle misli olmamış ve olamaz. Öyleyse bu Zat’ın (asm) peygamberliğini kabul etmezsek, İslamiyet’i ve İslamiyet’in kalplerde, ruhlarda, akıllarda, nefislerde ve gönüllerde yapmış olduğu inkılabı ne ile izah edeceğiz?

Peygamberimizin Nübüvvet delilleri (1) Tevrat, İncil ve Zebur

Peygamberimizin Nübüvvet delilleri (2) Doğumundan Evvel Vücuda Gelen Olağanüstü Hadiseler

Peygamberimizin Nübüvvet delilleri (3) Doğumundan Evvel O’nun Geleceğini Müjdeleyen Kahinlerin ve Alim Bazı Zatların İfadeleri

Peygamberimizin Nübüvvet delilleri (4) Bazı Cinlerin Mezar Taşlarındaki Yazılar

Peygamberimizin Nübüvvet delilleri (5) Ümmiliği

Hasbinallah ve nimel vekil ne demek?

Şeytanın vesvesesinden nasıl kurtuluruz?

Medyen halkı (şuayb kavmi) neden helak oldu?

Çıtır çubuk kurabiye nasıl yapılır?
Kabe imamı kıraatiyle Yasin suresi dinle

Abdest almanın bilimsel faydaları

Fetih suresi ne anlatıyor?

Bayat kek tatlısı tarifi